Okno za kontrolu protoka FLOW CONTROL

Opis

Okno za kontrolu protoka FLOW CONTROL sa bypass sustavom koristi se kad postoji mogućnost prekoračenja projektiranog protoka, te je prihvatljivo da dio protoka neće biti tretirano sustavom separacije, npr. gdje postoji nizak rizik od onečišćenja lakim tekućinama pošto je glavni dio onečišćenja sadržan u prvom vodenom slijevu, odnosno sustav odvaja manji dio vodenog toka samo u slučaju velikog inteziteta oborina.
Najviše 1/3 maksimalnog oborinskog protoka prolazi kroz separator ulja i ugljikovodika SEPKO i SEPKO ST, a višak protoka se preusmjerava na obilazni vod, do konačnog recepijenta. Upotrebom takvog sustava sa odvajanjem dijela vodenog toka predstavlja značajne uštede u odnosu na klasične, za tretman ukupnog vodenog toka. Sustav omogućuje smanjenje nominalne veličine separatora koja uz pravilno projektiranje ne utiče na učinkovitost uklanjanja štetnih sastojaka.
Prema istraživanjima prva kiša sadržava većinu nečistoća, kao što su na primjer goriva i mineralnia ulja, a kako je upravo prvi vodeni tok u potpunosti tretiran separacijom lakih tekućina moguće je dio vršnog protoka ispuštati izravno, s osiguranim, učinkovitm i efikasnim uklanjanjem onečišćenja.

TOP

Karakteristike

Okno za kontrolu protoka FLOW CONTROL je namjenjen kontroli ulaznih slivnih oborinskih voda u separator lakih tekućina. Osigurava da se ne prekorači nominalni kapacitet separatora mineralnih ulja. Ugrađen je prije separatora i održava ulazni protok na separatoru za vrijeme većeg vodenog sliva uslijed povećanih oborina; višak se preusmjerava u bypass vod.

TOP

Tehničke specifikacije

Okno za kontrolu protoka FLOW CONTROL je sustav koji dijeli ulazni tok na način da samo 1/3 prolazi kroz separator SEPKO ili SEPKO ST dok se višak preusmjerava u finalni recepijent.
Nominalna veličina zaobilaznog voda izračunava se na sljedeći način.

Qs = 1/3 Qt

Ovisno o propisima mogu biti definirani različiti parametri protoka koji se tretira i koji se preusmjerava u izravno prema recipijentu.
Sustavi sa zaobilaznim ili bypass vodom se koriste samo u slučajevima gdje postoji mogućnost izlijevanja minimalnih količina lakih tekućina i ulja.
Okno za kontrolu protoka FLOW CONTROL se može koristiti u sustavima za tretman otpadnih voda sa mješovitom kanalizacijom , gdje je potrebno odvojiti višak vodenog toka kod izuzetno povećanih oborina.

Spremnik je vertikalnog cilindričnog oblika rebraste strukture za podzemnu ugradnju.

Vanjske dimenzije su prikazane u tablici.

modelQtQsDd1d2AA1A2A3W
Name[-][l/s][l/s][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][kg]
FLOW CONTROL 10/3010/303010850200160100025035020093
FLOW CONTROL 15/4515/454515850250200100025035020094
FLOW CONTROL 20/6020/606020850250200100025035020099
FLOW CONTROL 30/9030/9090308503152501000250400200129
FLOW CONTROL 40/12040/1201204013003153151000250400200200
FLOW CONTROL 50/15050/1501505013004003151000250400200209

Napomena: mjere nisu obavezujuće i mogu se mjenjati bez prethodne obavjesti

Slova i brojke u tablici imaju značenja koja su navedena u nastavku:

Qt – ukupni protok
Qs – protok separatora
D – vanjski promjer
d1 – promjer cijevi na ulazu i izlazu prema byass-u
d2 – promjer cijevi na izlazu prema separatoru
A – visina
A1 – visina ulazne cijevi
A2 – visina izlazne cijevi prema bypass-u
A3 – visina izlazne cijevi prema separatoru
W – težina

Težina proizvoda ne uljučuje teleskopski nastavak i poklopce.
Standardna verzija je namjenjena pješačkim poklopcima s brtvom DN 600.

Za dodatne informacije i rješenja prema zahtjevu, obratite se tehničkom uredu.

TOP

Jamstva

Prije uporabe, provjerite da li propisi dopuštaju sustav sa zaobilaznim vodom.

AZU Voda nudi mogućnost prilagođenih riješenja prema zahtjevu kupca.

TOP