Azuwater and Azuvoda

Spremnik za vodu

Opis

Spremnik za pitku, otpadnu vodu i kišnicu.

Postoji mnogo vrsta spremnika koji se koriste za pitku vodu, kišnicu i otpadne vode. Svi oni mogu biti različiti u smislu volumena, oblika i materijala.
Prikladni model utvrđuje se u skladu sa zahtjevima korisnika i specifičnosti primjene.
Montažni armiranobetonski spremnik u standardnoj konfiguraciji konstruiran je za spremanje kućanskih i sličnih otpadnih voda.
Proces izgradnje betonskih spremnika omogućuje otpornost stijenki bez posebne površinske obrade, dna, poklopaca na uobičajene onečišćujuće tvari koje su prisutne u otpadnim vodama kućanstava.
Dostupna su posebna rješenja za industrijske otpadne vode, ovisno o kemijskim svojstavima, koncentraciji i pH vrijednosti onečišćenja.
Po određivanju karakteristika otpadnih voda moguće je ad hoc rješenje za projektiranje, izgradnju i isporuku.
Spremnik za vodu može biti ugeađen podzemno i nadzemno.
Vibrirano armiranobetonskim spremnici trebaju posebnu pozornost tijekom faze instalacije: odgovarajuća strojna oprema za dizanje (kao što je dizalica) i armirano betonska podloga od mršavog betona.
Plastični spremnici kod ugradnje iziskuju pijesak, šljunak ili zemlju za zasipavanje bočnih stranica.
Podzemna voda jedan je od glavnih problema za podzemnu ugradnju.
Ovisno o razini podzemnih voda i dubini iskopa, postoje različita rješenja za podzemni postupak ugradnje za različite vrste spremnika.
Postoje izvedbe, npr.tankovi od stakloplastike također su pogodni za ugradnju u područja s visokom razinom podzemne vode. Proces ugradnje iziskuje ispumpavanje iskopa. Betonska podloga ispod spremnika namjenjena je njegovom zadržavanju i suprotstavljanju hidrauličkom potisau.
U drugim slučajevima koristi se sidrenje, drenaža ili zasipavanje betonom u ovisnosti o karakteristikama tanka.
Neki plastični spremnici omogućuju pješačku površinu iznad mjesta ugradnje (pješački promet). Samo armiranobetonski spremnici podnose statička i dinamička opterećenja (omogućuju voznu površinu iznad njih).
Za svaki model postoje posebni postupci za ugradnju (podzemni ili nadzemni).

Proizvod iz kategorije Spremnik za vodu