HRN EN 12566 Mali uređaji za obradu otpadnih voda

HRN EN 12566 – Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za do 50 ES, odnose se na niz europskih normi koje određuju opće uvjete za tvorničke i/ili na objektu sastavljene uređaje za pročišćavanje otpadnih voda, koji se koriste za pročišćavanje kućanskih otpadnih voda do 50 ES (ekvivalent stanovnika). Norme se sastoje od sljedećih dijelova:

HRN EN 12566-1: “1. dio: Tvornički izrađene septičke jame” određuju zahtjeve i metode ispitivanja tvornički izrađenih septičkih jama;
HRN EN 12566-3: “3. dio: Tvornički izrađen i/ili na objektu sastavljen uređaj za obradu sanitarnih otpadnih voda” određuje zahtjeve i metode ispitivanja koje se koriste za procjenu tvorničkih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, potrebnih za obradu otpadnih voda prema unaprijed određenoj normi;
HRN EN 12566-4: “4. dio: Septičke jame iz predgotovljenih elemenata sklopive in situ” je norma izvršenja koja određuje veličinu cijevi, opterećenje, vodonepropusnost, označavanje i ocjenjivanje sukladnosti za septičke jame koje su sastavljene in situ iz montažnih setova i prateće opreme;
HRN EN 12566-6: “6. dio: Predgotovljene jedinice za obradu efluenata septičke jame” utvrđuje zahtjeve, metode ispitivanja i ocjenjivanje sukladnosti za montažne sekundarne jedinice za obradu koje se koriste za obradu efluenta iz septičke jame;
HRN EN 12566-7: “7. dio: Predgotovljene jedinice za tercijalnu obradu” specificiraju zahtjeve, metode ispitivanja i ocjenjivanje sukladnosti za pakirane i/ili na objektu sastavljene jedinice za tercijarnu obradu.