HRN EN 12255 uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

HRN EN 12255 – uređaji za pročišćavanje otpadnih voda odnose se na niz europskih normi koje određuju opće uvjete za konstrukciju i opremu koje se odnose na uređaje za pročišćavanje otpadnih voda u ukupnoj populaciji od više od 50 PT (ukupna populacija). Međutim, ovaj standard ne uključuje projektiranje samog procesa obrade.

Norme se sastoje od sljedećih dijelova:

HRN EN 12255-1: 1. dio: Opća načela izvedbe
HRN EN 12255-3: 3. dio: Prethodna obrada
HRN EN 12255-4: 4. dio: Primarno taloženje
HRN EN 12255-5: 5. dio: Primjena laguna
HRNEN 12255-6: 6. dio: Postupak s aktivnim muljem
HRN EN 12255-7: 7. dio: Reaktori s biološkim filmom
HRN EN 12255-8: 8. dio: Obrada i odlaganje mulja
HRN EN 12255-9: 9. dio: Kontrola mirisa i ventilacija
HRN EN 12255-10: 10. dio: Načela sigurnosti
HRN EN 12255-11: 11. dio: Opći podaci
HRN EN 12255-12: 12. dio: Kontrola i automatizacija
HRN EN 12255-13: 13. dio: Kemijska obrada – obrada otpadnih voda precipitacijom/flokulacijom
HRN EN 12255-14: 14. dio: Dezinfekcija
HRN EN 12255-15: 15. dio: Mjerenje prolaza kisika kroz čistu vodu u aeriranim bazenima pri pročišćavanju postupkom aktivnog mulja
HRN EN 12255-16: 16. dio: Fizikalna (mehanička) filtracija