Bio disk RBC

Općenito

Bio disk RBC uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

 • Kategorija / tip: biofilm, fiksni podloga, konstantni protok;
 • Primjena: civilne i industrijske otpadne vode – sekundarni tretman.
 • Ekvivalentni broj korisnika (ES): na zahtjev, samo rješenja po upitu.
 • Normativi i jamstva: EN 12566-3, d.o.p. prema uredbi (EU) br. 305/2011.
 • Materijal: prema zahtjevima iz projekta.

Rotirajući biološki disk ili biodisk RBC je reaktor s fiksnom podlogom koji se nalazi na horizontalnoj rotirajućoj osovini, to je aerobni biološki tretman za obradu civilnih otpadnih voda.
Bakterije rastu na nosećoj podlozi bio diska koji je djelomično potopljen u otpadnim vodama te se stalno vrti oko fiksne horizontalne osi.
Koristi se kao sekundarni tretman za obradu organskog onečišćenja nakon primarnog tretmana.
Aerobna mikrobna zajednica na podlozi bio diska se naizmjence izlaže atmosferi i otpadnim vodama čime se omogućuje razgradnja, aeracija i asimilacije otopljenih organskih i hranjivih tvari. To je kompaktan i učinkovit sustav koji se uspješno koristi u gusto naseljenim područjima, takvo tehnološko rješenje zahtijeva kvalificirano osoblje, održavanje i rukovanje.
Sustav je također učinkovit za pročišćavanje civilnih otpadnih voda izoliranih stambenih zajednica(male, srednje zajednice ili industrija), gdje je osigurano električno napajanje i prisutnost kvalificiranog osoblja.

TOP

Opis rada

Veći broj kružnih rotirajućih diskova su učvršćeni na horizontalnoj osovini; diskovi su djelomično uronjeni u otpadne vode i okreću se oko svoje horizontalne osi s vrlo niskom brzinom vrtnje.
Na svojoj površini, obično gruboj, kako bi se omogućio rast aerobne mikrobne zajednice, biofilm je naizmjenično izložen ili zraku ili otpadnim vodama za vrijeme rotacije.
Bakterije tijekom vrtnje diskova koriste kisik, dobiven iz zraka, a hranjive i organske tvari iz otpadnih voda u različitim vremenskim intervalima.
Procesi nitrifikacije i denitrifikacije mogu se odvijati ovisno o brzini vrtnje: anoksični, anaerobni i aerobni uvjeti su mogući na različitim djelovima diska.
Dušik se uklanja procesima nitrifikacije i denitrifikacije, a zatim se ispušta u zrak kao N2.
Obje faze su bitne za proliferaciju mikroorganizama u proces pročišćavanja.
Tako da se proces optimizira prilagođavajući brzinu rotacije.
Dubina uranjanja varira od 40% do 80%, a tipična je brzina vrtnje 1-2 kruga u minuti. Raspon promjera diska je vrlo širok, od otprilike 60 cm do 3 m.
Proces je sličan aerobnom procjednom filteru, ali sa većom učinkovitosti.
Velika količina biofilma ima otpornost na udarna opterećenja, ali porast biomase stvara dinamično opterećenje na sve mehaničke komponente (osovina, ležaj, konstrukcija).
Mehanički predtretman ili primarna sedimentacija za uklanjanje pijeska, masti i ulja potrebni su u svim procesima s biofilmom. Septička jama, Imhoff spremnik i mastolov mogu se koristiti kao predtretman za manja postrojenja.
Sekundarno taloženje je potrebno za uklanjanje viška biomase .
Glavni parametar za projekte civilnih postrojenja za obradu otpadnih voda (ili ekvivalent) je broj ekvivalent stanovnika (ES); obično se odnosi na 60 g BPK5 dnevno i na protok od 150 do 250 litara po danu.
Ekvivalent stanovnika (ES, ponekad se koristi i p.e.) je vrijednost pretvorbe koji ima za cilj vrednovanje necivilnog onečišćenja u odnosu na civilno onečišćenje koje određuje EEC direktiva (Direktiva vijeća 91/271/EEC o civilnoj obradi otpadnih voda) sa 60 g/dan povezano s BPK5.
Europsko zakonodavstvo definira ukupan broj stanovnika (PT) kao zbroj stanovništva i ekvivalent stanovnika (PE)..
Ispravna karakterizacija ulaznog organskog opterećenja i bolja procjena hranjivih tvari poboljšavaju kvalitetu mogućeg doziranja aditiva za biološke reakcije.
Dimenzioniranje se obično temelji na ekvivalent broju stanovnika i standardnom organskom opterećenju (BOD 5); vrlo je važno procijeniti glavni parametar projekta za svaki proizvod i postrojenje. Na primjer, u europskim zemljama postoje različite standardne vrijednosti za potrošnju vode po stanovniku.

TOP

Rukovanje i održavanje

Tijekom rada, sustav mora biti pod nadzorom stručnih operatora.
Bio disk RBC se mora kontrolirati zbog akumulacije biomase i ostataka ; vrlo je bitno redovno održavanje svih pokretnih dijelova (motori i ležajevi).
Ova vrsta postrojenja zahtijeva čestu provjeru i održavanje, ali nije zahtijevna za inokulaciju bakterija (za razliku od drugih bioloških reaktora) te je faza pokretanja relativno kratka. Međutim, potrebno je od 6 do 12 tjedana za postizanje optimalnog stupnja tretmana.

TOP

Norme i propisi

Ako se bio disk RBC postrojenje koristi kao sekundarni tretman za civilne ili slične otpadne vode, onda je konceptualno sustav za pročišćavanje otpadnih voda, što je definirano u europskoj normi EN 12566-3. Tada je predmet EN certifikata i zahtijeva DoP (izjavu o svojstvima).
Neki lokalni propisi se odnose na biodiskove kao na preporučeni tretman za otpadne vode malih kućanstva.
Češće se koristi za industrijska i srednja civilna naselja jer kompleksna tehnologija postrojenja nije opravdana u manjim verzijama.

TOP

Značajke i prednosti

Bio disk RBC ima dobar nivo pročišćavanja za civilne otpadne vode (sive i crne vode) i dobre rezultate za industrijske otpadne vode (na primjer, mljekare, pekare, prehrambena industrija, tvornice papira i sl.)
Ima široku mogućnost upotrebe: sekundarni tretman ili kao posttretman (naknadno od postrojenja s aktivnim muljem).
Prostor ugradnje je mali,a troškovi energije i održavanja su visoki.
Sustav zahtijeva precizne ulazne podatke i dobru usklađenost radnih parametara.

Prednosti

 • visoko kontaktno vrijeme;
 • visoka kvaliteta efluenta (smanjenje BOD-a i hranjivih tvari);
 • hidraulika i otpornost na vršna opterećenja;
 • velika aktivna površina;
 • potreban mali ugradbeni prostor;
 • tihi proces u odnosu na puhala postrojenja s aktivnim muljem;
 • nema rizika kanaliziranja;
 • niža snaga od konvencionalnih postrojenja;
 • niska proizvodnja viška mulja.

Nedostaci

 • visoki početni troškovi i troškovi održavanja;
 • potrebna zaštita od vremenskih uvjeta (sunce, vjetar, kiša i niske temperature);
 • problemi mirisa;
 • potrebno stalno i tehnički obučeno osoblje.

TOP

Proizvod iz kategorije Bio disk RBC

  Rješenje prema zahtijevu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

TOP