Azuwater and Azuvoda

Pjeskolov SAND BLACK

Opis

Pjeskolov je realiziran kao polietilenski roto lijevani spremnik vodoravnog cilindričnog oblika u funkciji procesa taloženja.
Pjeskolov SAND BLACK se koristi za predtretman oborinskih voda s: ulica, parkirališta, industrijskih područja, benzinskih postaja, skladišta, manipulativnih površina, zatvorenih garaža, autopraonica, lučica itd., odnosno gdje postoji mogućnost oborinskog ispiranja opasnih onečišćenja nakupljenih u suhom periodu. Pjeskolov usporava protok i zadržava talog poput mulja i pjeska. Suspendirane i ostale onečišćujuće tvari se talože uslijed gravitacije. Tu se odvajaju krute čestice veće gustoće od otpadne vode. Ulaz spremnika za taloženje opremljen je deflektorom koji povećava učinkovitost uređaja.

TOP

Karakteristike

Linija pjeskolova SAND BLACK izrađena je od polietilena suvremenom metodom roto ljeva. Postupak proizvodnje zagarantiran je ispravnim sastavom sirovina, postavkama stroja i optimalnim procesnim parametarima. Stoga su svi finalizirani proizvodi izrađeni s najvećom kvalitetom i dosljednom preciznošću. Značajna osobina automatizirane proizvodnje  sprječava kvarove uzrokovane ljudskim faktorom. Materijal koji se koristi za proizvodnju je polietilen, koji se može lako reciklirati, što utječe na smanjivanje nastajanja otpada i utjecaja na okoliš. Spremnici izrađeni od PE su otporni na koroziju, njihove glatke površine osiguravaju jednostavno čišćenje tijekom održavanja.

TOP

Tehničke specifikacije

Pjeskolov SAND BLACK pruža izvrstan omjer nosivosti s obzirom na malu težinu proizvoda. Velika čvrstoća tijela separatora postiže se zahvaljujući naprednom dizajnu i specifičnoj rebrastoj strukturi. SAND BLACK je projektiran za opterećenja tlom i podzemnom vodom bez bitnih deformacija. Glavna prednost pjeskolova SAND BLACK je prilično duboka ugradnja ispod površine terena bez ikakvih dodatnih betonskih ploča ili gurtni itd. Stoga su vrijeme i troškovi ugradnje značajno smanjeni.

Dimenzioniranje pjeskolova SAND BLACK vrši se na osnovu tri multiplicirajuća koeficijenta, propisanih europskom normom: NS 100, NS 200 i NS 300, i faktora gustoće fd.
Za preciznije određivanje parametra fd potražiti dodatna objašnjenja u dodatku A norme HRN EN 858-2.

Dimenzije su prikazane u sljedećoj tablici.

Oblik vertikalni cilindrični
NS DN D H vxNS H1 H2
Name [-] [mm] [cm] [cm] [l] [cm] [cm]
SAND BLACK 8/100 8 160 130 100 100 80.5 75.5
SAND BLACK 14/100 14 200 130 150 100 126.5 121.5
SAND BLACK 20/100 20 200 130 200 100 176.5 171.5
SAND BLACK 4/200 4 125 130 100 200 84 79
SAND BLACK 7/200 7 160 130 150 200 130.5 125.5
SAND BLACK 10/200 10 160 130 200 200 180.5 175.5
SAND BLACK 3/300 3 100 130 100 300 86.5 81.5
SAND BLACK 4/300 4 125 130 150 300 134 129
SAND BLACK 6/300 6 125 130 200 300 184 179
Oblik horizontalni vodoravni
NS DN B L H vxNS H1 H2
Name [-] [mm] [cm] [cm] [cm] [l] [cm] [cm]
SAND BLACK 20/100 20 250 145 240 145 100 114 109
SAND BLACK 30/100 30 315 172 250 172 100 130.5 125.5
SAND BLACK 50/100 50 315 172 300 172 100 130.5 125.5
SAND BLACK 65/100 65 315 172 350 172 100 130.5 125.5
SAND BLACK 75/100 75 315 172 500 172 100 130.5 125.5
SAND BLACK 90/100 90 315 172 600 172 100 130.5 125.5
SAND BLACK 12/200 12 200 145 240 145 200 119 114
SAND BLACK 15/200 15 200 172 250 172 200 142 137
SAND BLACK 25/200 25 250 172 300 172 200 137 132
SAND BLACK 30/200 30 250 172 350 172 200 137 132
SAND BLACK 35/200 35 315 172 500 172 200 130.5 125.5
SAND BLACK 45/200 45 315 172 600 172 200 130.5 125.5
SAND BLACK 8/300 8 160 145 240 145 300 123 118
SAND BLACK 10/300 10 160 172 250 172 300 146 141
SAND BLACK 15/300 15 200 172 300 172 300 142 137
SAND BLACK 20/300 20 200 172 350 172 300 142 137
SAND BLACK 25/300 25 250 172 500 172 300 137 132
SAND BLACK 30/300 30 250 172 600 172 300 137 132

NAPOMENA: Podaci nisu obvezujući te je moguća izmjena bez prethodne najave.

