Pjeskolov SAND BLACK

Opis

Pjeskolov je realiziran kao polietilenski roto lijevani spremnik vodoravnog cilindričnog oblika u funkciji procesa taloženja.
Pjeskolov SAND BLACK se koristi za predtretman oborinskih voda s: ulica, parkirališta, industrijskih područja, benzinskih postaja, skladišta, manipulativnih površina, zatvorenih garaža, autopraonica, lučica itd., odnosno gdje postoji mogućnost oborinskog ispiranja opasnih onečišćenja nakupljenih u suhom periodu. Pjeskolov usporava protok i zadržava talog poput mulja i pjeska. Suspendirane i ostale onečišćujuće tvari se talože uslijed gravitacije. Tu se odvajaju krute čestice veće gustoće od otpadne vode. Ulaz spremnika za taloženje opremljen je deflektorom koji povećava učinkovitost uređaja.

TOP

Karakteristike

Linija pjeskolova SAND BLACK izrađena je od polietilena suvremenom metodom roto ljeva. Postupak proizvodnje zagarantiran je ispravnim sastavom sirovina, postavkama stroja i optimalnim procesnim parametarima. Stoga su svi finalizirani proizvodi izrađeni s najvećom kvalitetom i dosljednom preciznošću. Značajna osobina automatizirane proizvodnje  sprječava kvarove uzrokovane ljudskim faktorom. Materijal koji se koristi za proizvodnju je polietilen, koji se može lako reciklirati, što utječe na smanjivanje nastajanja otpada i utjecaja na okoliš. Spremnici izrađeni od PE su otporni na koroziju, njihove glatke površine osiguravaju jednostavno čišćenje tijekom održavanja.

TOP

Tehničke specifikacije

Pjeskolov SAND BLACK pruža izvrstan omjer nosivosti s obzirom na malu težinu proizvoda. Velika čvrstoća tijela separatora postiže se zahvaljujući naprednom dizajnu i specifičnoj rebrastoj strukturi. SAND BLACK je projektiran za opterećenja tlom i podzemnom vodom bez bitnih deformacija. Glavna prednost pjeskolova SAND BLACK je prilično duboka ugradnja ispod površine terena bez ikakvih dodatnih betonskih ploča ili gurtni itd. Stoga su vrijeme i troškovi ugradnje značajno smanjeni.

Dimenzioniranje pjeskolova SAND BLACK vrši se na osnovu tri multiplicirajuća koeficijenta, propisanih europskom normom: NS 100, NS 200 i NS 300, i faktora gustoće fd.
Za preciznije određivanje parametra fd potražiti dodatna objašnjenja u dodatku A norme HRN EN 858-2.

Dimenzije su prikazane u sljedećoj tablici.

Oblik vertikalni cilindrični
NSDNDHvxNSH1H2
Name[-][mm][cm][cm][l][cm][cm]
SAND BLACK 8/100816013010010080.575.5
SAND BLACK 14/10014200130150100126.5121.5
SAND BLACK 20/10020200130200100176.5171.5
SAND BLACK 4/20041251301002008479
SAND BLACK 7/2007160130150200130.5125.5
SAND BLACK 10/20010160130200200180.5175.5
SAND BLACK 3/300310013010030086.581.5
SAND BLACK 4/3004125130150300134129
SAND BLACK 6/3006125130200300184179
Oblik horizontalni vodoravni
NSDNBLHvxNSH1H2
Name[-][mm][cm][cm][cm][l][cm][cm]
SAND BLACK 20/10020250145240145100114109
SAND BLACK 30/10030315172250172100130.5125.5
SAND BLACK 50/10050315172300172100130.5125.5
SAND BLACK 65/10065315172350172100130.5125.5
SAND BLACK 75/10075315172500172100130.5125.5
SAND BLACK 90/10090315172600172100130.5125.5
SAND BLACK 12/20012200145240145200119114
SAND BLACK 15/20015200172250172200142137
SAND BLACK 25/20025250172300172200137132
SAND BLACK 30/20030250172350172200137132
SAND BLACK 35/20035315172500172200130.5125.5
SAND BLACK 45/20045315172600172200130.5125.5
SAND BLACK 8/3008160145240145300123118
SAND BLACK 10/30010160172250172300146141
SAND BLACK 15/30015200172300172300142137
SAND BLACK 20/30020200172350172300142137
SAND BLACK 25/30025250172500172300137132
SAND BLACK 30/30030250172600172300137132

NAPOMENA: Podaci nisu obvezujući te je moguća izmjena bez prethodne najave.

