Azuwater and Azuvoda

Uređaj za tretman oborinskih voda

Opis

Uređaj za tretman onečišćenih slivnih oborinskih voda.

Vodeni tok kišnice, posebice oborinskih voda, nije uvijek čist. Vode koje teku ulicama i parkiralištima ispiru sve nanesene onečišćujuće tvari i postaju opasne za okolinu, ako stignu do rijeke ili mora bez efikasnog tretmana.
Suspendirane krutine, pijesak, teški metali, mineralna ulja, ugljikovodici i goriva su glavni onečišćivači oborinskih tokova.

Proizvod iz kategorije Uređaj za tretman oborinskih voda