Imhoff spremnik

Općenito

 • Biološka jama Imhoff, mali uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.Kategorija / tip: pročišćavanje otpadnih voda, taloženje, bistrenje.
 • Primjena: stambenih korisnici, izolirane stambene zgrade, planinarski domovi.
 • Ekvivalent korisnika (ES): od 2 do 200.
 • Protok: od 0,2 m3/dan do 40 m3/dan.
 • Materijal: beton, polietilen, polipropilen, stakloplastika (GRP).

Imhoff spremnik (nazvan po njemačkom inženjeru Karlu Imhoffu), sastoji se od dva odjeljka: gornji zona sedimentacije i donji zona akumulacije i razgradnje mulja. Omogućuje smanjenje suspendiranih krutih tvari od 50 do 70%, smanjenje KPK-a od 25 do 50% i dobru stabilizaciju mulja, ovisno o dimenzijama i klimatskim uvjetima.
To je primjer jednostavnog, kompaktnog i učinkovitog sustava za komunalni predtretman otpadnih voda. Spremnik može biti oblika cilindra ili pravokutnog oblika ; zona taloženja, tipičnim V-oblikom stjenki s otvorom na dnu, koji omogućuje da se krute tvari istalože u odjeljak za digestiju. Ova izvedba također onemogućuje da se plin, nastao prilikom anaerobnih reakcija, vrati natrag na površinu i ne remeti postupak taloženja.
Plin nastao u komori za razgradnju uzrokuje povlačenja čestica mulja s dna na površinu vode što stvara gornji sloj kore koja se mora povremeno ukloniti.
Mulj se akumulira u digestivnoj komori, gdje se podvrgava anaerobnom procesu i postaje dijelom stabiliziran.
Tekući dio ostaje samo nekoliko sati u spremniku (između 3,5 i 7 sati); to omogućuje dobivanje proćišćene svježije (ne septičke) otpadne vode. Krute tvari mnogo duže ostaju u komori s ujednačenim i kontroliranim uvjetima koje jamče bolji tretman. Nastajanje bioplina veća je u usporedbi sa septičkim jamama, pa je potreban ispravan sustav odzrake kako bi se izbjegli problemi neugodnog mirisa.
Otpadne vode mogu se upuštati u tlo (u skladu s lokalnim odredbama), ili mogu zahtijevati sekundarni tretman (npr. aktivni mulj, procjedni filter, biljna laguna i sl.) .

TOP

Opis rada

Imhoff spremnik je septička jama s dva vertikalna djela, sastoji se od gornjeg sedimentacijskog odjeljka i donjeg odjeljka za digestiju mulja.
Zona za akumulaciju i odzraku nalaze sa obje strane spremnika za taloženje.
Vrijeme hidrauličnog zadržavanja obično je manje od septičkih jama (od 3 do 7 sati) što omogućuje održavanje aerobnih uvjeta u otpadnim vodama.
Cijevi T-oblika ili pregrade koriste se kako bi smanjenjile brzinu vode i spriječile oticanje laganih tekućina. Dno posude za taloženje tipično ima nagib od 50° C do 60° C, te prorez između dva odjeljka mora biti napravljen kako bi se spriječilo podizanje plinova u jedinici taloženja.
Kod većih opcija, stijenke odjeljka za digestiju mulja dosežu nagib od oko 45 ° kako bi mulj moglo kliziti prema sredini, gdje se može lakše ukloniti. Dimenzioniranje odjeljka za anaerobnu digestiju ovisi uglavnom o količini mulja obzirom na broj korisnika , razini stabilizacije mulja, učestalosti pražnjenja i vremenskim uvjetima (temperaturi).
Digestivna komora općenito je osmišljena uzimajući u obzir raspon kapaciteta pohrane mulja od 6 do 12 mjeseci, kako bi se omogućio dovoljan broj anaerobnih procesa. U hladnim podnebljima treba uzeti u obzir dugo vrijeme zadržavanja, kako bi se dobila ista razina stabilizacije mulja, što posljedično zahtjeva veći volumen.
Budući da su otpadne vode stabilizirane i gotovo bez mirisa, Imhoff spremnik je dobra opcija za primarni tretman, posebno ako tretirana voda dolazi u kontaktom s vanjskom okolinom (npr. fitodepuracija, lagune ili površinski tokovi).

