Uređaj za tretman oborinskih voda

Opis

Uređaj za tretman onečišćenih slivnih oborinskih voda.

Vodeni tok kišnice, posebice oborinskih voda, nije uvijek čist. Vode koje teku ulicama i parkiralištima ispiru sve nanesene onečišćujuće tvari i postaju opasne za okolinu, ako stignu do rijeke ili mora bez efikasnog tretmana.
Suspendirane krutine, pijesak, teški metali, mineralna ulja, ugljikovodici i goriva su glavni onečišćivači oborinskih tokova.

Proizvod iz kategorije Uređaj za tretman oborinskih voda

 • Separator ulja SLIDE II BLACK

  Separator ulja SLIDE II BLACK

  Separator ulja i ugljikovodika SLIDE II BLACK je uređaj za tretman lakih tekućina (npr. ulja i benzina), slivnih otpadnih voda sa betoniranih i asfaltiranih površina, kao što su trgovi, parkira…

  Više...

 • Pjeskolov SAND ORANGE

  Pjeskolov je polietilenski roto lijevani spremnik pravokutnog oblika u funkciji procesa taloženja. Taložnik za mulj se koristi za predtretman oborinskih voda s: ulica, parkirališta, indust…

  Više...

 • Separator ulja SLIDE II ORANGE

  AZU Voda separator ulja SLIDE II ORANGE

  Separator ulja i ugljikovodika SLIDE II ORANGE je uređaj za tretman lakih tekućina (npr. ulja i benzina), slivnih otpadnih voda sa betoniranih i asfaltiranih površina, kao što su trgovi, parkir…

  Više...

 • Pjeskolov SAND BLACK

  Pjeskolov SAND BLACK

  Pjeskolov je realiziran kao polietilenski roto lijevani spremnik vodoravnog cilindričnog oblika u funkciji procesa taloženja. Pjeskolov SAND BLACK se koristi za predtretman oborinskih vod…

  Više...

 • Separator ulja SEPKO

  Separator ulja SEPKO

  Separator ulja i ugljikovodika SEPKO je uređaj za tretman lakih tekućina (npr. ulja i benzina), slivnih otpadnih voda sa betoniranih i asfaltiranih površina, kao što su trgovi, parkirališta au…

  Više...

 • Separator lakih tekućina SEPKO ST

  Separator lakih tekućina SEPKO ST

  Separator ulja i ugljikovodika SEPKO je uređaj za tretman lakih tekućina (npr. ulja i benzina), slivnih otpadnih voda sa betoniranih i asfaltiranih površinama, kao što su trgovi, parkirališta…

  Više...