Separator lakih tekućina SEPKO ST

Opis

Separator ulja i ugljikovodika SEPKO je uređaj za tretman lakih tekućina (npr. ulja i benzina), slivnih otpadnih voda sa betoniranih i asfaltiranih površinama, kao što su trgovi, parkirališta automobila, podzemne garaže, itd., ili se može koristiti za obradu industrijske otpadne vode, poput otpadnih voda autopraonice.
Linija separatora lakih tekućina SEPKO je projektirana za protoke od 1,5 do 30 l/s i opremljena je taložnikom za mulj.
Taložnik za mulj se nalazi prije zone separacije i dimenzioniran je na osnovu tipa namjene i nazivnog protoka separatora lakih tekućina navedenom normom HRN EN 858.

IMAGE

U mnogim ljudskim aktivnostima koriste se derivati nafte. U praksi je veoma teško izbjeći izlijevanje nafte u vodotokove. Kako bi se spriječilo zagađivanje okoliša neophodna je moderna i učinkovita tehnologija za separaciju ulja. Separator ulje/voda SEPKO ST je proizveden s nominalnim protocima od 1,5 do 150 l/s u skladu s europskom normom HRN EN 858-1. Integrirani taložnik mulja kao opcija može biti isporučen sa separatorom u monoblok verziji. SEPKO ST ne sadrži pokretne dijelove te je vrlo izdržljiv i iziskuje minimalno održavanje. Separator je opremljen najnaprednijim koalescentnim filterima koji ga etabliraju kao najučinkovitiju gravitacijsku tehnologiju separacije ulja na tržištu. Koalescentni mediji također ima visok stupanj otpornosti na začepljenja uzrokovana prljavštinom, muljem i biološkim rastom.

Primjena separatora ulje/voda:

  • slivne vode kišnice koje otječu s benzinskih postaja, parkirališta, ulica, ostalih terena
  • procesne otpadne vode autopraonice, industrijska namjena, itd.

IMAGE

Zamašćena voda ulazi u separacijski spremnik za odvajanje kroz ulazne cijevi i prolazi ispod površine vode (1). Voda prvo prolazi primarnim dijelom za taloženje (2) gdje se krute čestice i veće kapljice ulja gravitacijski odstranjuju. Tada se voda usmjerava kroz koalescentni medij (3). Voda vodoravno prolazi kroz koalescentni filterski paket, a kapljice ulja se dižu vertikalno i ukrupnjavaju. U doticaju s oleofilnom površinom čestice ulja bivaju zarobljene i spajaju se s drugim česticama te postaju krupnije. Kako se proces nastavlja, veće formirane kapljice ulja bit će povučene prema gore uslijed gravitacije dok ne dođu do površinskog sloja. Nakupljanjem čvrstih tvari u koalescentnom filteru povećava se njihova masa te se talože na dno separatora gdje bivaju akumulirane do zbrinjavanja. Ovaj efekt samo-čišćenja značajno smanjuje učestalost čišćenja koalescentnog filtera. Pročišćena voda se nakon tretmana ispušta kroz izlazne cijevi (5). SEPKO ST je opremljen sustavom za automatsko zatvaranje (4) koji je tariran da pluta na vodi i tone u ulju. Isti flotacijski ventil zatvara izlaz vode kad količina akumuliranog ulja na površini vode dostigne maksimalnu razinu.

TOP

Karakteristike

Linija separatora SEPKO ST ulje/voda izrađena je od polietilena suvremenom metodom roto lijeva. Postupak proizvodnje zagarantiran je ispravnim sastavom sirovina, postavkama stroja i optimalnim procesnim parametarima. Stoga su svi finalizirani proizvodi izrađeni s najvećom kvalitetom i dosljednom preciznošću. Značajna osobina automatizirane proizvodnje sprječava kvarove uzrokovane ljudskim faktorom. Materijal koji se koristi za proizvodnju je polietilen, koji se može lako reciklirati, što utječe na smanjivanje nastajanja otpada i utjecaja na okoliš. Spremnici izrađeni od PE su otporni na koroziju, njihove glatke površine osiguravaju jednostavno čišćenje tijekom održavanja.

