Dodatna oprema

Opis

Oprema za pročistače otpadnih voda.

Dodatna oprema za pročistače otpadnih voda.

Proizvod iz kategorije Dodatna oprema

 • Polietilenski poklopac IDROLID

  Polietilenski poklopac IDROLID DN 600 klase A35

  Polietilenski poklopac IDROLID se koristi za zatvaranje inspekcijskih šahti drenaže, kanalizacije, vodoinstalacija, komunikacijskih inspekcijskih šahta i ostalih proizvoda koji zahtje…

  Više...

 • Alarm za separatore ulja i lakih tekućina OIL ALLERT

  Alarm za separatore ulja i lakih tekućina OIL ALLERT

  Separatori ulja i lakih tekućina mogu biti opremljeni OIL ALLERT automatskim i daljinskim alarmnim sustavom za praćenje razine akumuliranih ulja, mulja ili razine vode.…

  Više...

 • Linija integrirani BYPASS

  Linija integrirani BYPASS

  BYPASS sustav s obilaznim vodom se koristi kad postoji mogućnost prekoračenja projektiranog protoka, te je prihvatljivo da dio protoka neće biti tretirano sustavom separacije, npr. gdje pos…

  Više...

 • Okno za uzorkovanje SAMPLING

  Okno za uzorkovanje SAMPLING

  Okno za uzorkovanje je jedan dio sustava za odvajanje lakih tekućina ili pročišćavanje otpadnih voda, koje se koristi za praćenje kvalitete vode na izlazu. Ugrađen je nakon separatora ili uređa…

  Više...

 • Okno za kontrolu protoka FLOW CONTROL

  Okno za kontrolu protoka FLOW CONTROL

  Okno za kontrolu protoka FLOW CONTROL sa bypass sustavom koristi se kad postoji mogućnost prekoračenja projektiranog protoka, te je prihvatljivo da dio protoka neće biti tretirano sustavom se…

  Više...

 • Teleskopski produžetak TELESCOPIC SHAFT

  Teleskopski produžetak TELESCOPIC SHAFT

  Teleskopski produžetak TELESCOPIC SHAFT je projektiran za liniju proizvoda BLACK, a namjenjen je za prilagodbu visine poklopca sa završnom visinom terena s mogućnošću podešavanja od 200 mm. U…

  Više...

 • Nivo sklopka OLIMPIC

  Olimpic je nivo sklopka reduciranih dimenzija, najekonomičnije riješenje za automatizaciju pumpi i hidrauličnih uređaja.

  Nivo sklopka OLIMPIC, reduciranih dimenzija, najekonomičnije riješenje za automatizaciju pumpi i hidrauličnih uređaja.…

  Više...

 • Uteg niivo sklopke SHELL

  Uteg nivo sklopke SHELL kompatibilnih dimenzija I optimalne težine izrađen iz suvremenih postojanih reciklirajućih materijala.

  Uteg nivo sklopke SHELL kompatibilnih dimenzija i optimalne težine izrađen iz suvremenih postojanih reciklirajućih materijala.…

  Više...

 • Spojni element TECNO CONNECTOR

  Omogućava siguran spoj između dva električna kabela zamjenjujući klasično spajanje pomoću termobužira ili izolacijskih traka.

  Omogućava siguran spoj između dva električna kabela zamjenjujući klasično spajanje pomoću termobužira ili izolacijskih traka. U tropolnoj verziji nema potrebe skidanja izolacije s vodiča j…

  Više...

 • Nivo sklopka SUPERTEC

  Nivo sklopka SUPERTEC s dvostrukom komorom otporna na visoki tlak

  Nivo sklopka SUPERTEC s dvostrukom komorom, otporna na visoki tlak. Već je standardna izvedba kompaktnih dimenzija i dopušta veće uzgone u vodi. Pogodana za rad u teškim uvijetima, u uređajima z…

  Više...