Mastolov GREASLY

Opis

Linija separatora masnoća GREASLY namjenjena je za uklanjanje organskih masnoća, životinjskih i biljnih, iz otpadnih voda. Linija mastolova GREASLY tretira sive otpadne vode iz hotelskih kuhinja, restorana, ugostiteljskih kantina i procesa prerade hrane.

IMAGE

Mastolov GREASLY omogućuje uklanjanje masnoća iz sive otpadne vode, što značajno smanjuje probleme začepljenja kanalizacije i sprječava kvarove vezane uz prisustvo masnoća u otpadnim vodama, npr. kod malih uređaja za obradu otpadnih voda ugrađenim u izoliranim naseljima koja nemaju mogućnost spajanja na sustav kanalizacije.

IMAGE

Separatori masti linije GREASLY namjenjeni su za uklanjanje biljnih i životinjskih organskih masti iz sive otpadne vode.
Separatori su projektirani i proizvedeni sukladno odredbi Europske norme HRN EN 1825. Proizvod ima visok stupanj učinkovitosti i pouzdano je rješenje za tretman otpadnih voda.

TOP

Karakteristike

Izvedba sepratora masnoća u potpunosti je sukladna zahtjevima HRN EN 1825, kako bi se omogućio djelotvoran i učinkovit tretman. Serija separatora masti GREASLY namijenjena je za obradu sive vode za protoke od 1 do 25 l/s.
Mastolov GREASLY je cjelovit, specifičan sustav za tretman sive vode. Sustav je opremljen integriranom cjelinom za zadržavanje mulja.
Tipična primjena mastolova GREASLY je obrada otpadnih voda, koje sadržavaju masnoće iz hotela, restorana, kafeterija, ugostiteljstva i ostalih procesa u preradi hrane. Visoko učinkoviti separator masti se isporučuje potpuno opremljen. GREASLY ne sadrži pokretne dijelove, njegova funkcionalnost je vrlo pouzdana. Separator zahtijeva minimalno održavanje, ovisno o stvarnoj upotrebi, a odnosi se na uklanjanje nakupljenih masnoća i mulja.
Separator masnoća GREASLY izveden je kao podzemni polietilenski ojačani spremnik: lagan, jednostavan za rukovanje i održavanje, jednostavna ugradnja te predstavlja najnoviji “know-how” naše tvrtke u području separacije masti.

TOP

Tehničke specifikacije

GREASLY je izrađen suvremenom metodom roto lijeva iz polietilena. Velika čvrstoća tijela separatora postiže se zahvaljujući naprednoj rebrastoj strukturi. Glavna prednost ovakve čvrste strukture je mogućnost ugradnje duboko u zemlju bez ikakvih konkretnih pojačanja. Osim toga, separator masti je svojom izvedbom lagan i pogodan za transport i brzu ugradnju.
Taložnik za mulj je integriran u separatoru masti. Ulivna zamašćena voda prolazi kroz separator putem ulaznog cijevovoda ispod površine vode. Krute tvari i druge čestice teže od vode zadržavaju se u taložniku na dnu spremnika. Kako voda vodoravno prolazi kroz separator, čestice masti, lakše od vode, izlučuju se u gornjoj zoni pomoću gravitacije. Masnoće se akumuliraju u sabirnom području na površini vode te uklanjaju tijekom održavanja.
Obrađena voda se ispušta kroz izlazni cijevovod.

Mastolov GREASLY jamči koncentraciju rezidualnih masnoća manju od 25 mg/l za civilne sive otpadne vode, kao što su kuhinjske ili slične.

Linija separatora masnoća GREASLY je u skladu s europskim zakonima i nosi oznaku CE.

Nominalni protok (NS prema EN 1825-1) je parametar po kojem se identificiraju različiti modeli.

Nominalni protok ugrađenog separatora masnoća mora biti jednak ili veći od protoka koji su propisani kriterijima za istog korisnika.

Ovisno o veličini, mastolov je dostupan u obliku okomitog ili vodoravnog cilindričnog roto lijevanog spremnika ojačanog specifičnim rebrima za podzemnu ugradnju.

Vanjske dimenzije su prikazane u tablici.

Vertikalni cilindrični modeli
QHH1H2ODDN
Name[l/s][mm][mm][mm][mm][mm]
GREASLY 111260990920860110
GREASLY 221500131012401300110
GREASLY 44200181017401300110
Vodoravni cilindrični modeli
FlowLH1H2ODDN
Name[l/s][mm][mm][mm][mm][mm]
GREASLY 772400120011301450160
GREASLY 10102500150014301720160
GREASLY 15153500145013801720200
GREASLY 20204500145013801720200
GREASLY 252555001450138012720200

NAPOMENA: Podaci nisu obvezujući te je moguća izmjena bez prethodne najave.

Oznake prikazane na slikama i tablicama imaju sljedeća značenja:

Q – nominalni protok (NS)
H – Ukupna visina (produžeci isključeni)
OD – promjer (horizontalni cilindrični spremnik)
L – ukupna dužina (horizontalni cilindrični spremnik)
H1 – visina ulazne cijevi
H2 – visina izlazne cijevi
DN – nominalni promjer ulaza i izlaza

Dolazni vodeni tok ulazi u spremnik kroz uronjenu cijev tako da ne ometa nakupljanje masti na površini, dok se teže čestice talože na njegovo dno.
Pročišćena voda se ispušta kroz uronjenu izlaznu cijev.

Prednosti:

Čvrsta izvedba.
Brza instalacija bez potrebe zahtjevnih radova.
Integrirani taložnik za mulj.
Jednostavan za transport zbog male težine.
Teleskopski produžetak omogućuje prilagodbu poklopca s površinom terena (raspon prilagodbe 200 mm).
Integrirano revizijsko okno omogućuje jednostavan i siguran pristup spremniku.

Separator se isporučuje s poklopcem promjera 600 mm (standardna verzija) ili teleskopskim produžetkom s polietilenskim poklopcem opremljenim brtvom za pješačku zonu, proizveden i ispitan u skladu sa zahtjevima najnovije međunarodne norme ISO 15398: 2012 (dodatna oprema).

Mastolovi GREASLY su izrađeni tehnikom roto lijeva iz polietilena. Spremnik ima izvrsnu mehaničku otpornost zahvaljujući svom obliku i specifičnoj rebrastoj strukturi.
Separator može biti opremljen automatskim alarmnim panelom (opcija) tip GREASE ALARM za nadzor nakupljene količine i razine masnoća. Prilikom maksimalne akumulacije masnoća sustav šalje alarmni signal.

Za manje protoke dostupna je linija separatora masnoća GREASE ORANGE.

Za ostale namjene, tu je linija separatora masnoća GREASLY.

Za više informacija, ponude, nestandardna ili prilagođena rješenja prema zahtjevu, molimo kontaktirajte naš tehnički odjel.

TOP

Jamstva

Kvaliteta efluenta ispitana je u skladu s važećim propisima za separatore masnoća. Linija separatora GREASLY je izvedena u skladu sa europskim standardima HRN EN 1825, kako bi se osigurala maksimalna dopuštena koncentracija masnoća manja od 25 mg/l.
Hidraulična nepropusnost, mehanička čvrstoća, opterećenja uslijed naprezanja zbog opterećenja tlom i podzemnim vodama jamči test proveden u skladu s HRN EN.

AZU Voda nudi mogućnost prilagođenih riješenja prema zahtjevu kupca.

TOP