Linija integrirani BYPASS

Opis

BYPASS sustav s obilaznim vodom se koristi kad postoji mogućnost prekoračenja projektiranog protoka, te je prihvatljivo da dio protoka neće biti tretirano sustavom separacije, npr. gdje postoji nizak rizik od onečišćenja lakim tekućinama pošto je glavni dio onečišćenja sadržan u prvom vodenom slijevu, odnosno sustav odvaja manji dio vodenog toka samo u slučaju velikog inteziteta oborina.
Najviše 1/3 maksimalnog oborinskog protoka prolazi kroz separator ulja i ugljikovodika SEPKO i SEPKO ST, a višak protoka se preusmjerava na obilazni vod, do konačnog recepijenta. Upotrebom takvog sustava sa odvajanjem dijela vodenog toka predstavlja značajne uštede u odnosu na klasične, za tretman ukupnog vodenog toka. Sustav omogućuje smanjenje nominalne veličine separatora koja uz pravilno projektiranje ne utiče na učinkovitost uklanjanja štetnih sastojaka.
Prema istraživanjima prva kiša sadržava većinu nečistoća, kao što su na primjer goriva i mineralnia ulja, a kako je upravo prvi vodeni tok u potpunosti tretiran separacijom lakih tekućina moguće je dio vršnog protoka ispuštati izravno, s osiguranim, učinkovitm i efikasnim uklanjanjem onečišćenja.

TOP

Karakteristike

Separatori mineralnih ulja i ugljikovodika linije SLIDE II, SEPKO i SEPKO ST može biti opremljen s integranim bypass-om. Uređaj dijeli vršni protok u slučaju intenzivnih oborina: 1/3 ukupnog projektiranog protoka slivnih oborinskih voda prolazi kroz separator, a preostali dio se preusmjerava kroz zaobilazni vod prema finalnom recipijentu.
Integrirani sustav je posebno pogodan za niže protoke, ali postoje verzije i za više protoke.

TOP

Tehničke specifikacije

Sustav s bypas vodom je namjenjena za odvajanju oborinskog sliva u slučaju jake kiše: 1/3 prolazi kroz separator SLIDE II, SEPKO ili SEPKO ST dok se višak preusmjerava u finalni recepijent.

Nominalna veličina zaobilaznog voda izračunava se na sljedeći način.

Qs = 1/3 Qt

Ovisno o propisima mogu biti definirani različiti parametri protoka koji se tretira i koji se preusmjerava u izravno prema recipijentu.
Sustavi sa zaobilaznim ili bypass vodom se koriste samo u slučajevima gdje postoji mogućnost izlijevanja minimalnih količina lakih tekućina i ulja.

Vanjske dimenzije su prikazane u tablici.

modelNSDNQmax
Name[-][l/s][mm][l/s]
BYPASS B-10/200B-10/2001020030
BYPASS B-10/250B-10/2501025070
BYPASS B-15/250B-15/2501525045
BYPASS B-15/315B-15/31515315105
BYPASS B-20/250B-20/2502025060
BYPASS B-20/400B-20/40020400140
BYPASS B-30/315B-30/3153031590
BYPASS B-30/400B-30/40030400210

Napomena: mjere nisu obavezujuće i mogu se mjenjati bez prethodne obavjesti

Slova i brojke u tablici imaju značenja koja su navedena u nastavku:

NS – nazivni protok separatora
DN – nazivni promjer ulazne cijevi
Qmax – maksimalni protok na ulazu

Modeli B-10/200 i B-10/250 se koriste samo za protoke manje ili jednake10 l/s.
Za dodatne informacije i rješenja prema zahtjevu, obratite se tehničkom uredu.

TOP

Jamstva

Prije uporabe, provjerite da li propisi dopuštaju sustav sa zaobilaznim vodom.

AZU Voda nudi mogućnost prilagođenih riješenja prema zahtjevu kupca.

TOP