Azuwater and Azuvoda

Primarni tretman

Opis

Predtretman ili primarni tretman pročišćavanja otpadnih voda.

Primarni tretman obično se koristi za uklanjanje grubih materijala, pijeska, ulja i drugih sedimentirajućih krutih tvari iz otpadnih voda kako bi se osigurao ispravan rad narednih stupnjeva pročišćavanja.
Osim toga, može se upotrijebiti kao pojedinačni tretman za manja kućanstva .
Primarni tretman potreban je kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje cijelog sustava izbjegavajući začepljenja cijevi, neispravnosti crpki i sustava distribucije zraka te kako bi se uklonile tvari koje mogu zaustaviti ili inhibirati biološke reakcije.

Proizvod iz kategorije Primarni tretman