NS – nominalna dimenzija
DN – nominalni promjer ulazne i izlazne cijevi
D – promjer posude (horizontalna)
B – širina posude (horizontalna)
L – ukupna dužina (cilindrične horizontalne posude)
H – ukupna visina posude (bez opcijskog produžetka)
vxNS – efektivni volumen sedimentacije u odnosu na nominalni NS protok
H1 – visina ulazne cijevi
H2 – visina izlazne cijevi

Dimenzioniranje pjeskolova

Taložnik za mulj ili pjeskolov dimenzioniran je s obzirom na predviđenu količinu mulja koja varira s obzirom na vrstu djelatnosti koja se odvija na tretiranoj površini. Ovaj parametar definiran je europskom normom HRN EN 858-2 te je specifičan za svaku nazivnu veličinu separatora.

Sljedeća tablica prikazuje vrijednosti, definirane normom, i potreban volumen ovisno o aktivnosti (s određenim izuzecima) ( HRN EN 858-2).

Volumen taložnika Očekivana količina mulja Područje primjene
NS 100/fd a) Mala Procesna otpadna voda s malom količinom mulja Oborinska voda s površina s malim potencijalnim zagađenjem muljem ( površine oko benzinskih postaje, skladišta goriva, zatvorena parkirališta, skladišta i sl.
NS 200/fd b) Srednja Općenito benzinske postaje, ručne autopraonice osobnih vozila, praonice dijelova, servisne radionice, strojogradnja, elektrane i sl.
NS 300/fd c) Visoka Praonice građevinskih strojeva, poljoprivredne mehanizacije, kamiona i hladnjača, automatske praonice vozila i sl

a: Nije važeće za separatore NS ≤10, osim za natkrivena parkirališta.
b: Minimalni volumen taložnika za mulj 600 litara.
c: Minimalni volumen taložnika za mulj 5000 litara.

Fd je faktor gustoće definiran normom HRN EN 858-2, a ovisi o gustoći lakih tekućina koje se odvajaju i kombinaciji separatora lakih tekućina.

Dodatna oprema

Teleskopski produžetak

Proizvod je dostupan u osnovnoj verziji s poklopcem promjera 600 mm ili teleskopskim produžetkom opremljenim brtvom i pješačkim polietilenskim poklopcem (kao dodatna oprema teleskopski produžetak BLACK).

Bypass sustav

Sustav sa zaobilaznim vodom koristi se kad postoji mogućnost prekoračenja projektiranog protoka te je prihvatljivo da višak nije podvrgnut tretmanu separacije. Npr., gdje postoji nizak rizik od onečišćenja lakim tekućinama kroz zaobilazni vod, pošto je većina onečišćenja sadržana u prethodnom dotoku.
Bypass sustav je dostupan u izvedbi Okno za kontrolu protoka ili kao Integrirani bypass vod. Sustav može biti opremljen ugrađenim Oknom za uzorkovanje.

Za potrebe manjih kapaciteta dostupna je linija pjeskolova SAND ORANGE.

Prilikom ugradnje potrebno se pridržavati postupaka opisanih u uputstvu BLACK linije.

Za modele separatora bez taložnika mulja (samo separator) potražite informacije u poglavlju Separator ulja proizvod SEPKO.

Europski standard HRN EN 858-2, stavka 4.2.1 definira sastavne dijelove separatora sukladano normi EN 858-1 uz navod u tablici 1. Sedimentator, taložnik za mulj ili pjeskolov identificira se slovom „S”. U dodatku B se nalazi vodič za odabir adekvatnih komponenti za pojedine aplikacije.
U dodatku B.1 su navedene konfiguracije kako bi se zadovoljili zahtjevi kvalitete efluenta. U tablici B.2 navedene su situacije specifične za određene slučajeve.
Taložnik ili pjeskolov je potreban u svakoj konfiguraciji za obradu oborinskih voda, a u pojedinim slučajevima dolazi kao samostalno riješenje.

Taložnik za mulj i pjesak tipa SAND BLACK je kompatibilan sa svim separatorima lakih tekućina, a mora biti usklađen s njihovom nazivnom veličinom.

Za dodatne informacije i rješenja prema zahtjevu, obratite se tehničkom uredu.

TOP

Jamstva

Pjeskolov tipa SAND BLACK dimenzioniran je i izveden na osnovu europskih normi.
AZU Voda nudi mogućnost prilagođenih riješenja prema zahtjevu kupca.

TOP