NS – nominalna dimenzija
DN – nominalni promjer ulazne i izlazne cijevi
D – promjer posude (horizontalna)
B – širina posude (horizontalna)
L – ukupna dužina (cilindrične horizontalne posude)
H – ukupna visina posude (bez opcijskog produžetka)
vxNS – efektivni volumen sedimentacije u odnosu na nominalni NS protok
H1 – visina ulazne cijevi
H2 – visina izlazne cijevi

Dimenzioniranje pjeskolova

Taložnik za mulj ili pjeskolov dimenzioniran je s obzirom na predviđenu količinu mulja koja varira s obzirom na vrstu djelatnosti koja se odvija na tretiranoj površini. Ovaj parametar definiran je europskom normom HRN EN 858-2 te je specifičan za svaku nazivnu veličinu separatora.

Sljedeća tablica prikazuje vrijednosti, definirane normom, i potreban volumen ovisno o aktivnosti (s određenim izuzecima) ( HRN EN 858-2).

Volumen taložnikaOčekivana količina muljaPodručje primjene
NS 100/fd a)MalaProcesna otpadna voda s malom količinom mulja Oborinska voda s površina s malim potencijalnim zagađenjem muljem ( površine oko benzinskih postaje, skladišta goriva, zatvorena parkirališta, skladišta i sl.
NS 200/fd b)SrednjaOpćenito benzinske postaje, ručne autopraonice osobnih vozila, praonice dijelova, servisne radionice, strojogradnja, elektrane i sl.
NS 300/fd c)VisokaPraonice građevinskih strojeva, poljoprivredne mehanizacije, kamiona i hladnjača, automatske praonice vozila i sl

a: Nije važeće za separatore NS ≤10, osim za natkrivena parkirališta.
b: Minimalni volumen taložnika za mulj 600 litara.
c: Minimalni volumen taložnika za mulj 5000 litara.

Fd je faktor gustoće definiran normom HRN EN 858-2, a ovisi o gustoći lakih tekućina koje se odvajaju i kombinaciji separatora lakih tekućina.

Dodatna oprema

Teleskopski produžetak

Proizvod je dostupan u osnovnoj verziji s poklopcem promjera 600 mm ili teleskopskim produžetkom opremljenim brtvom i pješačkim polietilenskim poklopcem (kao dodatna oprema teleskopski produžetak BLACK).

Bypass sustav

Sustav sa zaobilaznim vodom koristi se kad postoji mogućnost prekoračenja projektiranog protoka te je prihvatljivo da višak nije podvrgnut tretmanu separacije. Npr., gdje postoji nizak rizik od onečišćenja lakim tekućinama kroz zaobilazni vod, pošto je većina onečišćenja sadržana u prethodnom dotoku.
Bypass sustav je dostupan u izvedbi Okno za kontrolu protoka ili kao Integrirani bypass vod. Sustav može biti opremljen ugrađenim Oknom za uzorkovanje.

Za potrebe manjih kapaciteta dostupna je linija pjeskolova SAND ORANGE.

Prilikom ugradnje potrebno se pridržavati postupaka opisanih u uputstvu BLACK linije.

Za modele separatora bez taložnika mulja (samo separator) potražite informacije u poglavlju Separator ulja proizvod SEPKO.

Europski standard HRN EN 858-2, stavka 4.2.1 definira sastavne dijelove separatora sukladano normi EN 858-1 uz navod u tablici 1. Sedimentator, taložnik za mulj ili pjeskolov identificira se slovom „S”. U dodatku B se nalazi vodič za odabir adekvatnih komponenti za pojedine aplikacije.
U dodatku B.1 su navedene konfiguracije kako bi se zadovoljili zahtjevi kvalitete efluenta. U tablici B.2 navedene su situacije specifične za određene slučajeve.
Taložnik ili pjeskolov je potreban u svakoj konfiguraciji za obradu oborinskih voda, a u pojedinim slučajevima dolazi kao samostalno riješenje.

Taložnik za mulj i pjesak tipa SAND BLACK je kompatibilan sa svim separatorima lakih tekućina, a mora biti usklađen s njihovom nazivnom veličinom.

Za dodatne informacije i rješenja prema zahtjevu, obratite se tehničkom uredu.

TOP

Jamstva

Pjeskolov tipa SAND BLACK dimenzioniran je i izveden na osnovu europskih normi.
AZU Voda nudi mogućnost prilagođenih riješenja prema zahtjevu kupca.

TOP