TOP

Tehničke specifikacije

SEPKO ST pruža izvrstan omjer nosivosti s obzirom na malu težinu proizvoda. Velika čvrstoća tijela separatora postiže se zahvaljujući naprednom dizajnu i specifičnoj rebrastoj strukturi. SEPKO ST je projektiran za opterećenja tlom i podzemnom vodom bez bitnih deformacija. Glavna prednost separatora SEPKO ST je da se može ugraditi u značajnu dubinu ispod površine terena bez ikakvih dodatnih betonskih ploča ili gurtni itd. Stoga su vrijeme i troškovi ugradnje separatora značajno smanjeni.

Osnovne značajke koalescentnog medija:
Posebni oleofilni propilen (privlači ulje) pruža dug radni vijek bez ikakvih funkcionalnih problema.
Udaljenost ukrupnjavanja čestica se smanjuje na 6 mm. Manja udaljenost znači kraće vrijeme ukrupnjivanja što rezultira većim stupnjem razdvajanja.
Koalescentna površina je (cca 450 m2/m3) što je tri puta više od ostalih najčešće korištenih medija.
Otpornost na prijanjanje čvrstih čestica zbog efekta samočišćenja.
99,99+ % uklanjanje slobodnog i raspršenog ulja, bez obzira na veličinu mikrona.

Dimenzije su navedene u slijedećoj tablici.

Vertikalni cilindrični
NSSTDNDAA1A2W
Name[-][l][mm][mm][mm][mm][mm][kg]
NS x 100
STORM BLACK CE 6/60066001601300148012201170180
NS x 200
STORM BLACK CE 1.5/6001.56001601300148012201170180
STORM BLACK CE 3/60036001601300148012201170185
Horizontalni cilindrični
NSSTDNDALnA1A2W
Name[-][l][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][kg]
NS x 100
STORM BLACK CE 10/1000101000160169018302500115001430390
STORM BLACK CE 15/1500151500200143015154000214901420510
STORM BLACK CE 20/2000202000200169018304000214701400650
STORM BLACK CE 30/3000303000250169018302500 + 45002170014901020
NS x 120
STORM BLACK CE 6/120061200160143015152400112301160250
STORM BLACK CE 10/200010200016014301515400021230116480
STORM BLACK CE 15/3000153000200169018304000214701400590
STORM BLACK CE 20/4000204000200169018305500214701400810
STORM BLACK CE 30/6000306000250169018303500+45002145013801120
NS x 300
STORM BLACK CE 3/500035000160143015154000212501180430
STORM BLACK CE 6/500065000160169018304000215101440500
STORM BLACK CE 10/50001050001601690183045000215101440560
STORM BLACK CE 15/5000155000160169018305000214801470630

NAPOMENA: Moguća je izmjena bez prethodne najave.
Oznake prikazane na slikama i tablicama imaju sljedeća značenja:

NS – nazivni protok (NS)
DN – nominalni promjer ulaza i izlaza
D – promjer (vertikalni ili horizontalni)
A – ukupna visina (bez produžetaka)
L – ukupna dužina (horizontalni cilindrični spremnik)
n – broj revizijskih okana
A1 – visina ulazne cijevi
A2 – visina izlazne cijevi

Za dodatne informacije i rješenja prema zahtjevu, obratite se tehničkom uredu.

Održavanje SEPKO ST separatora ulje/voda je vrlo jednostavano i ne iziskuje mnogo rada i materijalne troškove. Glavni postupci održavanja su:
pražnjenje i zbrinjavanje akumuliranog ulja i mulja pomoću vakuum cisterne.
ispiranje koalescentnog modula od krutih tvari pomoću visokotlačnog čistača.
izvedba modula omogućuje jednostavno vađenje i njegovo ispiranje sa sve četri strane.
Nakon pravilnog čišćenja separator ulje/voda je vraćen u 100%-tnu funkciju.
SEPKO ST ne sadrži nikakve zamjenske filtere koje treba zbrinuti kao opasan otpad.

Dimenzioniranje taložnika za mulj

Prema EN858-2 standardu sustavi za separaciju lakih tekućina mogu biti opremljeni taložnikom za mulj kao zasebnom jedinicom ili kao sastavni dio separatora.
Separator za tretman oborinskih voda SEPKO ST opremljen je integriranim taložnikom za mulj (osim modela SEPKO ST 30/6000).
U većini modela taložnik za mulj je integriran u istom spremniku separatora ulja i lakih tekućina.
Volumen taložnika za mulj može se odrediti prema navedenom u tablici:

