Sekundarni tretman

Opis

Sekundarni tretman pročišćavanja otpadnih voda.

Sekundarni tretmani uglavnom rade na bazi bioloških procesa (aerobnih i anaerobnih), a instalirani su nakon primarnog tretmana koji može biti samo mehanički ili mehanički i biološki (obično anaerobni). Oni uklanjaju otopljene organske tvari pomoću mikroba koji za vlastiti rast i reprodukciju koriste organske tvari, pretvarajući ih u ugljični dioksid, vodu i energiju. Većina onečišćujućih tvari (npr. suspendirane tvari i BPK) mogu se ukloniti uređajima za obradu otpadnih voda u čijem su satavu primarne i sekundarne jedinice za obradu.
Tehnologije sekundarnog tretmana obuhvaćaju sve oblike tretmana koji koriste biološku aktivnost za razgradnju organske tvari.

Proizvod iz kategorije Sekundarni tretman