Azuwater and Azuvoda

Mastolov GREASE ORANGE

Opis

Linija mastolova GREASE ORANGE je izrađena tehnikom roto lijeva iz polietilena, a namjenjena je obradi sivih civilnih otpadnih voda. Linija proizvoda GREASE ORANGE je dimenzionirana sukladno HRN EN 18525 standardu za protoke NS 2 do NS 10.

GREASE ORANGE Presjek modela

GREASE ORANGE Presjek modela

Separator masti zaustavlja kuhinjske masnoće i pjenu iz kupaonice. Ugrađuje se prije sustava kanalizacije ili kao predtretman za male biološke uređaje.

Mastolov GREASE ORANGE, predtretman za civilne sive otpadne vode s muljnim taložnikom i zonom za nakupljanje masnoća. Tlocrt modela.

GREASE ORANGE Tlocrt modela

TOP

Karakteristike

Separator masnoća linije GREASE ORANGE izrađen je od polietilena, pravokutnog oblika i opremljen revizijskim poklopcem DN 600 radi održavanja i pražnjenja.
Mastolov je odlično rješenje za predtretman otpadnih voda iz kuhinja, restorana, kantina, hotelskih objekata ili proizvodnih procesa prehrambene industrije, odnosno za sve vrste otpadnih voda koje sadrže masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla. Fekalne, crne otpadne vode ili vode koje sadrže mineralna ulja i ugljikovodike ne mogu se spajati na mastolov.

TOP

Tehničke specifikacije

Mastolovi linije ORANGE su proizvedeni sa specifičnom rebrastom strukturom koja omogućuje podzemnu ugradnju.
Linija separatora masnoća ORANGE je dimenzionirana i izvedena u skladu s europskom normom HRN EN 1825-1 – Separatori masnoća — 1. dio: Načela projektiranja, izvedbe i ispitivanja, označivanje i kontrola kakvoće. Opremljeni su komorom za mulj, zonom za separaciju (odvajanje masnoća) i zonom za akumulaciju masnoća, sve cijeline su dimenzionirane prema europskim normama.
Za različite modele linije ORANGE je karakterističan nominalni protok čiji su izračuni temeljeni na osnovi norme HRN EN 1825-2 – Separatori masnoća — 2. dio: Odabir nazivne veličine, ugradba, uporaba i održavanje.

Vanjske dimenzije su prikazane u tablici.

NS DN B L H H1 H2
Name [-] [mm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]
GREASE ORANGE 2 2 100 115 115 115 93 88
GREASE ORANGE 4 4 125 135 240 110 88 83
GREASE ORANGE 7 7 125 140 240 132 110 105
GREASE ORANGE 10 10 160 115 e 140(*) 115 + 240 (*) 115 e 132 (*) 89 97

NAPOMENA: Podaci nisu obvezujući te je moguća izmjena bez prethodne najave.

NS – nominalni protok EN 1825-2
DN – nominalni promjer ulaza i izlaza
B – širina
L – dužina
H – visina
H1 – visina ulazne cijevi
H2 – visina izlazne cijevi

(*) – model GREASE ORANGE 10 se sastoji od dvije jedinice; navedeni podaci pokazuju cjelinu.

Dodatna oprema: poklopac DN 600, tehnički opis u poglavlju “ Dodatna oprema”.

Instalacija mora biti izvedena sukladno uputstvima za ugradnju: ORANGE linija uputstvo.

Veće nazivne protoke pokriva linija GREASLY.

Proizvodi testirani i certificirani sukladno HRN EN 1285-1 HRN, EN 1285-2 CE dostupni su GREASLY liniji.

Za ponude, dodatne informacije, nestandardna ili rješenja prema zahtjevu, molimo kontaktirajte naš tehnički odjel.

TOP

Tehnički nacrti

Mastolov GREASE ORANGE, predtretman za civilne sive otpadne vode s muljnim taložnikom i zonom za nakupljanje masnoća. Tlocrt.

GREASE ORANGE Tlocrt

Mastolov GREASE ORANGE, predtretman za civilne sive otpadne vode s muljnim taložnikom i zonom za nakupljanje masnoća. Bokocrt.

GREASE ORANGE Bokocrt

Mastolov GREASE ORANGE, predtretman za civilne sive otpadne vode s muljnim taložnikom i zonom za nakupljanje masnoća. Nacrt.

GREACE ORANGE Nacrt

 

TOP

Jamstva

AZU voda jamči da je separator masnoća, namjenjen civilnim sivim otpadnim vodama, izveden i dimenzioniran sukladno HRN EN 1285-1.

AZU Voda nudi mogućnost prilagođenih riješenja prema zahtjevu kupca.

TOP