Privacy Policy

Politika privatnosti www.azuwater.it

Ova aplikacija prikuplja neke osobne podatke svojih korisnika.

Ovaj dokument se može ispisati pomoću naredbe za ispis koja je prisutna u postavkama bilo kojeg preglednika.

Sažetak politike

Osobni podaci obrađuju se u sljedeće svrhe i korištenjem sljedećih usluga:

 • Kontaktirajte korisnika

  • Kontakt telefonom

   Osobni podaci: broj telefona

  • Kontakt obrazac

   Osobni podaci: prezime; e-mail; ime; telefonski broj

kontakt informacije

 • Kontrolor podataka

  AZU Water Srl
  Via Udine 25 / I
  34072 Gradisca d’Isonzo (GO)
  PI 01172970319
  A AZU Water GmbH Company

  E-mail za kontakt vlasnika: azuwater@gmail.com

Potpuna politika

Kontrolor podataka

AZU Water Srl
Via Udine 25 / I
34072 Gradisca d’Isonzo (GO)
PI 01172970319
A AZU Water GmbH Company

E-mail za kontakt vlasnika: azuwater@gmail.com

Vrste prikupljenih podataka

Među Osobnim podacima koje prikuplja ova Aplikacija, samostalno ili putem trećih strana, nalaze se: telefonski broj; ime; prezime; e-mail.

Potpune pojedinosti o svakoj vrsti prikupljenih podataka nalaze se u posebnim odjeljcima ove politike privatnosti ili kroz specifične informativne tekstove prikazane prije prikupljanja podataka.
Korisnik može slobodno dati osobne podatke ili, u slučaju podataka o upotrebi, automatski prikupljati tijekom korištenja ove Aplikacije.
Osim ako nije drugačije navedeno, svi podaci koji se zahtijevaju ovom aplikacijom obvezni su. Ako ih Korisnik odbije priopćiti, za ovu aplikaciju može biti nemoguće pružiti uslugu. U slučajevima kada ova Aplikacija označava neke Podatke kao neobavezne, Korisnici se mogu slobodno suzdržati od priopćavanja takvih Podataka, bez ikakvih posljedica na dostupnost Usluge ili na njezin rad.
Korisnici koji sumnjaju koji su podaci obavezni, pozivaju se da kontaktiraju vlasnika.
Svaka upotreba kolačića – ili drugih alata za praćenje – od strane ove Aplikacije ili od strane vlasnika usluga trećih strana koje koristi ova Aplikacija, osim ako nije drugačije navedeno, ima svrhu pružanja Usluge koju je zatražio Korisnik, uz daljnje svrhe opisane u ovom dokumentu i u Politici kolačića, ako su dostupni.

Korisnik preuzima odgovornost za osobne podatke trećih strana dobivene, objavljene ili dijeljene putem ove aplikacije i jamči da ima pravo na njihovu komunikaciju ili širenje, oslobađajući vlasnika bilo kakve odgovornosti prema trećim stranama.

Način i mjesto obrade prikupljenih podataka

Metode obrade

Voditelj obrade podataka donosi odgovarajuće sigurnosne mjere kako bi spriječio neovlašteni pristup, otkrivanje, izmjenu ili uništavanje osobnih podataka.
Obrada se provodi korištenjem informatičkih i/ili telematskih alata, uz organizacijske metode i logiku koja je strogo povezana s naznačenim svrhama. Osim voditelja obrade podataka, u nekim slučajevima, drugi subjekti uključeni u organizaciju ove Aplikacije (administrativni, komercijalni, marketinški, pravni, administratori sustava) ili vanjski subjekti (kao što su dobavljači tehničkih usluga trećih strana, poštanski kuriri) mogu imati pristup Podatcima. davatelji usluga hostinga, IT tvrtke, komunikacijske agencije) također imenovane, ako je potrebno, za Obrađivače podataka od strane Voditelja obrade. Ažurirani popis upravitelja uvijek se može zatražiti od voditelja obrade podataka.

