Fizikalno-kemijski uređaj

Općenito

Kemijsko fizikalni uređaji.

 • Kategorija / tip: obrada industrijskih otpadnih voda.
 • Primjena: suspendirane tvari, mutnoća, bojila, tenzidi, mineralna ulja, teški metali, organska otapala.
 • Protok: od 500 l/h prema zahtjevu.
 • Materijal: inoks, polipropilen, stakloplastika (GRP).
 • Konstantna brzina protoka/ciklusa.
 • Visoka učinkovitost tretmana.

Mnoge tvari se iz otpadnih voda mogu ukloniti samo kemijskim ili fizikalnim procesom. Ovisno o sastavu otpadnih voda, proces fizikalno-kemijskog pročišćavanja otpadnih voda sastoji od nekoliko pod-koraka. Učinkovita rješenja često se mogu postići kombiniranjem tih različitih koraka pravim redoslijedom.
Fizikalno-kemijski uređaji najčešće se koriste za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda. Dodatkom specifičnih kemikalija mogu obrađivati širok spektar štetnih tvari, ovisno o ulaznom protoku i karakteristikama efluenta.
Mogu se koristiti kao tretman za mehaničke radionice, autopraonice, luke, brodogradilišta i aktivnosti u morskom okolišu. Konstrukcija i implementacija ove vrste opreme zahtijeva visok stupanj detaljnog inženjerskog znanja i stručnosti.

TOP

Opis rada

Proces se sastoji od niza fizikalnih tretmana i kemijskih reakcija, nakon čega slijedi faza odvajanja netopljivih frakcija (pahuljice mulja) taloženjem, dehidratacijom mulja i filtriranjem.
Kemijski uređaj za pročišćavanje otpadnih voda mijenja kemijske uvjete vode do stupnja u kojem se štetne tvari, otopljene u otpadnoj vodi, mogu lako odvojiti. Taloženje, izmjena iona, flokulacija ili UV-tretman su druge opcije za uklanjanje štetnih tvari iz otpadne vode.
Predhodni primarni tretman, kao što su sedimentacija i uklanjanje ulja, potreban je kako bi se izbjegla začepljenja u sljedećim koracima.
Konačni korak filtracije (aktivni ugljen) često se primjenjuje kako bi se uklonio preostali suspendirani materijal i tragovi reagensa.
Tretman radi s konstantnim ili diskontinuiranim protokom (serijski sustav); stoga su, ovisno o dolaznom toku, spremnici za egalizaciju (uzvodno i nizvodno) vrlo korisni za učinkovitost tretmana.
Mulj se prikuplja, obrađuje i pohranjuje u filtar vrećice ili kasetu koja se povremeno mijenja.
Supernatant treba upustiti u prethodni stupanj obrade, na primjer u spremnik za egalizaciju.
Sustav iziskuje pumpe, pH metar, dozirne crpke, upravljačku ploču (češće opremljena PLC-om i GSM daljinskim modulom za dojavu), stupanj i tlačni senzor te druge instrumente koji mogu poboljšati automatizaciju i sigurnost.

TOP

Rukovanje i održavanje

Potrebno je periodično održavanje.
Za ispravan rad sustava, neophodno je da se kemijska i fizikalna svojstva ulazne vode ne razlikuju značajno, u usporedbi s projektnim podacima.
Temperatura mora biti kontrolirana kako bi se postigli zahtjevani učinci.
Samo ovlašteno osoblje može koristiti i rukovati reagensima i kemikalijama te zbrinjavati mulj.

TOP

Norme i propisi

Nacionalni i regionalni regulacijski okviri propisuju prisutnost određenih vrijednosti onečišćujućih tvari u efluentu, kao što su teški metali, deterdženti, boje i otapala.

TOP

Značajke i prednosti

Neke vrste fizikalno-kemijskih uređaja montiraju se na praktičnim mjestima te su zato lagana i trebaju malo mjesto ugradnje.
Na primjer, uređaji mogu obraditi vodu koja sadrži ostatke boje, ulja, suspendirane tvari, tragove metala i ostatke od površinske obrade metala, vodu koja dolazi iz praonica itd.
Uređaji su često modularni i mogu se koristiti u nekoliko paralelnih linija.
Oni koji su namijenjeni za fizičku i kemijsku obradu vode iz industrijskih procesa i otpadnih voda pogodni su za posebna ograničenja i zahtjeve.

Prednosti

 • visoka kvaliteta otpadne vode;
 • visoko automatizirani sustav;
 • podešavanje pH vrijednosti.

Nedostaci

 • napredan tretman;
 • skladištenje reagensa;
 • visoka količina mulja;
 • kontrole, potrebne analize.

TOP

Proizvod iz kategorije Fizikalno-kemijski uređaj

  Rješenje prema zahtijevu
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

TOP