Recikliranje sive vode

Općenito

Tretman i upotreba sive otpadne vode, osim za piće.

 • Kategorija / tip: uređaj za recikliranje vode, ne koristi se za piće.
 • Primjena: ispiranje WC-a, zalijevanje vrta, autopraonica, praonica rublja, kućanstvo, komercijalne i javne primjene.
 • Protok: od 500 do 1000 litara dnevno (prefabricirano i / ili preinstalirano) i više od 50 rađenih po zahtjevu.
 • Normativi: DIN 4046: 1983-09 vodovod, pojmovi.
 • Tehnologija: membrana, ultrafiltracija, biološki tretman.
 • Cilj: zaštita izvora pitke vode, dvostruki cijevovod.

Siva voda je bilo koja ne-industrijska otpadna voda koja izlazi iz sudopera, perilica posuđa, tuševa, kada i strojeva za pranje rublja. Ne uključuje otpadne vode iz WC-a, koje se klasificiraju kao crne vode.
Sive vode je lakše tretirati i reciklirati nego crne vode, zbog niže razine onečišćenja i mikroorganizama.
U mnogim slučajevima reciklirana voda može zamijeniti upotrebu pitke vode, što pridonosi materijalnim uštedama, smanjuje troškove opskrbe i povećava učinkovitost vodoopskrbe na svim područjima.
Uređaj za obradu sive vode omogućuje njihovo prikupljanje, obradu i jamči dostatnu kvalitetu kod ponovne upotrebe.

TOP

Opis rada

Siva voda je vrijedan resurs koji bi se trebao učinkovito koristiti zbog svog punog potencijala. Prvotno može sadržavati tragove nečistoće, hrane, masti, kose i proizvoda za čišćenje.
Uređaji za recikliranje sive vode nakon obrade u velikoj mjeri omogućuju njezino ponovno korištenje te predstavlja pouzdanu ulogu kod uštede u gustim urbanim stambenim naseljima, prehrambenim i proizvodnim objekatima, školama, sveučilištima i javnim zgradama.
Budući da siva voda sadrži manju količinu onečišćujućih tvari od crne vode, vrlo ju je lako reciklirati, obično nakon fizikalnog tretmana, poput procesa filtracije, koji uklanja krute čestice, ultrafiltracije (UF), osmoze, itd. Također se mogu upotrijebiti biološki tretmani, poput bioloških uređaja što sprečava bakterijski rast i pojavu neugodnih mirisa.
Uvijek je potrebna završna faza dezinfekcije (UV zrake, klor, ozon) zbog moguće prisutnosti patogena.
Uređaji za obradu sivih voda su dostupni u različitim veličinama, zbog različitih potreba potrošnje.
Za korištenje reciklirane vode u sustavu vodopskrbe zgrade potrebno je imati dva neovisna hidraulična sklopa. Kod izgradnje novih i adaptacije postojećih objekata preporučuje se ugradnja dvostrukog sustava cijevovoda.

TOP

Rukovanje i održavanje

Prilikom korištenja potrebno je izbjegavati kontakt sa sivom vodom jer potencijalno može sadržavati patogene. Sustav mora biti projektiran s dvostrukim cijevovodom, a onaj koji ne sadrži pitku vodu mora biti jasno označen s upozorenjem.
Sustav može biti konstruiran u skladu različitih potreba konfiguracija. Moguć je odabir različitih vrsta tretmana i dimenzija spremnika za sivu vodu zbog prilagodbe različitim namjenama.
Različite vrste sivih voda nije moguće reciklirati istim uređajem, iz razloga što nisu sve sive vode iste po pitanju karakteristika zagađivača.
Redovito održavanje je neophodno za pravilno funkcioniranje sustava. Pogledajte priručnik za uporabu i održavanje proizvoda.
Reciklirana siva voda apsolutno nije za piće. Njezina upotreba se ne predlaže na jestivim dijelovima voća i povrća prije berbe. Nije namjenjena otvorenim sustavima pa je isklučena upoterba prskalica za vodu. Neophodno je obilježavanje takvih cijevovoda i priključnih mijesta. Veći broj uređaja omogućuje tretman sive vode korištenjem manje agresivnih deterdženata.

TOP

Norme i propisi

Prema DIN 4046 vodoopskrbi; uvjeti; DVGW kodeks (Wasserversorgung; Begriffe, Technische Regel des DVGW), obrađena voda definira se kao voda s različitim kvalitetom osobina koja služe komercijalne, industrijske, poljoprivredne ili slične svrhe. Recikliranje sive vode također uključuje i vodu koja se koristi u kućanstvima i trgovini, a koja ne mora biti pitka, kao što je voda koja se koristi za ispiranje zahoda, navodnjavanje, čišćenje ili pranje rublja.
Postoje lokalni propisi i poticaji kod realizacije sustava za recikliranje vode.

TOP

Značajke i prednosti

Siva voda može zamijeniti pitku vodu u mnogim slučajevima, štedeći novac i povećavajući učinkovitost vodoopskrbe u svim područjima.
Recikliranje sive vode u stambenim zgradama, hotelima, školama, gradskim kućama i poslovnim zgradama, vrlo brzo postaje trend.
Obrađena siva voda može se ponovno koristiti za unutarnje ispiranje zahoda, za navodnjavanje vrta, u nekim slučajevima, za pranje rublja.
Ova vrsta sustava može uštedjeti znatne količine pitke vode, do 60% pri konvencionalnom obrazcu korištenja.
Korištenje sive vode znatno produžuje vijek uporabe i kapacitet komunalnih uređaja u smislu smanjenja protoka otpadnih voda, veće učinkovitosti tretmana i smanjenjenja troškova obrade.
Uzimajući u obzir da je cijena vode sve veća, sustav recikliranja sive vode ima kratak period amortizacije.

Prednosti

 • jednostavnost sustava;
 • ušteda resursa pitke vode;
 • ušteda novca;
 • rasterećenje septičke jame ili uređaj za obradu;
 • povećanje kapaciteta uređaja;
 • reklamacija zbog smanjenja hranjivih tvari.

Nedostaci

 • dvojni cijevovod;
 • označavanje cijevovoda (znak upozorenja);
 • potrebna električna pumpa ili tlačni sustav;
 • potrebno periodično održavanje

TOP

Proizvod iz kategorije Recikliranje sive vode

  Rješenje prema zahtijevu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

TOP