Mastolov

Općenito

Separator masnoća za sive (kuhinjske) otpadne vode.

 • Kategorija / vrsta: pred-tretman otpadnih voda, organska ulja i uklanjanje masti.
 • Primjena: restorani, zalogajnice, kuhinje, kantine, prehrambena industrija.
 • Nominalna veličina – NS: 1, 2, 4, 7, 10, 15, 20, 25.
 • Normativi i jamstva: HRN EN 12566-1 i 1825-2, d.o.p prema propisu (EU) n.305/2011, lokalni propis.
 • Materijal: beton, polietilen, polipropilen, stakloplastika (GRP).

Organska ulja i masti su obično u sastavu civilnih, kućanskih otpadnih voda kuhinja, restorana, zalogajnica, škola i kantina.
Ona također mogu biti sadržana u otpadnim vodama industrijske prerade hrane kao što su prerada mesa ili prerada ribe.
Kod odvojenih kanalizacijskih sustava za predtretman sive vode koristi se mastolov (u slučaju mješovitog kanalizacijskog sustava preporučuje se i septička jama).
Smanjenje količine masti nužan je tretman kojim se spriječava začepljenje cijevovoda, a često je ugradnja mastolova zahtjevana od strane komunalnih društava koje upravljaju sustavom. Također je potreban u sastavu bilo kojeg postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda kako bi se izbjegli problemi u biološkom postupku: na primjer, masti smanjuju kontakt bakterija sa organskom tvari i sa hranjivim tvarima, sprečava njihovu respiraciju.
Mastolov koristi osobinu flotacije masti i ulja, (jer su lakša od vode) te im omogućuje da se dignu na površinu u zoni akomulacije.
Funkcija odvajanja i njezina učinkovitost zajamčene su jedino ispravnim dimenzioniranjem, redovitim održavanjem te ako je postupak pražnjenja i čišćenja pravilno izveden.
Mastolov funkcionira uz pomoć gravitacije i stoga uvijek mora biti napunjen vodom.
Na tržištu su dostupne različite vrste s različitim karakteristikama; modeli koji sadrže prostor za nakupljanje mulja, modeli koji mogu zadržati složenije krute strukture, modeli s raspršivačem zraka (jedinice za flotaciju masti), izvedbe koji mogu povećati prostor za smanjivanje protoka.
Sastavni dio mastolova su pregrade potrebne da zadrže krute tvari i plutajući materijal, kako bi se spriječilo oticanje mulja i na taj način povećala kvliteta izlazne otpadne vode.

TOP

Opis rada

Dimenzioniranje mastolova vrši se uzimajući u obzir ulazni protok, unos masti, tip masti i njezinu brzinu flotacije (ovisno o temperaturi).
Također je potrebno predvidjeti odgovarajući volumen za njihovu akomulaciju tijekom određenog razdoblja između perioda pražnjenja i čišćenja.
Postoji nekoliko metoda empirijskog dizajna: u obzir se treba uzeti prosječna rastuća stopa plutajućeg materijala između 5 i 15 m/h.
Potrebno vrijeme zadržavanja obično je mnogo manje u odnosu na septičke jame.
Često se općeniti tehnički podaci dimenzioniranja odnose na broj ekvivalent korisnika (ES) ili na dnevni broj obroka umjesto nominalne veličine.
Projektiranje i ugradnja mastolova su regulirani prema Europskoj normi po EN 1825-1 i EN 1825-2 standardima: prvi definira principe izvedbe (volumene, zahtjeve površine, itd.), ovisno o nominalnoj veličini (NS), drugi utvrđuje kriterij za odabir nominalne veličine prema korisniku.
Preuzmite softver za izračun NS .
Neki lokalni propisi odnose se na minimalni volumen po korisniku umjesto po nominalnoj veličini.
Mastolov radi isključivo uz pomoć sile teže, stoga predimenzioniranje omogućuje da se smanji učestalost perioda pražnjenja i ne utječe na njegovu učinkovitost .
Za pravilnu izvedbu oduška koristi se krovna vertikalna odzraka preko gravitacijskog cjevovoda objekta, koji je povezan sa spremnikom.

