Uređaj za obradu otpadnih voda iz praonice rublja

Cilj

Tijekom čišćenja rublja vrlo zagađene otpadne vode ispuštaju se u komunalni kanalizacijski sustav. Dok je zagađena voda pomiješana s velikom količinom konvencionalnih otpadnih voda, u smislu korisnika s obiteljskim domovima, za komercijalna ili industrijska čišćenja otpadne vode koncentriraju se na jednom mjestu i to prelazi granice propisa. Iz tog razloga, otpadna voda ne smije se ispuštati direktno u gradski uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.
Kada sustav ne ispušta otpadne vode u javnu kanalizaciju, preporučuje se tretman otpadnih voda visoke preformanse.

Zagađivači

Karakteristike efluenta ovise o perilici i njezinoj uporabi.
Osim kućanskih korisnika, postoje dvije glavne vrste praonica: komercijalne i industrijske.
Komercijalne praonice često rade u modu samoposluživanja (bez osoblja) dok su industrijske praonice specijalizirane za korisnike velikih usluga, kao što su hoteli, restorani, kantine, bolnice, starački domovi itd. za pranje stolnjaka (stolnjaci i salvete), lana ili radne odjeće.
Praonice u tekstilnom sektoru su vrlo posebne i teško ih je tretirati jer proizvode različite vrste zagađivača ovisno o procesu proizvodnje.
Potrošnja vode ovisi o perilici za pranje rublja i procesu pranja rublja te se može izračunati s obzirom na količinu vode (litre) koja se koristi za pranje svakog kilograma (ili kubičnog metra) rublja.
Otpadne vode često imaju različite karakteristike ovisno o industrijskom procesu, proizvodima za čišćenje i perilici za rublje. Tipične vrijednosti prikazane su kako slijedi:

Komercijalni praonica

temperatura: 38° C
pH: 7-8
COD: 5000-1000 mg/l
BOD: 250-500 mg/l
suspendirane tvari: 400-1200 mg/l
mast: 400-600 mg/l
površinski aktivne tvari: 50-80 mg/l
fosfat (PO4): 250-300 mg/l
potrošnja vode: 15 litara po kilogramu krpe

Industrijska praonica

temperatura: 45° C
pH: 10
COD: 8.000 do 12.000 mg/l
BOD: 5000-7000 mg/l
suspendirane tvari: 1500-2000 mg/l
mast: 1.500 do 32.000 mg/l
površinski aktivne tvari: 100-600 mg/l
fosfat (PO4): 300-200 mg/l
potrošnja vode: 20 – 30 litara po kilogramu krpe
Otpadne vode nastale u industrijskim perilicama sadrže pijesak i šljunak, dlačice, slobodna i emulzificirajuća ulja i masti, teške metale te hlapive organske spojeve (VOC).
Otpadne vode iz praonica su nekada imale nisku biorazgradivost zbog opsežne uporabe sintetičkih deterdženata.
Međutim, u posljednje vrijeme se biorazgradivi proizvodi naširoko koriste zbog zakonodavstva i povećane ekološke svijesti.
Ovi novi biodeterdženti čuvaju okoliš i omogućuju uspješno korištenje bioloških metoda za obradu otpadnih voda iz praonica.

Izgled sustava

Biološka obrada je najkompletnija metoda i dobiva dobru kvalitetu efluenta.
Koriste se normalni sustav s aktivnim muljem ili biološka filtracija.
Procjedni filteri daju dobre rezultate za industrijske otpadne vode, dok je proces aktivnog mulja bolji za mješovite otpadne vode sa značajnim postotkom kućanskih otpadnih voda.
Sustavi mogu biti u kombinaciji s odjeljkom za podizanje/izjednačavanje kako bi dobili najbolje rezultate, zadržali veći otpor za opterećenje i maksimalan protok.

03-02-02_laundry_01_eng_01

Povećanje uporabe sredstava za pranje i biorazgradivih proizvoda omogućava produženo korištenje bioloških sustava za pročišćavanje otpadnih voda kao što su uređaj s aktivnim muljem, MBR.
Tipična konfiguracija se sastoji od primarnog tretmana (kao ekran), primarne sedimentacije, komore za izjednačavanje, biološke denitrifikacije, reaktora s aktivnim muljem i sekundarne sedimentacije. Tercijarni tretman, kao i dezinfekcija, može slijediti nakon toga, ovisno o traženoj kvaliteti efluenta.

03-02-02_laundry_02_eng_00

Biološki odjeljak može biti konvencionalni aktivni mulj (konstantni protok), reaktor za odvajanje serija (SBR) ili membranski bioreaktor (MBR). MBR proces omogućuje ponovnu uporabu vode sa znatnim smanjenjem potrošnje pitke vode, što omogućuje znatnu uštedu novca i zaštitu okoliša.

03-02-02_laundry_03_eng_00

Fizikalni i kemijski tretmani često daju dobre rezultate za otpadne vode iz praonica koje nisu pomiješane s kućanskim otpadnim vodama.
Najčešći postupak je koagulacija pomoću aluminijevih soli, poput aluminijevog sulfata i vapna, nakon reakcije neutralizacije sa sumpornom kiselinom.
Sustav koji dobro funkcionira može imati efikasnost uklanjanja COD-a oko 85% i smanjenje suspendirane čvrste tvari od oko 94%.
Dobri rezultati mogu se postići aktivnom adsorpcijom ugljika ili odvajanjem pjene (frakcije pjene), također u kombinaciji s biomasom u sustavima imobilizirane biomase (biofiltracija).

Bilješka

Pravi izbor ovisi o karakteristikama efluenta i veličini korisnika.
Fizičko-kemijski uređaji imaju visoku učinkovitost, ali i velike troškove rada i održavanja (reagens). Pročišćavanje u biološkoj obradi odrađuju mikroorganizmi, ali to zahtijeva veći volumen i stalno praćenje bioloških parametara.