TOP

Rukovanje i održavanje

Za puštanje u rad Imnoff spremnika potrebna je inokulacija mulja koji dolazi iz sličnog postrojenja ili dodavanje bioloških aktivatora.
Zbog biološkog procesa, agresivne kemikalije ne smiju se unositi s otpadnom vodom.
Važno je provjeriti da su nastali plinovi usmjereni i ventilirani te da nema začepljenja u utvoru koji povezuje zonu taloženja i digestije.
Postupci pražnjenja i čišćenja izvode se od strane ovlaštenih izvođača; mulj se mora zbrinuti u odgovarajuća postrojenja za pročišćavanje.
Imhoff spremnici moraju se redovito kontrolirati, kako bi se utvrdila vodonepropusnost. Tijekom faze održavanja sve lake tvari i grube materijale treba ukloniti, pazeći da se dio mulja ostavi na dnu kako bi se ubrzale biološke reakcije oporavka. Po pražnjenju , spremnik se mora ispuniti čistom vodom sve do radne razine.

TOP

Norme i propisi

HRN EN 12566-3: – Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES — 3. dio: Tvornički izrađen i/ili na objektu sastavljen uređaj za obradu sanitarnih otpadnih voda. Proizvođač mora navesti nominalno organsko dnevno opterećenje, izraženo u kg BPK5 po danu i nominalni hidraulični dnevni protok, izražen u kubičnim metrima po danu. Nazivna oznaka postrojenja je sukladna vrijednosti dnevnog organskog opterećenja (QN) (3,7). Mali uređaj za obradu otpadnih voda moraju dokazati usklađenost operativnih podataka koje je deklarirao proizvođač sa svojstvima učinkovitosti : u izjavi vrijednost mora biti izražena u postocima. Također treba uzeti u obzir da se strukturna čvrstoća i stupanj učinkovitosti moraju ispitati samo na reprezentativnom modelu linije proizvoda. Rezultat ispitivanje strukturne čvrstoće na reprezentativnom modelu mora biti veći, od modela u seriji sa najlošijim karakteristikama, hidrauličko testiranje provedeno je na najmanjem, pretpostavljajući njegove najlošije karakteristike. Standard opisuje metode statike i hidraulike za određivanje čvrstoće i hidrauličke učinkovitosti. Informacije koje sadži izvješće o ispitivanju i CE oznaci su detaljno opisane u ZA.3 prilogu. Za male uređaje za pročišćavanje otpadnih voda kućanstava do 50 ES potrebna je izjava o svojstvima (DoP), propisano uredbom EU 305/2011.
Ugradnja Imnoff spremnika odobravaju nadležne institucije.

TOP

Značajke i prednosti

Imhoff spremnik bi se trebao koristitit za kućanstva i objekte srednje veličine.
Septička jama je bolje rješenje za male populacije, posebno za one s mješovitim otpadnim vodama (crna i siva).
Imhoff spremnici mogu homogenizirati otpadne vode i prilikom neujednačenog opterećenja.
Mogu biti smješteni u vrućim i hladnim podnebljima (temperatura ispod 15 ° C ili nadmorska visina iznad 2000 m ).Za dobru učinkovitost spremnika potrebna je njegova odgovarajuća visina, koja omogućuje odgovarajući volumen dva odjeljka u poziciji jedan iznad drugoga.
Obično se preporučuje podzemna instalacija, tako da je i površina ugradnje mala..
Za ovaj tip postrojenja, troškovi ugradnje i održavanja su niski.

Prednosti:

 • sedimentacija i akomulacija su jedinstvena cjelina
 • otpornost na neujednačeno opterećenje
 • mala površina ugradnje
 • otpadne vode s višim aerobnim stupnjem (aerobno stanje , nije septičko,
 • smanjena količina neugodnih mirisa)
 • niski operativni troškovi
 • jednostavno rukovanje i održavanje
 • nema potošnje energije povezane s radom.

Nedostaci:

 • veća visina ili dubina u odnosu na druga rješenja
 • niska redukcija patogena
 • periodično održavanje od strane specijaliziranih tvrtki
 • rizik od začepljenja utora između dva odjeljka
 • problemi mirisa ako nije pravilno spojen na odzraku
 • odlaganje mulja
 • složeniji od septičke jame

TOP

Proizvod iz kategorije Imhoff spremnik

  Rješenje prema zahtijevu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

TOP