Pravna osnova obrade

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke koji se odnose na Korisnika ako postoji jedan od sljedećih uvjeta:

 • Korisnik je dao privolu za jednu ili više specifičnih svrha; Napomena: u nekim jurisdikcijama Voditelj obrade podataka može biti ovlašten obrađivati ​​osobne podatke bez pristanka Korisnika ili neke druge pravne osnove navedene u nastavku, sve dok se Korisnik ne usprotivi (“opt-out”) takvom tretmanu. Međutim, to nije primjenjivo ako je obrada osobnih podataka uređena europskim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka;
 • obrada je neophodna za izvršenje ugovora s Korisnikom i/ili za izvršenje predugovornih mjera;
 • obrada je neophodna za ispunjenje zakonske obveze kojoj je podvrgnut Voditelj obrade;
 • obrada je potrebna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili za izvršavanje javnih ovlasti koje su povjerene Voditelju obrade podataka;
 • obrada je neophodna za ostvarivanje legitimnog interesa Voditelja obrade podataka ili trećih strana.

Međutim, uvijek je moguće zatražiti od Voditelja obrade podataka da pojasni konkretnu pravnu osnovu svakog tretmana, a posebno da navede da li se postupanje temelji na zakonu, predviđeno ugovorom ili je potrebno za sklapanje ugovora.

Mjesto

Podaci se obrađuju u poslovnim uredima Voditelja obrade i na svim drugim mjestima gdje se nalaze strane uključene u obradu. Za više informacija kontaktirajte vlasnika.
Osobni podaci Korisnika mogu se prenijeti u drugu zemlju od one u kojoj se Korisnik nalazi. Za daljnje informacije o mjestu obrade, Korisnik može pogledati odjeljak koji se odnosi na pojedinosti o obradi osobnih podataka.

Korisnik ima pravo dobiti informacije o pravnoj osnovi za prijenos podataka izvan Europske unije ili međunarodnoj organizaciji koja je uređena međunarodnim javnim pravom ili se sastoji od dvije ili više država, poput UN-a, kao io sigurnosti mjere koje je usvojio Voditelj obrade radi zaštite podataka.

Korisnik može provjeriti odvija li se jedan od gore opisanih prijenosa tako što će pregledati odjeljak ovog dokumenta koji se odnosi na pojedinosti o obradi osobnih podataka ili zatražiti informacije od Voditelja obrade tako da ga kontaktira na pojedinostima navedenim na početku.

Razdoblje zadržavanja

Podaci se obrađuju i pohranjuju na vrijeme potrebno za svrhe za koje su prikupljeni.

Stoga:

 • Osobni podaci prikupljeni u svrhe vezane uz izvršenje ugovora između Vlasnika i Korisnika čuvat će se do dovršetka izvršenja ovog ugovora.
 • Osobni podaci prikupljeni u svrhe koje se mogu pripisati legitimnom interesu Voditelja obrade čuvat će se dok se taj interes ne zadovolji. Korisnik može dobiti dodatne informacije o legitimnom interesu koji vodi Voditelj obrade podataka u relevantnim odjeljcima ovog dokumenta ili kontaktiranjem Voditelja obrade podataka.

Kada se obrada temelji na privoli Korisnika, Voditelj obrade može čuvati osobne podatke dulje dok se takva privolu ne opozove. Nadalje, Voditelj obrade može biti obvezan čuvati osobne podatke dulje vrijeme u skladu sa zakonskom obvezom ili nalogom tijela.

Na kraju razdoblja čuvanja osobni podaci bit će izbrisani. Stoga se na kraju ovog roka više ne može koristiti pravo na pristup, poništenje, ispravak i pravo na prenosivost podataka.

Svrha obrade prikupljenih podataka

Korisnički podaci prikupljaju se kako bi se omogućilo Vlasniku pružanje usluge, poštivanje zakonskih obveza, odgovaranje na zahtjeve ili izvršne radnje, zaštita njihovih prava i interesa (ili prava i interesa korisnika ili trećih strana), prepoznavanje bilo kakvih zlonamjernih aktivnosti ili prijevare, kao npr. kao i u sljedeće svrhe: Kontaktiranje Korisnika.

Za dobivanje detaljnih informacija o svrhama obrade i osobnim podacima koji se obrađuju za svaku svrhu, Korisnik može pogledati odjeljak “Pojedinosti o obradi osobnih podataka”.

Pojedinosti o obradi osobnih podataka

Osobni podaci prikupljaju se u sljedeće svrhe i korištenjem sljedećih usluga:

 • Kontaktirajte korisnika

  Kontakt telefonom (ova aplikacija)

  Korisnici koji su naveli svoj telefonski broj mogu se kontaktirati u komercijalne ili promotivne svrhe u vezi s ovom aplikacijom, kao i radi udovoljavanja zahtjevima za podršku.

