Precrpna stanica za sive otpadne vode restorana

Pitanje je uređaja kao stanice za podizanje sivih otpadnih voda restorana.
Hotelske i restoranske kuhinje, kantine i ugostiteljski objekti sive otpadne vode prije upuštanja u sustav javne kanalizacije moraju uputiti kroz separator masti ili mastolov. U pravilu, kada za to postoji mogućnost, požlejna je ugradnja separatora masnoća odmah nakon ispusta sivih otpadnih voda, a kako bi se izbjeglo snižavanje njezine temperature, što u suprotnom može prouzročiti nakupljanje masnoća i prouzrokovati začeplenja i kvarove. Ako ne postoji takva klasična mogućnost ugradnje kao što je gore navedeno bilo zbog nedostatka prostora, problema s visinama (kuhinja ispod razine tla), ili otežanim održavanjem potrebna su tehnički složenija riješenja koje je osmislio AZU tehnički odjel na osnovu višegodišnjeg stečenog iskustva za efikasno rješenje ovakvog problema.

Opis problema

U slučajevima kad je kuhinja ispod razine tla i ne postoji mogućnost gravitacijskog spajanja na kanalizaciju, jedna od opcija je jednostavna betonska precrpna stanica čija je ugradnja dosta često problematična zbog skučenog prostora i težine.
Takve crpne stanice imaju veliku mogućnost nakupljanja masnoća na površinama što uzrokuje velike probleme crpkama i onemogućuje ispravan rad nivo regulataora – plovaka.
Glavni uzrok je nepravilno dimenzioniran mastolov.

Opcijska riješenja

Za lagane precrpne stanice koje ne zahtjevaju veliku dubinu ugradnje s rebrastim spremnikom visoke čvrstoće vidi proizvod ELESTATION ORANGE.
U takvim slučajevima se savjetuje ugradnja polietilenskog separatora masnoća GREASE ORANGE, koji zahvaljujući svom obliku ne zahtjeva veliku dubinu ugradnje i omogućuje ugradnju bez betonskih radova.

Opcija

Kao riješenje gore navedenog problema AZU voda predlaže ugradnju akumulacijske posude za vodu perilice posuđa i sudopera koja bi se pomoću crpke upućivala na daljnju obradu u separator masnoća.

U nekim slučajevima moguće je koristiti postojeće akumulacije poput neiskorištenih septičkih jama njihovom transformacijom u mastolov.
AZU Voda preporučuje korištenje postojećih spremnika koji su ispravni s dovoljnim volumenom kako bi se smanjio obim iskopa i materijalni troškovi. Gore navedeno dolazi u obzir samo ako takav izbor neće utjecati na ispravan rad postrojenja i konačne karakteristike efluenta na izlazu. Npr., premali volumen separatora masti rezultira povećanim troškovima održavanja, što može biti daleko skuplje od ugradnje novog mastolova. Također je potrebno razmotriti mogućnost i složenost postupka pražnjenja.
AZU voda u tom slučaju predlaže rješenje prema mjeri za akumulaciju i podizanje sivih otpadnih voda perilice posuđa i sudopera od polipropilena debljine 10 mm, dimenzija prilagođenih raspoloživom prostoru i lokaciji u kuhinji. Spremnik je opremljen poklopcem s automatskim odzračnim sustavom i EPDM brtvama prilagođenim za spajanje s tipskim kuhinjskim elementima. Izbor crpke je samousisna centrifugalna s otvorenim radnim kolom koja je prikladna zbog visoke radne temperature do 110°C.
Unatoč akumulacijskom spremniku kojim se djelomično može postići ujednačavanje temperature otpadne vode, potreban je izbor materijala koji su otporni na direktan ispust vode iz perilice suđa i sudopera koji može dosegnuti i 80-90°C.
Izbor vanjskog tipa crpke je i iz praktičnih razloga održavanja i eventualne zamjene koje je iz razumljivih razloga manje zahtjevno.
Prednost nad potopnim crpkama je visoka radna temperatura pošto se ne hlade tekućinom koju transportiraju, a u ovom slučaju temperature ispusta iz perilice dosižu i do 90°C.
Izbor crpke s otvorenim radnim kolom slobodnog prolaza 16 mm u INOX AISI 304 izvedbi svih dodirnih dijelova s tekućinom sa mehaničkom brtvom iz silicij karbida FKM (Viton).
Posebnu pozornost uvijek treba staviti na izbor mehaničkih brtvi zbog visoke temperature ispuštenih otpadnih voda.
Uređaj je opremljen elektroničkim regulatorom razine za upravljanje električnom crpkom (stupanj zaštite IP68) koji omogućavaju normalnu funkcionalnost za razliku od uobičajenih plovnih sklopki. Kako bi se održavanje smanjilo na minimum, urđaj je opremljen PVC rotirajućom tlačnom glavom koja se spaja na tlačni vod tople vode. U slučaju nižih temperatura, kako bi se spriječilo zgrušnjavanje masnoća, u unutrašnjost crpne stanice ugrađen je grijač s termostatom što značajno smanjuje moguće neispravnosti.

Sustav je u potpunosti upravljan PLC modulom u sklopu upravljačkog električnog uređaja.
AZU Voda smatra da je automatsko upravljanje ključno u sustavima za pročišćavanje otpadnih voda kako bi se klijentu omogućilo maksimalno obavljanje svoje primarne djelatnosti, a ne da upravljanje uređajem postane njegova glavna preokupacija. Površna tehnička riješenja s lošom kvalitetom prisiljavaju osoblje na veći angažman oko otpadnih voda umjesto da vode brigu o gostima.
Zbog automatskog upravljanja minimizira se mogućnost grešaka prouzrokovnih ljudskim faktorom, a moguća su i ažuriranja upravljačkih programa radi zahtjevanih prilagodbi od strane klijenta. Sustav je moguće opremiti različitom vrstom dojave kvara i alarma čime se smanjuje vrijeme intervencije.

AZU Voda nudi mogućnost prilagođenih riješenja, u obradi kuhinjskih otpadnih voda , prema zahtijevu klijenta.
Za dodatne informacije i rješenja prema zahtjevu, obratite nam se u rubrici KONTAKTI.