Uređaj za filtraciju pod tlakom

Općenito

Uređaj za filtraciju pod tlakom s pijeskom i aktivnim ugljenom GAC u obradi otpadnih voda.

 • Kategorija / tip: tercijarni tretman.
 • Namjena: industrija, recikliranje otpadnih voda, uklanjanje onečišćujućih tvari, autopraonica, praonica.
 • Protok: od 0,5 m3 / h do 10 m3 / h standardne opcije i više od 10 m3 / h prema zahtjevu.
 • Materijal: čelik, armirana stakloplastika (GRP), kompozitni.
 • Tretman visoke učinkovitosti.

Tehnologija filtracije često koristi pijesak ili aktivni ugalj kao filtracijski materijal koji uklanja onečišćujuće tvari iz vode mehaničkim i kemijskim procesima. Iz vode koja prolazi kroz filtracijski materijal uklanjaju se čestice nečistoća, nakupine mulja, biološke tvari i ostale suspendirane tvari. Postoje dvije glavne vrste filtera koji su definirani načinom rada: mehanički i kemijski (adsorpcija i reakcija). Filtarski medij može biti ugrađen u dva zasebna filtera ili u istom.
Odabir filtracijskog materijala ovisi o karakteristikama vode za obradu. Zbog toga je neophodna kvalitetna analiza za konstrukciju i odabir filtracijske ispune.
Učinkovitost mehanizama filtracije ovisi o karakteristikama vode koja se tretira, izboru sustava za filtraciju, o stupnju predtretmana i o svojstvima filtera.

TOP

Opis rada

Filteri mogu biti u otvorenoj izvedbi na principu gravitacije ili učestalija varijanta u tlačnim posudama kod kojih pritisak osiguravaju pumpe.
Filteri su dimenzionirani prema kontaktnom vremenu potrebnom za uklanjanje štetnih tvari i planirane učestalosti zamjene filtracijskog medija.
Tlačni filteri upotrebljavaju različite filtriracijske medije kao što su pijesak ili aktivni ugljen.
Obično su namjenjeni kao finalna jedinica za tretman industrijskih otpadnih voda u sklopu fizikalno kemijskog uređaja, kao predtretman (obrada pitke vode) i terciarni tretman za obradu civilnih otpadnih voda. Materijal izrade filtera je čelik, armirana stakloplastika (GRP) ili plastika. Opremljeni su ventilima, cjevovodom za upravljanje i kontrolu protoka vode kod faze obrade i čišćenja. Filteri mogu biti u samostalnoj ili ugradbenoj izvedbi. U svakom slučaju, sustav cijevovoda, ventili, kontrole i instrumenti su neophodni za upravljanje svim jedinicama. Filteri često mogu imati elektroničku daljinsku kontrolu koja povećava njihovu trajnost.
Sastavni dio su fizikalno-kemijskih uređajea u obradi industrijskih otpadnih voda kod kojih je potrebno ukloniti preostale nakupine mulja povučene tokom efluenta.
Optimalno filtriranje također ovisi o količini i veličini nakupina te sastavu čestica koje se trebaju ukloniti gravitacijom. Također su važne karakteristike taloženja onečišćujućih tvari.
U slučaju otežanog odvajanja čestica, potrebno je doziranje određene količine flokulanata u prethodnom fizikalno-kemijskom uređaju.
Glavni parametri za određivanje nazivnih veličina su: operativni tok (m3 dnevno ili l u sekundi), te vrsta i koncentracija onečišćujućih tvari (ovisno o analizi vode).
Filteri obično rade s konstantnim protokom, pa je akomulacija za ujednačavanje uvijek ugrađena prethodno kako bi se izbjegli vršni protoci.
Izračun srednjeg protoka se vrši na bazi efektivnog radnog sata, plana održavanja i ciklusa regeneracije (ispiranje). Nakon filtera potreban je akomulacijski spremnik, posebno u uređajima za recikliranje vode ili obradi industrijskih otpadnih voda za izjednačavanje izlaznog toka i homogenizaciju.
Obično se pješčani filteri koriste za uklanjanje suspendiranih krutina, organskih tvari a filteri s aktivnim ugljenom za tvari koji se uklanjaju kemijskom adsorpcijom.

TOP

Rukovanje i održavanje

Važan proces čišćenja filtera vrši se izmjenom smjera toka vode. Takav obrnoti tok vode za pranje, ispire filtracijski medij, a onečišćene vode pranja usmjerava na ponovni prethodni tretman. Ponekad se za poboljšanje učinkovitosti povratnog pranja upotrebljava postupak čišćenja pokretanjem kroz filtracijski materijal. Zrak pomiče pijesak koji oslobađa zaustavljene čestice. Nakon ove operacije filter je spreman za normalni način rada.
Uređaj s filterom je jednostavan za ugradnju i rukovanje, ali zahtijeva educirano osoblje i ovlaštenu službu koja zbrinjava zamjenjeni filtracijski medij.
Aktivni ugljen se mora periodično mijenjati zbog zasićenja.
Pranje izmjenom smjera toka vode često je automatizirano; posebnu pažnju treba posvetiti tom djelu sustava i njezinoj recirkulaciji u uređaju za obradu otpadnih voda. Ventili, PVC, cijevi, pumpe, itd. zahtijevaju periodičnu kontrolu i održavanje.
By-pass sustav je predviđen za izvanredna održavanja i kvarove.

TOP

Značajke i prednosti

Sustavi filtracije pod tlakom namijenjeni su za komunalne i industrijske otpadne vode gdje je neophodno uklanjanje suspendiranih tvari, čestica, željeza, mangana, slobodnih ulja i ostalih mogućih taložnih tvari. Tlačni filteri obično se postavljaju nakon postupka bistrenja, flokulacije ili fizikalno-kemijskih uređaja.
Prilikom postupka se ne uklanjaju patogeni, pa je često potrebna dodatna cjelina za sterilizaciju, pogotovo kod recikliranje vode.
Učestalost postupka ispiranja u ovisnosti je o stupnju onečišćenja ulazne vode. Filteri mogu raditi ručno, kao i automatski. Automatsko upravljanje i nadzor obično se vrši pomoću programabilnog logičkog kontrolera (PLC) i mikroprocesora u kombinaciji s mjeračem tlaka.
Prednosti

 • jednostavan za ugradnju;
 • jednostavan plan održavanja;
 • automatizirani proces (elektromagnetski ventili, PLC, procesori);
 • visoka učinkovitost uklanjanja;
 • pouzdana tehnologija.

Nedostaci

 • održavanje od strane stručnog osoblja;
 • potrebna kemijska analiza za odabir izvedbe i dimenzioniranje;
 • zbrinjavanje zamjenjenog filtracijskog materijala;
 • potrebna akomulacija za raspored opterećenja/ujednačenje.

TOP

Proizvod iz kategorije Uređaj za filtraciju pod tlakom

  Rješenje prema zahtijevu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

TOP