Precrpna stanica za otpadne vode ELESTATION ORANGE

Opis

ELESTATION ORANGE je polietilenska precrpna stanica u monoblok izvedbi za podizanje vode kao što su opadne, crne, sive, mješovite, drenažne i slične. Crpna stanica je dostupna s jednom ili više crpki u semi-free izvedbi ili kuplung sustavom za brzu demontažu. U slučaju prve izvedbe; crpka je mehanički priključena na tlačni vod te je za njezinu demontažu potrebno odspajanje pomoću ručnog nepovratnog ventila i trodjelne spojnice, dok kod kuplung sustava nisu potrebni nikakvi zahtjevi za demontažu tlačog voda crpke, a demontažu i održavanje olakšavju INOX vodilice i pripadajući lanac.

IMAGE

Precrpna stanica ELESTATION ORANGE dolazi opremljena tlačnim vodom DN 50, ručnim kuglastim i nepovratnim “Y” ventilom s kuglom potpunog prolaza kao što je uvjetovano HRN EN 125050-4. Crpna stanica ELESTATION ORANGE opremljena je upravljačkim sustavom koji omogućava naizmjenični i paralelni rad crpki, njihovu zaštitu, optički i akustički alarm visokog nivoa i moguće neispravnosti. S obzirom da funkcionalnost crpne stanice ovisi o nadzoru nivoa svaka crpna stanica je opremljena s tri ili četri (ovisno o broju crpki) visoko kvalitetna nivo regulatora s tri nepropusne komore.

IMAGE

Na osnovu propisanih normi HRN EN 12.050-1: 2015 i EN 12050-4: 2015 crpna stanica ELESTATION opremljena je revizijskim oknom 600 mm i odzrakom DN 50, a u slučaju većih protoka od 40mc/h i odzrakom DN 70.
Ovisno o vrsti otpadnih voda koje se podižu, precrpne stanice mogu biti opremljene crpkama sa slobodnim kolom, Vortex impelerom ili s bočnim kanalom, odnosno u slučaju otpadnih voda sa vlaknastim krutinama, sa sustavom za usitnjavanje. Norma HRN EN 1250-1:2015 i EN 1250-2:2015 koja se odnosi na precrpne stanice za fekalne i drenažne vode, odnosno za vode koje sadrže fekalne i nefekalne tvari, propisuje minimalni promjer tlačnog voda – cijevi DN 50 odnosno niži u slučaju korištenja pumpi sjecklica DN 32.

IMAGE

ELESTATION ORANGE je polietilenska precrpna stanica u monoblok izvedbi za podizanje vode kao što su opadne, crne, sive, mješovite, drenažne i slične. Crpna stanica je dostupna s jednom ili više crpki u semi-free izvedbi ili kuplung sustavom za brzu demontažu. U slučaju prve izvedbe; crpka je mehanički priključena na tlačni vod te je za njezinu demontažu potrebno odspajanje pomoću ručnog nepovratnog ventila i trodjelne spojnice, dok kod kuplung sustava nisu potrebni nikakvi zahtjevi za demontažu tlačog voda crpke, a demontažu i održavanje olakšavju INOX vodilice i pripadajući lanac.

IMAGE

Precrpna stanica ELESTATION ORANGE dolazi opremljena tlačnim vodom DN 50, ručnim kuglastim i nepovratnim “Y” ventilom s kuglom potpunog prolaza kao što je uvjetovano HRN EN 125050-4. Crpna stanica ELESTATION ORANGE opremljena je upravljačkim sustavom koji omogućava naizmjenični i paralelni rad crpki, njihovu zaštitu, optički i akustički alarm visokog nivoa i moguće neispravnosti. S obzirom da funkcionalnost crpne stanice ovisi o nadzoru nivoa svaka crpna stanica je opremljena s tri ili četri (ovisno o broju crpki) visoko kvalitetna nivo regulatora s tri nepropusne komore.

