Pjeskolov SAND ORANGE

Opis

Pjeskolov je polietilenski roto lijevani spremnik pravokutnog oblika u funkciji procesa taloženja.

SAND ORANGE pjeskolov , taložnik za mulj za separatore lakih tekućina. Presjek modela.

SAND ORANGE – Presjek modela

Taložnik za mulj se koristi za predtretman oborinskih voda s: ulica, parkirališta, industrijskih područja, benzinskih postaja, skladišta, manipulativnih površina, zatvorenih garaža, autopraonica, lučica itd., odnosno gdje postoji mogućnost oborinskog ispiranja opasnih onečišćenja nakupljenih u suhom periodu. Pjeskolov usporava protok i zadržava talog poput mulja i pjeska. Suspendirane i ostale onečišćujuće tvari talože se uslijed gravitacije. Tu se odvajaju krute čestice veće gustoće od otpadne vode. Ulaz spremnika za taloženje opremljen je deflektorom koji povećava učinkovitost uređaja.

SAND ORANGE pjeskolov , taložnik za mulj za separatore lakih tekućina. Tlocrt modela.

SAND ORANGE – Tlocrt nodela

TOP

Karakteristike

Linija pjeskolova SAND ORANGE realizirana je u obliku polietilenskog spremnika koji je namjenjen podzemnoj ugradnji. Svojim horizontalnim pravokutnim oblikom ima prednost pri ugradnji jer ne zahtijeva znatno veći volumen iskopa od vlastitog i nudi manju ugradbenu površinu u odnosu na okomite ili vodoravne cilindrične spremnike.

TOP

Tehničke specifikacije

Pjeskolovi tipa SAND ORANGE mogu se ugrađivati sa ili bez sidrenja, ovisno o hidrogeološkim uvjetima tla (sastav i dubina ugradnje).
Ugrađuje se u iskop adekvatnih dimenzija polaganjem na nabijenu pješčanu posteljicu u sloju od 10 cm, nakon čega se spremnik puni do polovice razine. Prvenstveno je potrebno pjeskom ispuniti međuprostor posteljice i rebraste strukture dna posude, nakon čega se zasipava bočni prostor u slojevima od 25 do 30 cm vlažnog pijeska koji se periodično nabija do polovice visine posude. Ponavlja se postupak punjenja vodom, do razine izlazne cijevi, te se nastavlja potpuno zasipavanje u nabijenim slojevima.
Materijal za zasipavanje međuprostora ne smije sadržavati kamen i krutine (ili neki drugi materijal koji može oštetiti stijenke spremnika).
Poklopac šahta na spremniku mora biti zaštićen kako bi se spriječio mogući ulazak materijala tijekom postupka zasipavanja.
Gornju zonu zasipavanja polietilenskog spremnika nije moguće zbijati strojno mehanički.

Dimenzioniranje pjeskolova SAND ORANGE vrši se na osnovu tri multiplicirajuća koeficijenta propisanih europskom normom: NS 100, NS 200 i NS 300 i faktora gustoće fd.
Za preciznije određivanje parametra fd potražiti dodatna objašnjenja u dodatku A norme HRN EN 858-2.

Dimenzije su prikazane u sljedećoj tablici.

NSDNBLHvxNSH1H2
Name[-][mm][cm][cm][cm][l][cm][cm]
SAND ORANGE 8/10081601151151151008984
SAND ORANGE 20/100202001352401101008580
SAND ORANGE 25/100252501402401321009792
SAND ORANGE 4/200412511511511520092.587.5
SAND ORANGE 10/200101601352401102008984
SAND ORANGE 12/2001220014024013220010297
SAND ORANGE 3/30031001151151153009590
SAND ORANGE 6/300612513524011030092.587.5
SAND ORANGE 9/3009160140240132300106101

NAPOMENA: Podaci nisu obvezujući te je moguća izmjena bez prethodne najave.

NS – nominalna dimenzija
DN – nominalni promjer ulazne i izlazne cijevi
B – širina posude
L – ukupna dužina
H – ukupna visina posude
vxNS – efektivni volumen sedimentacije u odnosu na nominalni NS protok
H1 – visina ulazne cijevi
H2 – visina izlazne cijevi

Dimenzioniranje pjeskolova

Taložnik za mulj ili pjeskolov dimenzioniran je s obzirom na predviđenu količinu mulja koja varira s obzirom na vrstu djelatnosti koja se odvija na tretiranoj površini. Ovaj parametar definiran je europskom normom HRN EN 858-2 te je specifičan za svaku nazivnu veličinu separatora.

Sljedeća tablica prikazuje vrijednosti, definirane normom, i potreban volumen ovisno o aktivnosti (s određenim izuzecima) (HRN EN 858-2).

Volumen taložnikaOčekivana količina muljaPodručje primjene
NS 100/fd a)MalaProcesna otpadna voda s malom količinom mulja Oborinska voda s površina s malim potencijalnim zagađenjem muljem ( površine oko benzinskih postaje, skladišta goriva, zatvorena parkirališta, skladišta i sl.
NS 200/fd b)SrednjaOpćenito benzinske postaje, ručne autopraonice osobnih vozila, praonice dijelova, servisne radionice, strojogradnja, elektrane i sl.
NS 300/fd c)VisokaPraonice građevinskih strojeva, poljoprivredne mehanizacije, kamiona i hladnjača, automatske praonice vozila i sl

a: Nije važeće za separatore NS ≤10, osim za natkrivena parkirališta.
b: Minimalni volumen taložnika za mulj 600 litara.
c: Minimalni volumen taložnika za mulj 5000 litara.

Fd je očekivani faktor gustoće ulja i lakih tekućina definiran normom HRN EN 858-2, a ovisi o gustoći lakih tekućina koje se odvajaju i kombinaciji separatora lakih tekućina.

Dodatna oprema

Teleskopski produžetak
Proizvod je dostupan u osnovnoj verziji s poklopcem promjera 600 mm ili teleskopskim produžetkom opremljenim brtvom i pješačkim polietilenskim poklopcem (kao dodatna oprema teleskopski produžetak BLACK).

Za potrebe većih kapaciteta dostupna je linija pjeskolova SAND BLACK.

Prilikom ugradnje potrebno se pridržavati postupaka opisanih u uputstvu ORANGE linije.

TOP

Tehnički nacrti

SAND ORANGE pjeskolov za slivne oborinske vode. Tlocrt.

SAND ORANGE – Tlocrt

SAND ORANGE pjeskolov za slivne oborinske vode. Bokocrt.

SAND ORANGE – Bokocrt

SAND ORANGE pjeskolov za slivne oborinske vode. Nacrt.

SAND ORANGE – Nacrt

TOP

Jamstva

Pjeskolov tipa SAND ORANGE dimenzioniran je i izveden na osnovu europskih normi.
AZU Voda nudi mogućnost prilagođenih riješenja prema zahtjevu kupca.

TOP