Praznici u Hrvatskoj – Kvaliteta vode za kupanje

Program praćenja kakvoće mora za kupanje započeo u ponedjeljak, 22. svibnja 2017. godine. Sedam priobalnih regija odgovorne su za provedbu odredbi EEA (Europske agencije za zaštitu okoliša) u svrhu prikupljanja podataka, dok je Ministarstvo zaštite okoliša zaduženo za koordiniraciju provedbe programa.
Praćenje kakvoće vode započelo je 22. svibnja, a završava 8. listopada 2017. godine. U tom razdoblju na hrvatskoj obali pratit će se 948 točaka za uzorkovanje. Svaka točka uzorkovanja, kako to zahtijeva program praćenja, analizirat će se deset puta tijekom sezone, odnosno svaka dva tjedna.
Za sve one koji žele detaljnije informacije (trenutno samo na hrvatskom i engleskom jeziku) o kvaliteti mora mogu posjetiti stranicu “Kakvoća mora u Republici Hrvatskoj , koji prikazuje u rezultate kvalitete vode za kupanje u stvarnom vremenu uz mogućnost aktivnog sudjelovanja javnim podnošenjem komentara, prigovora i prijedloga za nove točke uzorkovanja.
Nadzor kvalitete mora se kontinuirano provodi u Hrvatskoj od 1989. godine s ciljem zaštite zdravlja kupača, očuvanja visoke kakvoće mora, održivog upravljanja plažama, promocije Jadrana i kvalitete turističke ponude. Istraživanje se provodi u skladu s Pravilnikom o vodi za kupanje i Direktivom Europskog parlamenta, a provode ga akreditirani laboratoriji.
Prema najnovijim dostupnim podacima iz Europske agencije za okoliš (EEA) za 2016. godinu, na temelju rezultata na više od 21.000 točaka u Europi, kvaliteta morskih voda za kupanje u Republici Hrvatskoj je četvrta, nakon Cipra, Malte i Grčke, dok je Italija osvojila peto mjesto.

Kvaliteta vode za kupanje u 28 članica eurupske unije, Švicarske i Albanije

Izvor: EEA Report No 5/2017 “European bathing water quality in 2016”

Kako bi se održala visoka razina kvalitete voda za kupanje, AZU Voda zauzima stav da svaka osoba mora dati svoj doprinos u sprečavanju onečišćenja. Drugim riječima jedan od koraka je izgradnja i spajanje na kanalizacijske sustave, odnosno ugradnja malih uređaja za pročišćavanje sa sekundarnim tretmanom (npr. uređaj na bazi aktivnog mulja DomaPlant), kojim se povećava kvaliteta vode koja se ispušta, umjesto klasičnih propusnih septičkih jama. Pravilno rukovanje i održavanje jamči visoku razinu obrade otpadnih voda čime se štite podzemne vode i u konačnici samo more.

AZU Water Italija i AZU Voda Hrvatska nudi asistenciju pri rukovanju i održavanju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda: za više informacija pogledajte rubrici SERVIS.

“Ohrabrujuće je vidjeti sve više i više mjesta za kupanje u Europi koje zadovoljava najviše standarde kvalitete. To omogućuje europskim građanima da se bolje informiraju o mjestima koje planiraju posjetiti ovoga ljeta i dokazuje učinkovitost naše politike zaštite okoliša, kao i praktične prednosti zaštite ljudskog zdravlja i svakodnevnog života na osnovu kvalitetno prikupljenih podataka i analiza.”