IMAGE

Na osnovu propisanih normi HRN EN 12.050-1: 2015 i EN 12050-4: 2015 crpna stanica ELESTATION opremljena je revizijskim oknom 600 mm i odzrakom DN 50, a u slučaju većih protoka od 40mc/h i odzrakom DN 70.
Ovisno o vrsti otpadnih voda koje se podižu, precrpne stanice mogu biti opremljene crpkama sa slobodnim kolom, Vortex impelerom ili s bočnim kanalom, odnosno u slučaju otpadnih voda sa vlaknastim krutinama, sa sustavom za usitnjavanje. Norma HRN EN 1250-1:2015 i EN 1250-2:2015 koja se odnosi na precrpne stanice za fekalne i drenažne vode, odnosno za vode koje sadrže fekalne i nefekalne tvari, propisuje minimalni promjer tlačnog voda – cijevi DN 50 odnosno niži u slučaju korištenja pumpi sjecklica DN 32.

IMAGE

TOP

Karakteristike

Univerzalna precrpna stanica za fekalne i drenažne vode tip ELESTATION također se može koristiti za podizanje oborinskih i podzemnih voda ili ostalih tekućina pogodnih za prepumpavanje. Precrpna stanica može biti opremljena laganim kolnim poklopcem klase A do ukupne nosivosti od 3,5 t, odnosno može se ugrađivati u povozne površine na privatnim posjedima do navedenog opterećenja. Precrpna stanica ELESTATION ORANGE sa sustavom crpki sjeckalica upravlja se specijalnim namjenskim električnim ormarićem GRINDE koji povećava sigurnost funkcionalnosti i radni vijek crpki te smanjuje moguće neispravnosti. Tehnički opis i specifikacije su dostupne u odjeljku električni ormarići. Za razliku od klasičnih električnih ormarića kod sustava GRINDE, crpkama se prije upuštanja mjenja smjer (samo kod trofaznih sustava) kako bi se sjeckalice očistile od mogućih nečistoća. U proizvodnji crpne stanice ELASTATION koriste se samo vrhunske komponente, koje su osnova za jamčenje dugotrajne funkcionalnosti; poput nivosklopki ili plovaka u izvedbi s tri nepropusne komore koje sprečavaju infiltraciju vode u unutrašnjost mikroprekidača i s neoprenskim kabelom otpornim na habanje. Pumpna stanica ima mogućnost dodatne opreme poput rešetke za zaustavljanje krutih predmeta, dozirnih pumpi za doziranje preparata za razgradnju plutajućih tvari, masnoća i naslaga nakupljenih na nivoregulatorima ili sa trosmjernim ventilom koji omogućuje čišćenje njezine unutrašnjosti čime se sprječava nakupljanje materijala.

TOP

Tehničke specifikacije

Precrpnu stanicu ELESTATION ORANGE odlikuju niska visina i robusna izvedba posude.
Dostupne su izvedbe od 1000, 2000 i 3000 litara; svaki standardni model je opremljen električnim upravljačkim ormarićem za potopne crpke u kompletu s optičkim i akustičkim alarmom. Također su dostupne opcijske izvedbe s GSM ili Wi-Fi dojavom.

Dimenzije su prikazane u tablici.

DN inDN out *BLHW
Name[mm][DN][cm][cm][m3][l]
ELESTATION ORANGE 100012550/321151151151000
ELESTATION ORANGE 200012550/331352401102300
ELESTATION ORANGE 300016050/341402401323000

NAPOMENA: Podaci nisu obvezujući te je moguća izmjena bez prethodne najave.

* DN out 50 za potopne crpke bez sjeckalica

* DN out 32 za potopne crpke sa sjeckalicama

Slova u tablici imaju značenja koja su navedena u nastavku:

DN in – nazivni promjer ulaznih cijevi
DN out – promjer izlaznog tlačnog voda
B – širina
L – dužina
H – visina (bez produžetka)
W – ukupni volumen

Za dodatne informacije i rješenja prema zahtjevu, obratite se tehničkom uredu.

TOP

Jamstva

Precrpna stanica ELASTATION ORANGE je izrađena sukladno europskim normama i opremljena CE markiranom opremom u svom sastavu.
AZU Voda nudi mogućnost prilagođenih riješenja prema zahtjevu kupca.

TOP