  Obrađeni osobni podaci: broj telefona.

  Kontakt obrazac (ova aplikacija)

  Ispunjavanjem obrasca za kontakt sa svojim podacima, Korisnik pristaje na njihovu upotrebu za odgovaranje na zahtjeve za informacijama, ponude ili bilo koju drugu prirodu naznačenu u zaglavlju obrasca.

  Osobni podaci koji se obrađuju: prezime; e-mail; ime; telefonski broj.

Prava korisnika

Korisnici mogu ostvariti određena prava u vezi s podacima koje obrađuje Voditelj obrade.

Korisnik posebno ima pravo:

 • povući privolu u bilo kojem trenutku. Korisnik može opozvati prethodno izraženu privolu za obradu svojih osobnih podataka.
 • usprotiviti se obradi svojih podataka.Korisnik se može usprotiviti obradi svojih podataka kada se to dogodi na pravnoj osnovi osim privole. Daljnji detalji o pravu na prigovor navedeni su u odjeljku ispod.
 • pristup svojim podacima.Korisnik ima pravo dobiti informacije o podacima koje obrađuje vlasnik, o određenim aspektima obrade i dobiti kopiju obrađenih podataka.
 • provjeriti i zatražiti ispravak. Korisnik može provjeriti točnost svojih podataka i zatražiti njihovo ažuriranje ili ispravak.
 • dobiti ograničenje liječenja. Kada su ispunjeni određeni uvjeti, Korisnik može zatražiti ograničenje obrade svojih Podataka.U tom slučaju Voditelj obrade podataka neće obrađivati ​​podatke u bilo koju drugu svrhu osim njihovog čuvanja.
 • dobiti poništenje ili uklanjanje svojih osobnih podataka. Kada su ispunjeni određeni uvjeti, Korisnik može zatražiti poništenje svojih Podataka od strane vlasnika.
 • primiti njihove podatke ili ih prenijeti drugom vlasniku. Korisnik ima pravo primiti svoje Podatke u strukturiranom formatu, koji se uobičajeno koristi i čitljiv automatskim uređajem te, gdje je tehnički izvedivo, dobiti njihov nesmetan prijenos drugom vlasniku. Ova je odredba primjenjiva kada se Podaci obrađuju automatiziranim alatima, a obrada se temelji na korisnikovoj suglasnosti, na ugovoru u kojem je Korisnik strana ili na ugovornim mjerama povezanim s tim.
 • predložiti prigovor. Korisnik može podnijeti pritužbu nadležnom tijelu za nadzor zaštite osobnih podataka ili poduzeti pravni postupak.

Pojedinosti o pravu na prigovor

Kada se osobni podaci obrađuju u javnom interesu, u vršenju javnih ovlasti koje su povjerene Voditelju obrade ili u svrhu ostvarivanja legitimnog interesa Voditelja obrade podataka, Korisnici imaju pravo usprotiviti se obradi iz razloga povezanih s njihovom konkretnom situacijom.

Korisnici se podsjećaju da, ako se njihovi Podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga, mogu se usprotiviti obradi bez navođenja ikakvih razloga. Kako bi saznali obrađuje li Voditelj obrade podatke u svrhe izravnog marketinga, Korisnici mogu pogledati odgovarajuće odjeljke ovog dokumenta.

Kako ostvariti svoja prava

Za ostvarivanje prava Korisnika, Korisnici mogu uputiti zahtjev na kontakt podatke vlasnika koji su navedeni u ovom dokumentu. Zahtjevi se podnose besplatno i obrađuju ih Voditelj obrade u najkraćem mogućem roku, u svakom slučaju u roku od mjesec dana.

Ova aplikacija koristi alate za praćenje. Kako bi saznao više, Korisnik može pogledati Pravila o kolačićima .

Dodatne informacije o liječenju

Obrana na sudu

Osobni podaci Korisnika Vlasnik može koristiti na sudu ili u pripremnim fazama za njihovo konačno utvrđivanje za obranu od zlouporabe u korištenju ove Aplikacije ili povezanih usluga od strane Korisnika.
Korisnik izjavljuje da je svjestan da Vlasnik može biti obvezan otkriti Podatke po nalogu javnih tijela.

Konkretne informacije

Na zahtjev Korisnika, osim informacija sadržanih u ovoj politici privatnosti, ova Aplikacija može korisniku pružiti dodatne i kontekstualne informacije u vezi s određenim Uslugama, odnosno prikupljanjem i obradom osobnih podataka.

