Novost: mali uređaj za pročišćavanje otpadnih voda DomaPlant

AZU Water i AZU Voda su razvili mali biološki uređaj za pročišćavanje civilnih otpadnih voda kućanstava i manjih zajednica.
Mali pročistač se sastoji od odjeljka za predtretman (septička jama), biološke zone za oksidaciju sa visokoefektivnim cijevnim membranama za difuziju zraka i zone za sekundarno taloženje.
DomaPlant je opremljen s dvostrukim airlift sustavom za recirkulaciju sekundarnog mulja u biološki reaktor i u odjeljak za primarno taloženje čime se pospješava postupak denitrifikacije.

Pogodan za mješovite otpadne vode: primarni taložnik za predtretman omogućava nakupljanje masnoća na površini,a taloživih tvari i krutina u donjem dijelu, DomaPlant vrši tretman crnih, sivih i mješovitih otpadnih voda.
Nisko opterećenje: uređaj na bazi aktivnog mulja dimenzioniran je s niskim organskim opterećenjem kako bi se dobio visoki stupanj obrade i vrlo stabilan višak mulja.

Linija DomaPlant dolazi u izvedbi polietilenskog plastičnog spremnika sa specifičnom rebrastom strukturom u dva različita oblika ORANGE, horizontalni pravokutni i BLACK, horizontalni cilindrični.

DomaPlant pročistači u izvedbi ORANGE, AZU Vode pogodni su za manji broj korisnika (od 3 do 8 ekvivalent korisnika ES) imaju veoma nisku visinu: maksimalna visina spremnika većeg modela je 132 cm te omogućuju dobar korisni volumen uređaja s malom ugradbenom visinom iskopa.

Ojačani polietilenski spremnici linije ORANGE omogućuju ugradnju bez betonskih radova i u područje prisustva podzemnih voda.
Za više informacija obratite se tehničkom odjelu.

U slučaju velikih količina životinjskih i biljnih masti u otpadnim vodama industrijskih kuhinja, kantina i restorana, preporučujemo ugradnju separatora masnoća ili mastolova linije GREASE ORANGE za predtretman sivih otpadnih voda.