Prikupljanje kišnice

Općenito

Prikupljanje i ponovna upotreba kišnice, osim za piće.

 • Kategorija / tip: uređaj za recikliranje vode koja se ne koristiti za piće.
 • Primjena: za kućanstvo, komercijalna, industrijska.
 • Kapacitet: od 1000 do 10.000 litara.
 • Pumpa: protok 1-15 l / s – hidraulički tlak 10-45 m.
 • Normativi i jamstva: E DIN 1989-1: 2000-12;
 • Materijal: beton, polietilen, polipropilen, armirana staklo-plastika (grp).
 • Zaštita izvora pitke vode i smanjenje troškova.

Prikupljanje kišnice je vrlo čest sustav koji se koristi u cijelom svijetu još od davnih vremena; u nekim područjima, kao što su ruralni, to je glavni izvor opskrbe vodom. Također se često koristi u građevinskim projektima (javnim, stambenim ili poslovnim), za navodnjavanje, pranje automobila i ostale namjene koje isključuju vodu za piće.
Krovne površine su glavni faktor u recikliranju kišnice. Prikupljanje kišnice preusmjerava vodu prije oborinskog sustava odvodnje i drenažnog toka.
Moguće je prikupljanje vode u bazenima ili manjim umjetnim jezerima u blizini građevina.
Suvremeni pristup izgradnje kuća predviđa moguću nadzemnu i podzemnu instalaciju spremnika.
Podzemna je instalacija kvalitetnije rješenje jer poboljšava toplinsku izolaciju i koristi podzemni ugradbeni prostor (ne narušava izgled okoliša).
Količina raspoložive vode ovisi o lokalnim klimatskim uvjetima, padalinama i površini krova (te njegovim fizičkim karakteristikama kao što su poroznost).
Pumpe ili tlačni sustavi osiguravaju snadbjevanje recikliranom vodom pomoću namjenskog cijevovoda za takvu vrstu vode koja nije za piće. Spremnik može biti opremljen potrebnim cijevovodom i crpkama.
Za sigurnu uporabu kišnice potrebni su filteri u obliku rešetke, dodatni tretmani, kao što su filteri i sterilizatori.

TOP

Opis rada

Glavni parametar za dimenzioniranje sustava je volumen spremnika.
To je omjer između potrebe za vodom i njezinom raspoloživosti. Godišnji količina vode dostupana za korištenje, ovisi o neto površini krova, svojstvima materijala, prosječnoj godišnjoj količini oborina, gubicima vode kod filtracije, postupcima čišćenja i preljevu.
sum(Si PHIi) I c

gdje je
Si [m2] vodoravna površina;
PHIi [-]: koeficjent otjecanja (rang 0-1)
I [mm na godinu]: godišnja količina oborina
c [-]: koeficjent gubitka

Koeficijent otjecanja PHI procjenjuje se prema tipu površine, na primjer, kao što je u slijedećoj tablici:

0,9 – kosi krov, opeka ili šindra;
0.8 – kosi krov, beton od škriljevca ili grubi šljunak
0.8 – ravni krov, bez šljunka
0,6 – ravni krov, šljunak
0.5 – betonirana površina
0.5 – ekstenzivan zeleni krov
0,4 – zeleni krov
0.3 – intenzivan zeleni krov
Godišnja količina oborina (l) mijenja se ovisno o lokalnim klimatskim uvjetima. Tipična srednja vrijednost varira od 250 do 1200 mm padalina godišnje za europske zemlje.
Koeficijent gubitka (c) ovisi o učinkovitosti komponenti (navedene od strane proizvođača). Vrijednosti koeficjenta gubitka može doseći čak 98%.
Potreba za vodom izračunava se prema broju ekvivalent osoba – korisnika i/ili prema površini koja se zaljeva (kod upotrebe vode za navodnjavanje). Navodnjavanje zahtjeva približno 0,5 kubičnih metara po kvadratnom metru površine godišnje. Moguće su i ostale namjene, kao što je WC, pranje automobila, stroj za pranje rublja, itd.
Projektna veličina (VM) odgovara nižoj od dvije izračunatih vrijednosti. Ako je potreba za vodom veća od raspoložive, deficit je nadoknađen vodom iz vodovoda. Suprotno višakvode se ispušta.
T = (365-G)/12

gdje je G broj kišnih dana u godini.

