Recikliranje crne vode

Općenito

Recikliranje crnih otpadnih voda, osim za piće.

 • Kategorija / tip: uređaj za recikliranje vode, ne koristi se za piće.
 • Primjena: za ispiranje WC-a, zalijevanje vrta, autopraonice, praonice rublja, kućanstvo, komercijalne i javne upotrebe.
 • Protok: od 600 do 1000 litara dnevno (prefabriciran i / ili preinstaliran) i više od 50 izvedba prema zahtjevu.
 • Normativi: DIN 4046: 1983-09 vodovod, pojmovi.
 • Tehnologija: membrane, ultrafiltracija, biološki.
 • Cilj: zaštita resursa pitke vode.

Obrada crne otpadne vode je najpotpunija razina recikliranja. To je široko korišten pristup, trenutno manje popularan u Europi gdje cikličke suše daju prioritet svim oblicima očuvanja vode.
Otpadne crne vode, koje sadržavaju produkt civilnog metabolizma obrađuju se klasičnim biološkim uređajima izvedenim od različitih vrsta predtretmana, biološkog reaktora i po potrebi tercijarnim tretmanom. Ako je recikliranje otpadne vode obavezno, sve komponente uređaja moraju jamčiti najbolje osobine u svim fazama. Iako bi konfiguracija za obradu crnih otpadnih voda trebala biti ista, ako se zahtijeva recikliranje vode mijenja se i tehnologija za povećanje efikasnosti.
U usporedbi sa sustavom recikliranja sive vode, sustav recikliranja crne vode često je praktičniji jer je većina odvodnih sustava mješovito (ne odvaja protok sive vode (npr. tuševi, bazeni).
Uređaji za recikliranje crne vode proizvode vodu za navodnjavanje ili ispiranje WC-a.

TOP

Opis rada

Sustavi mogu biti namjenjeni stambenim kućama, manjim naseljima, pomorskim aplikacijama, zgradama, uredskim blokovima, školama, itd.
U sustavu recikliranja crne vode, sva voda iz kućanstva često se prikuplja u primarnoj obradi na principu gravitacije (taloženje). Nakon čega se crna voda preusmjerava u spremnik sekundarne obrade kao što je uređaj aktivnog mulja ili neka druga vrsta biološkog reaktora i na kraju na tercijarnu obradu.
Daljnji tretmani su taloženje, ultrafiltracija, MBR uređaj, reverzna osmoza. Oni poboljšavaju kakvoću efluenta u skladu sa zahtjevima standarda.
Obrađena voda se pohranjuje za ponovnu upotrebu nakon faze dezinfekcije. Ona se vrši upotrebom klora (ukoliko se voda ne koristi za navodnjavanje) ili sterilizacijom ultraljubičastim zrakama, ovisno o lokalnim zdravstvenim propisima i zahtjevima kupaca.
Kako bi se voda reutilizirala, potrebno je instalacija dva odvojena hidraulička kruga za opskrbu . Kod izgradnje novih i adaptacije postojećih objekata preporučuje se ugradnja dvostrukog sustava cijevovoda.

TOP

Rukovanje i održavanje

Sustav za recikliranje crne vode često zahtijeva biološku obradu, i održavanje koji se obično koristi kod pročišćavanja otpadnih voda.
Nataloženi mulj periodično odstranjuje stručno osoblje ovlaštenih komunalnih društava.
Ova vrsta sustava obično zahtijeva servisiranje od strane ovlaštene tvrtke svakih nekoliko mjeseci i periodičnu analizu kako bi se izbjegli rizici za zdravlje uzrokovani nedovoljno uklonjenim patogenima.
Predlaže se korištenje ekološki prihvatljivih proizvoda kako bi se izbjegli bilo kakvi problemi u sustavu vezani za upotrebu antibakterijskih sredstva za čišćenje.
Preporučljivo je izbjegavati kontakt s recikliranom vodom. Ona potencijalno može sadržavati patogene. Stoga bi sustavi trebali biti izvedeni bez otvorenih tokova da budu nedostupni za piće ljudima ili životinjama.
Redovito održavanje je neophodno za pravilno funkcioniranje sustava (vidi priručnik korištenja i održavanja proizvoda za detaljne preporuke).

TOP

Norme i propisi

HRN EN 1085: 2007 pročišćavanje otpadnih voda – Terminološki rječnik. Cilj ove europske norme je uspostava standardizirane terminologije u području pročišćavanja otpadnih voda na tri službena jezika CEN-a: njemački, engleski i francuski.
Tu su nacionalni i lokalni propisi sustava za recikliranje voda.

TOP

Značajke i prednosti

Uređaj za recikliranje otpadnih voda često se može uklopiti u postojeće objekte ili ugraditi u nove bez obzira na odvojenu kanalizacijskiu mrežu.
Ovo rješenje pruža dodatni izvor vode za održavanje vrtova i sportskih terena zelenima, gdje propisi ograničavaju upotrebu pitke vode u estetske svrhe.
Voda obrađena standardnim sustavom za recikliranje crne vode nije pogodna za uporabu u povrtnjacima, a pogotovo u pitke svrhe. Recikliranje crne vode smanjenju potrošnje vode za navodnjavanje.

Prednosti

 • ušteda izvora vode;
 • smanjenje potrošnje vode;
 • ušteda novca;
 • manje opterećenje septičke jame ili uređaja za obradu;
 • povećanje kapaciteta uređaja;
 • reklamacija zbog smanjenja hranjivih tvari.

Nedostaci

 • dvojni cijevovod;
 • označavanje cijevovoda (znak upozorenja);
 • potrebna električna pumpa ili tlačni sustav;
 • potrebno periodično održavanje.

TOP

Proizvod iz kategorije Recikliranje crne vode

  Rješenje prema zahtijevu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

TOP