TOP

Rukovanje i održavanje

Postupak za puštanje mastolova u pogon; on mora biti napunjen čistom vodom do normalne radne razine prije stavljanja u funkciju.
Potrebna je periodična kontrola kojom se utvrđuje količina nakupljanje masti i mulja .
Kada se mastolov zasiti masnoćama, treba se pristupiti pražnjenju, kako bi se izbjeglo smanjenje vremena zadržavanja vode i na taj način smanjila učinkovitost.
Održavanje, čišćenje i pražnjenje mora se provesti od strane ovlaštene službe, te se otpadni materijal mora zbrinuti u odgovarajuće sustave za pročišćavanje.
Sve akumulirane plutajuće tvari i krutine trebaju se ukloniti prilikom čišćenja. Nakon toga, spremnik mora biti ispunjen čistom vodom do radne razine kako bi mogao služiti kao medij za procese separacije.

TOP

Norme i propisi

HRN EN 1825-1: – Separatori masnoća — 1. dio: Načela projektiranja, izvedbe i ispitivanja, označivanje i kontrola kakvoće HRN EN 1825-2 Separatori masnoća — 2. dio: Odabir nazivne veličine, ugradba, uporaba i održavanje. Proizvod zahtijeva izjavu o svojstvima (DoP), propisano uredbom EU 305/2011.Standard EN 1825-1 ne obuhvaća separatore s nominalnim veličinama manjim od 1 (NS) za mastolove namijenjene pročišćavanju kućnih otpadnih voda iz kuhinja obiteljskih stanva.Ugradnja mastolova propisana je od strane nadležnih institucija.                                                                                                                           Ugradnja mastolova propisana je od strane nadležnih institucija.

TOP

Značajke i prednosti

Mastolov se koristi za predtretman sive vode (kuhinje, tuševi, umivaonici, perilice posuđa i perilice rublja)odnosno da spriječi oticanje životinjske i biljne masti ili pjene (sapun).
Obično se stavlja na zaseban kanalizacijski vod što bliže izvoru (sudoper, perilica..) kako bi se smanjila dužina cijevi i izbjegla agregacija čestica masnoće i pjene, jer smanjenje temperature vode uzrokuje značajno povećanje masnih nakupina i posljedično začepljenje cijevovoda.
Ugradnju mastolova često zahtjevaju komunalna služba odvodnje otpadnih voda , neophodni su kao predtretman za male sustave pročišćavanja otpadnih voda.
Europski standard EN 1825-2 zahtijeva da otpadna voda koja sadrži organske masti i ulja mora biti spojena na mastolov (7.1), nije dopušteno priključivanje vode s fekalnim materijalom (crna voda), kišnica i voda koja sadrži lake tekućine (mineralna ulja).

Prednosti

 • jednostavnost tretmana;
 • bez napajanja;
 • potrebno malo prostora (podzemna instalacija);
 • niski operativni troškovi;
 • dug vijek trajanja.

Nedostaci

 • niska učinkovitost (predtretmana);
 • periodičko održavanje ovisno o upotrebi.

TOP

Proizvod iz kategorije Mastolov

 • Mastolov GREASLY

  Mastolov GREASLY

  Linija separatora masnoća GREASLY namjenjena je za uklanjanje organskih masnoća, životinjskih i biljnih, iz otpadnih voda. Linija mastolova GREASLY tretira sive otpadne vode iz hotelskih ku…

  Više...

 • Mastolov GREASE ORANGE

  AZU Voda mastolov GREASE ORANGE, predtretman za sive civilne i slične otpadne vode

  Linija mastolova GREASE ORANGE je izrađena tehnikom roto lijeva iz polietilena, a namjenjena je obradi sivih civilnih otpadnih voda. Linija proizvoda GREASE ORANGE je dimenzionirana sukladn…

  Više...

TOP