Minimalni volumen spremnika je:
v = T (VM/365)

gdje je VM projektna veličina

Ovisno o uporabi, dodaju se filteri i sterilizator (npr. UV zrake), kako bi se povećala kvaliteta izlazne vode.
Tlačni sustavi i crpke osiguravaju snadbjevanje vodom kućanstva kroz odvojeni zaseban cijevovod (dvojni sustav cijevovoda).
Obično se ugrađuju potopne i samousisne pumpe prema specifičnim zahtijevima.
Protok i hidraulički tlak glavni su parametri dimenzioniranja: to je zbroj vrijednosti potrošnje vode za svako mjesto potrošnje; maksimalan teoretska potreba mora se umanjiti u skladu s koeficijentom istovremenosti jer treba izbjegavati istodobnu potrošnju s više priključnih mijesta.
Hidraulički tlak ovisi o vrsti cijevi, duljini, promjeru, protoku i visinskoj razlici.
Kada je u spremniku nedovoljna količina vode ,on se nadopunjava iz glavnog cijevovoda. Postupak može biti automatiziran kroz sustav kontrole kao što su PLC, ventili, senzor razine i tlaka.

TOP

Rukovanje i održavanje

Periodično čišćenje spremnika najvažniji je postupak održavanja. Sastoji se od uklanjanja pijeska i drugih sedimenata sa dna bazena. Čišćenje i održavanje odvoda i oluka poboljšava kvalitetu vode što pomaže radu filtera i produžava trajnost krova. Redovito čišćenje vrši se jednom godišnje, prije sezone najučestalijih oborina. Povremenu kontrolu treba obaviti nakon intenzivnijih padlina.
U fazi projektiranja posebna pozornost mora se obratiti na pristupačnost šahti kod svih postupka održavanja, ali i za intervencije nespecializiranog osoblja. Lokoti i sigurnosne brave na revizionom poklopcu sa znakom upozorenja dobro su rješenje kako bi se onemogućio neispravan način korištenja akumulirane vode.
Potrebno je povremeno održavanje filtera (zamjena ili čišćenje, ovisno o modelu), kao i sustava za dezinfekciju (zamjena UV lampa), pumpi i tlačnog sustava .
Moraju se poštovati mjere sigurnosti za cijevovod sa vodom koja nije za piće (npr. znak upozorenja na priključnim mjestima, cijevovod različite boje).

TOP

Norme i propisi

Trenutno ne postoje pravila za korištenju kišnice. Besplatno je i ne zahtijeva koncesiju.
E DIN 1989-1: 2000-12 njemački standard definira metode dimenzioniranja i tehničke zahtjeve: navodi kako izračunati kapacitet spremnika ovisno o klimatskim uvjetima i zahtjevima za vodu.
Lokalni propisi sve više zahtijevaju sustav za recikliranje vode radi ekološke održivosti i učinkovitosti. Propisi bi trebali omogućiti porezne olakšice.

TOP

Značajke i prednosti

Ljudi se u mnogim dijelovima svijeta suočavaju s nedostatakom vode, što prijeti egzistenciji, zdravlju ljudi i ekosustavima. Recikliranje vode, ako je moguće, može zaštititi okoliš i pružiti određenu uštedu. Manja potražnja za pitkom vodom smanjuje operativne troškove vodoopskrbe i odvodnje.
Skupljanje kišnice za recikliranje je izvrsno rješenje za održive društvene stambene, javne, komercijalne i industrijske građevine.
Značajan dio zahtjeva vode (do 50%) može se zamijeniti vodom koja nije namjenjena za piće. Kišnica, na primjer, se može koristiti za ispiranje zahoda, stroj za pranje rublja, pranje automobila (ručno i strojno), čišćenje, itd.
Korištenje reciklirane vode za osobnu higijenu, pranje posuđa, i pripremu hrane apsolutno je zabranjeno.
Kišnica također omogućuje smanjenje potrošnje deterdženata i sredstava za čišćenje te problema s kamencem, zahvaljujući maloj tvrdoći.

Prednosti

 • jednostavnost sustava;
 • ušteda pitke vode;
 • besplatni izvor vode;
 • nema problema s kamencem;
 • mala tvrdoća vode, ušteda sredstava za pranje;
 • smanjenje oborinskog toka.

Nedostaci

 • dodatni cijevovod ;
 • voda nije za piće (znak upozorenja);
 • iskopi i ugradnja;
 • potrebna tlačni sustav, crpka, električna energija;
 • potrebno periodično održavanje.

TOP

Proizvod iz kategorije Prikupljanje kišnice

TOP