Volumen taložnikaOčekivana količina muljaPodručje primjene
NS 100/fd a)MalaProcesna otpadna voda s malom količinom mulja Oborinska voda s površina s malim potencijalnim zagađenjem muljem ( površine oko benzinskih postaje, skladišta goriva, zatvorena parkirališta, skladišta i sl.
NS 200/fd b)SrednjaOpćenito benzinske postaje, ručne autopraonice osobnih vozila, praonice dijelova, servisne radionice, strojogradnja, elektrane i sl.
NS 300/fd c)VisokaPraonice građevinskih strojeva, poljoprivredne mehanizacije, kamiona i hladnjača, automatske praonice vozila i sl

a: Nije važeće za separatore NS ≤10, osim za natkrivena parkirališta.
b: Minimalni volumen taložnika za mulj 600 litara.
c: Minimalni volumen taložnika za mulj 5000 litara.

Fd je faktor gustoće definiran normom HRN EN 858-2 – dodatak A, a ovisi o gustoći lakih tekućina koje se odvajaju i kombinaciji separatora lakih tekućina.

Dodatna oprema

Alarmni sustav separatora

Separator ulja SEPKO ST može biti opremljen alarmnim sustavom za automatski i daljinski nadzor količine akumuliranog ulja, lakih tekućina i mulja. Alarm osigurava operateru da pravovremeno poduzme intervencije što omogućuje sigurniji i ekonomičniji rad separatora. Sustav sprječava nekontrolirani prolazak ulja kroz separator i onečišćenje vodotokova, što može prouzročiti visoke troškove čišćenja i skupe kazne. Pravovremeno uklanjanje nakupljenog mulja i ulja smanjuje troškove servisiranja separatora. Postoje dva modela alarm separatora. Alarm model UTA opremljen jednom sondom služi za nadzor količine ulja. Alarm model UTA može biti opremljen s maksimalno tri sonde koje služe za upozorenje kod prekomjerne razine ulja, količine mulja i razine tekućine. Standardna verzija alarm separatora dolazi s mogućnošću spajanja na mrežno napajanje. Baterijsko ili solarno napajanje alarm separatora može biti isporučeno na zahtjev. Opcije dojave: svjetlosna, zvučna, GSM dojava alarma. Alarm sustavi ATEX su odobreni od strane Baseefa 08ATEX0110 / 1.

Bypass sustav

Sustav sa zaobilaznim vodom koristi se kad postoji mogućnost prekoračenja projektiranog protoka te je prihvatljivo da višak nije podvrgnut tretmanu separacije. Npr., gdje postoji nizak rizik od onečišćenja lakim tekućinama kroz zaobilazni vod, pošto je većina onečišćenja sadržana u prethodnom dotoku. Sustav odvaja vršni oborinski sliv u slučaju velikih oborina. Samo je 1/3 (u nekim slučajevima čak i manje) od prosječnog maksimalnog protoka oborina usmjerena kroz separator ulje/voda, a višak protoka se usmjerava kroz zaobilazni vod. Moguće je ostvariti znatne investicijske uštede korištenjem sustava sa zaobilaznim vodom u usporedbi sa konvencionalnim sustavom koji tretira ukupan protok. Sustav sa zaobilaznim vodom dopušta upotrebu manjeg i ekonomičnijeg separatora ulje/voda. Prema istraživanjima najveći dio nafte i drugih onečišćujućih tvari ispere se prvim vodenim naletom, dok se separatorom obrađuje kompletan vodeni protok. Iako se samo dio protoka obrađuje, sustav sa zaobilaznim vodom osigurava vrlo efikasno uklanjanje koje je dostatno za izdvajanje ulja.

TOP

Jamstva

SEPKO ST separatori su uspješno testirani i odobreni u skladu s odredbama Europske norme HRN EN 858-1. Ispitivanje učinkovitosti tretmana, odnosno određivanje nazivne veličine separatora, vodonepropusnost i čvrstoća spremnika provedeni su od strane neovisnih tijela.
Nakon tretmana sa SEPKO ST postiže se vrijednost zaostalog sadržaja ugljikovodika u vodi manjoj od 5 mg/I. Ova granična vrijednost na ispustu odnosi se na separatore ulje/voda klase I prema zahtjevu norme HRN EN 858-1. CE oznake su odobrene na temelju rezultata ispitivanja separatora. Dobru izvedbu seporatora potvrđuje i sukladnost sa standardima Ruske Federacije.
AZU Voda nudi mogućnost prilagođenih riješenja prema zahtjevu kupca.

TOP