Svjetski dan voda

Logo svjetskog dana voda Dan 22. ožujka odabran je kao Svjetski dan voda. Na ovaj način se želimo podsjetiti da je voda neprocjenjiv resurs koji mora štititi svako od nas. Gotovo sve ljudske djelatnosti koriste vodu pretvarajući je u korištenu ili otpadnu vodu. Prilikom korištenja vode, pretvaramo je u otpadnu vodu i umjesto da je tretiramo za ponovnu upotrebu mi je ispuštamo u kanalizaciju pri tom gubeći 80% njezinog preostalog potencijala. Dobro poznato pravilo koje se često čuje, a malo tko ga poštuje je da se zatvori slavina za vrijeme pranja zubi, suđa ili povrća jer čistu vodu pretvaramo u otpadnu bez da smo je uopće upotrijebili.
Još jedan sveprisutni pokazatelj u javnim WC-ima koji vas upozorava da ne bacate ostatke hrane i vlažne maramice u kanalizacijski sustav već ih odlažete u za to predviđene kontejnere čime smanjujete zagađenje i troškove pročišćavanja.
Izvješće Ujedinjenih naroda World Water Development 2017. „otpadne vode, neiskorišteni resurs” vraćaju se u okoliš bez sakupljanja i obrade. Više od 80% svjetskih voda se ispušta u okoliš bez ikakve obrade , a u nerazvijenim zemljama i do 95%.
“Otpadna voda je dragocjen svjetski resurs kojem sve više raste potražnja„ , rekao je Guy Ryder, predsjedavajući UN-Water i generalni direktor međunarodne organizacije rada. „Svatko može dati svoj doprinos kako bi se postigao cilj održivog razvoja i prepolovio udio nepročišćenih otpadnih voda te povećala njihova reutilizacija do 2030.
Netretirane otpadne voda, ili tretirane na neučinkovit način, nakon ispuštanja u vodna tjela, dospjevaju u mora i oceane sa štetnim utjecajem na okoliš i pri tom se infiltriraju u podzemne vode pogoršavajući kvalitetu i dostupnost pitke vode.
U izvještaju za 2017. World Water Development Report Ujedinjenih naroda, pokazuje da poboljšanje upravljanja otpadnim vodama stvara socijalne dobrobiti, bitne za ekološki i ekonomski održivi razvoj.
Njegov cilj je pružanje informacija onima koji drže pozicije odgovornosti poput vlade, civilnog društva i privatnog sektora, o važnosti upravljanja otpadnim vodama kao mogućem izvoru vode, energije, hranljivih tvari i ostalih reciklirajućih nusproizvoda, a ne kao zanemariv otpad koji se odlaže pri tom stvarjući probleme.

Poster svjetskog dana voda gradPoster svjetskog dana vodaPoster svjetskog dana voda zdravljePoster svjetskog dana voda domPoster svjetskog dana voda hrana poljoprivreda