Dnevnik sustava i održavanje

Za potrebe vezane uz rad i održavanje, ova Aplikacija i sve usluge treće strane koje koristi mogu prikupljati zapisnike sustava, tj. datoteke koje bilježe interakcije i koje također mogu sadržavati osobne podatke, kao što je IP adresa korisnika.

Informacije koje nisu sadržane u ovoj politici

Daljnje informacije u svezi s obradom osobnih podataka mogu se u bilo kojem trenutku zatražiti od Voditelja obrade putem podataka za kontakt.

Odgovor na zahtjeve “Ne prati”.

Ova aplikacija ne podržava zahtjeve “Ne prati”.
Kako bi saznao podržavaju li ih korištene usluge trećih strana, Korisnik se poziva da pogleda odgovarajuća pravila o privatnosti.

Promjene ove politike privatnosti

Voditelj obrade zadržava pravo izmjene ove politike privatnosti u bilo kojem trenutku obavještavanjem korisnika na ovoj stranici i, ako je moguće, na ovoj aplikaciji, kao i, ako je tehnički i pravno izvedivo, slanjem obavijesti Korisnicima putem jednog od krajnosti kontakta koje ima. Stoga često pregledavajte ovu stranicu, pozivajući se na datum posljednje izmjene naveden pri dnu.

Ako se promjene odnose na tretmane čija je pravna osnova pristanak, Voditelj obrade podataka će ponovno prikupiti privolu Korisnika, ako je potrebno.

Osobni podaci (ili podaci)

Svaki podatak koji, izravno ili neizravno, također u vezi s bilo kojom drugom informacijom, uključujući osobni identifikacijski broj, čini da je fizička osoba identificirana ili prepoznatljiva, predstavljaju osobne podatke.

Podaci o upotrebi

Ovo su informacije koje se automatski prikupljaju putem ove Aplikacije (uključujući iz aplikacija trećih strana integriranih u ovu aplikaciju), uključujući: IP adrese ili nazive domena računala koje koristi Korisnik koji se povezuje s ovom aplikacijom, adrese u URI zapisu (Jedinstveni identifikator resursa) , vrijeme zahtjeva, metoda korištena za prosljeđivanje zahtjeva poslužitelju, veličina datoteke dobivene kao odgovor, brojčani kod koji označava status odgovora poslužitelja (uspješan, pogreška itd.) zemlja podrijetla , karakteristike preglednika i operativnog sustava koje koristi posjetitelj, različite vremenske konotacije posjeta (na primjer vrijeme provedeno na svakoj stranici) i pojedinosti o putu koji se prati unutar aplikacije,s posebnim osvrtom na slijed pregledanih stranica, na parametre koji se odnose na operativni sustav i IT okruženje Korisnika.

Korisnik

Pojedinac koji koristi ovu aplikaciju koji se, osim ako nije drugačije navedeno, podudara s subjektom podataka.

Zainteresiran

Fizička osoba na koju se Osobni podaci odnose.

Procesor podataka (ili upravitelj)

Fizička osoba, pravna osoba, javna uprava i svako drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime Voditelja obrade, kako je navedeno u ovoj politici privatnosti.

Voditelj obrade podataka (ili vlasnik)

Fizička ili pravna osoba, javno tijelo, služba ili drugo tijelo koje, pojedinačno ili zajedno s drugima, određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka i usvojenih alata, uključujući sigurnosne mjere koje se odnose na rad i korištenje ove Aplikacije . Voditelj obrade, osim ako nije drugačije navedeno, vlasnik je ove aplikacije.

Ova aplikacija

Hardverski ili softverski alat putem kojeg se prikupljaju i obrađuju osobni podaci korisnika.

Servis

Usluga koju pruža ova aplikacija kako je definirano u relativnim uvjetima (ako je dostupno) na ovoj stranici/aplikaciji.

Europska unija (ili EU)

Osim ako nije drugačije navedeno, svako upućivanje na Europsku uniju sadržano u ovom dokumentu namjerava se proširiti na sve sadašnje države članice Europske unije i Europskog gospodarskog prostora.

 


Pravne reference

Ova izjava o privatnosti sastavljena je na temelju više zakonodavnih sustava, uključujući članke. 13. i 14. Uredbe (EU) 2016/679.

Osim ako nije drugačije navedeno, ova izjava o privatnosti odnosi se samo na ovu aplikaciju.