Sustav biofiltracije

Općenito

Susatav za biofiltraciju s aktivnim ugljenom.

 • Kategorija / tip: pročišćavanje industrijskih otpadnih voda.
 • Primjena: mala, srednja, pročišćavanje otpadnih voda, autopraonica, radionice, skladišta, praonice, kemijske industrija, benzinska postaja.
 • Protok: od 3 do 40 m3.
 • Veličine: tvorničko i/ili na objektu sastavljeno, riješenja prema zahtijevu;
 • Materijal: beton, polietilen, polipropilen, armirana staklo-plastika (GRP).
 • Mogućnost: rekonstrukcija sustava.

Bio-filtracija je sustav koji se u posljednje vrijeme veoma često primjenjuje.. Njezina svrha je poboljšati kvalitetu efluenta otpadnih voda. Ova metoda je veoma važna i bitna, posebno kod recirkulacijskih sustava, a instalira se kao dio višekomponentnog sustava. Biološki filtri uklanjaju onečišćenja koristeći tri glavna mehanizma: biorazgradnju bioloških komponenti, adsorpciju mikro-zagađivača, te filtraciju suspendiranih tvari. Granulirani aktivni ugljen (GAC) često se koristi kako bi osigurao potrebnu površinu za pospješeni razvoj biofilma.

TOP

Opis rada

Bilo koja vrsta filtera sa razvijenom biomasom na njegovom mediju može teoretski biti definirana kao biofilter.
Biofilter je jedan od najvažnijih procesa razgradnje projektiran za uklanjanje onečišćujućih tvari iz otpadnih voda.
Osnovni princip biofiltra je biološka razgradnja onečišćujućih tvari koju provode mikroorganizmi vezani na filteracijski medij.
Najvažniji operativni i konstrukcijski parametar u liniji postupka je biomasa vezana na medij.
Ostali parametri koji mogu utjecati na performanse biofiltra su osobine filtera, stupanj hidrauličkog i organskog opterećenja i način ispiranja povratnim pranjem filtera.
Bakterijske mase vezane na filtracijski medij, biofilm, oksidiraju većinu organskih tvari koju koriste za opskrbu energijom (izvor ugljika).
U literaturi postoji vrlo malo modela koji mogu predvidjeti sve karakteristike biofiltra. Većina tih modela temelji se na pretpostavci stabilnog stanja.
Procesi biofiltracije su obično aerobni, što znači da mikroorganizmi zahtijevaju kisik za svoj metabolizam. Biofilm se može opskrbiti kisikom za vrijeme protoka vode ili za vrijeme njegovog izostanka. Snadbjevanje kisikom se odvija pasivno prirodnim tokom zraka kroz medij ili prisilnim strujanjem iz puhala.
Biofiltracija se koristi za uklanjanje organskih i nekih industrijskih onečišćivača, poput površinski aktivnih tvari.
To su složene organske molekule korištene u funkciji deterdženta, nisu potpuno biorazgradive, posebno neionski tenzidi.

TOP

Rukovanje i održavanje

Mikroorganizmi (aerobni, anaerobni i fakultativne bakterije; gljivice, alge i protozoa) se postupno razvijaju na površini filter medija i čine biološki film, tanki sloj poznat kao biofilm. Razvoj aktivnog biofilma može potrajati nekoliko dana ili mjeseci, ovisno o koncentraciji organskih tvari u efluentu.
Održavanje mora biti povjereno ovlaštenom osoblju.
Mediji ispune kao granulirani aktivni ugljen korišten za odušak može se regenerirati za ponovnu uporabu.
Njegovo održavanje i odlaganje mora biti provedeno od strane specijaliziranih tvrtki.

TOP

Norme i propisi

Državni i lokalni zakoni propisuju maksimalne dopuštene koncentracije onečišćujućih tvari u otpadnoj vodi.

TOP

Značajke i prednosti

Primarni tretmani kao što su taloženje i uklanjanje ulja prethode biofiltraciji; konvencionalni tretmani kao što su koagulacija, flokulacija i bistrenje mogu biti uključene u sustav.
Postoji nekoliko vrsta biofiltera s različitim karakteristikama, ovisno o tvarima koje treba ukloniti.
Učinkovitost sustava biofiltra također ovisi o kvaliteti održavanja biomase koja je vezana za medij filtera.

Prednosti

 • jednostavna struktura;
 • provjereni proces;
 • otpor na vršna opterećenja;
 • niski operativni troškovi;
 • veća koncentracija odgovarajućih organizama.

Nedostaci

 • moguća začepljenja i usmjeravanje protoka;
 • periodično održavanje.

TOP

Proizvod iz kategorije Sustav biofiltracije

  Rješenje prema zahtijevu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

TOP