Recikliranje vode

Opis

Recikliranje i ponovna upotreba pročišćene otpadne i oborinske vode, osim upotrebe za piće.Važan primarni argument u cijelom svijetu je recikliranje vode, posebno zbog njezine sve veće nestašice. U Europi svakodnevno korištenje vode u kućanstvu iznosi od 120 do 350 litara po osobi. Cijena vode koja se od 2000. godine stalno povećava vidljivo je smanjila njezinu potrošnju po stanovniku. Pošto je cijena vode i dalje u porastu, očekuje se daljnje smanjenje potrošnje po stanovniku, a moglo bi iznositi oko 150 litra u cijeloj Europi. EU zakonodavstvo propisuje parametre za ispuštanje otpadnih voda koji bi trbali osigurati postizanje ciljeva niže potrošnje, pa i kroz povećanu cijenu vode. Obično polovica količine vode koja se koristi u kućanstvima nije namjenjena u pitke svrhe, kao što je voda za ispiranje zahoda, čišćenje kuće, pranje automobila, zalijevanje vrta. Mogući oblici za smanjenje potrošnje vode osim ograničenja uporabe je i korištenje sustava za recikliranje vode. Isto je moguće postići projektiranjem i ugradnjum dvojnih sustava vodoopskrbe od kojih se jedan opskrbljuje recikliranom vodom iz sistema za sakupljanje kišnice, reutilizacijom sivih ili crnih voda.

Proizvod iz kategorije Recikliranje vode