Separator ulja SEPKO

Opis

Separator ulja i ugljikovodika SEPKO je uređaj za tretman lakih tekućina (npr. ulja i benzina), slivnih otpadnih voda sa betoniranih i asfaltiranih površina, kao što su trgovi, parkirališta automobila, podzemne garaže, itd., ili se može koristiti kao obrada industrijske otpadne vode, poput otpadnih voda autopraonice.
Linija separatora lakih tekućina SEPKO je projektirana za protoke od 1,5 do 30 l/s.

IMAGE

U mnogim ljudskim aktivnostima koriste se derivati nafte. U praksi je veoma teško izbjeći izlijevanje nafte u vodotokove.
Kako bi se spriječilo zagađivanje okoliša, neophodna je moderna i učinkovita tehnologija za separaciju ulja. Separator ulje/voda SEPKO je proizveden s nominalnim protocima od 1,5 do 30 l/s u skladu s europskom normom HRN EN 858-1. Integrirani taložnik mulja kao opcija može biti isporučen sa separatorom u monoblok verziji. SEPKO ne sadrži pokretne dijelove te je vrlo izdržljiv i iziskuje minimalno održavanje. Separator je opremljen najnaprednijim koalescentnim filterima koji ga etabliraju kao najučinkovitiju gravitacijsku tehnologiju separacije ulja na tržištu. Koalescentni medij također ima visok stupanj otpornosti na začepljenja uzrokovana prljavštinom, muljem i biološkim rastom.

Primjena separatora ulje/voda:

  • slivne vode kišnice koje otječu s benzinskih postaja, parkirališta, ulica, ostalih terena
  • procesne otpadne vode autopraonice, industrijska namjena, itd.

IMAGE

Zamašćena voda ulazi u separacijski spremnik za odvajanje kroz ulazne cijevi i prolazi ispod površine vode (1). Voda prvo prolazi primarnim dijelom za taloženje(2) gdje se krute čestice i veće kapljice ulja gravitacijski odstranjuju. Tada se voda usmjerava kroz koalescentni medij (3). Voda vodoravno prolazi kroz koalescentni filterski paket, a kapljice ulja se dižu vertikalno i ukrupnjavaju. U doticaju s oleofilnom površinom čestice ulja bivaju zarobljene i spajaju se s drugim česticama te postaju krupnije. Kako se proces nastavlja, veće formirane kapljice ulja bit će povučene prema gore uslijed gravitacije dok ne dođu do površinskog sloja. Nakupljanjem čvrstih tvari u koalescentnom filteru povećava se njihova masa te se talože na dno separatora gdje bivaju akumulirane do zbrinjavanja. Ovaj efekt samo-čišćenja značajno smanjuje učestalost čišćenja koalescentnog filtera. Pročišćena voda se nakon tretmana ispušta kroz izlazne cijevi (5). SEPKO je opremljen sustavom za automatsko zatvaranje (4) koji je tariran da pluta na vodi i tone u ulju. Isti flotacijski ventil zatvara izlaz vode kad količina akumuliranog ulja na površini vode dostigne maksimalnu razinu.

TOP

Karakteristike

Linija separatora SEPKO ulje/voda izrađena je od polietilena suvremenom metodom roto lijeva. Postupak proizvodnje zagarantiran je ispravnim sastavom sirovina, postavkama stroja i optimalnim procesnim parametarima. Stoga su svi finalizirani proizvodi izrađeni s najvećom kvalitetom i dosljednom preciznošću. Značajna osobina automatizirane proizvodnje  sprječava kvarove uzrokovane ljudskim faktorom. Materijal koji se koristi za proizvodnju je polietilen, koji se može lako reciklirati, što utječe na smanjivanje nastajanja otpada i utjecaja na okoliš. Spremnici izrađeni od PE su otporni na koroziju, njihove glatke površine osiguravaju jednostavno čišćenje tijekom održavanja.

TOP

Tehničke specifikacije

SEPKO pruža izvrstan omjer nosivosti obzirom na malu težinu proizvoda. Velika čvrstoća tijela separatora postiže se zahvaljujući naprednom dizajnu i specifičnoj rebrastoj strukturi. SEPKO je projektiran za opterećenja tlom i podzemnom vodom bez bitnih deformacija. Glavna prednost separatora SEPKO je da se može ugraditi u značajnu dubinu ispod površine terena bez ikakvih dodatnih betonskih ploča ili gurtni itd. Stoga su vrijeme i troškovi ugradnje separatora značajno smanjeni.

Osnovne značajke koalescentnog medija:
  • Posebni oleofilni propilen (privlači ulje) pruža dug radni vijek bez ikakvih funkcionalnih problema.
  • Udaljenost ukrupnjavanja čestica se smanjuje na 6 mm. Manja udaljenost znači kraće vrijeme ukrupnjivanja što rezultira većim stupnjem razdvajanja.
  • Koalescentna površina je (cca 450 m2/m3), što je tri puta više od ostalih najčešće korištenih medija.
  • Otpornost na prijanjanje čvrstih čestica zbog efekta samočišćenja.
  • 99,99+ % uklanjanje slobodnog i raspršenog ulja, bez obzira na veličinu mikrona.

Dimenzije su navedene u slijedećoj tablici.

Vertikalni cilindrični
NSDNDAA1A2W
Name[-][mm][mm][mm][mm][mm][kg]
SEPKO 1.51.51601300980800770142
SEPKO 331601300980800770150
SEPKO 661601300148012751205200
Horizontalni cilindrični
NSDNDALnA1A2W
Name[-][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][kg]
SEPKO 1010160143515152400112001130280
SEPKO 1515200169018302500117001500410
SEPKO 2020200169018303000117001500530
SEPKO 3030250169018304500117001500730

NAPOMENA: Moguća je izmjena bez prethodne najave.

Oznake prikazane na slikama i tablicama imaju sljedeća značenja:

NS – nazivni protok (NS)
DN – nominalni promjer ulaza i izlaza
D – promjer (vertikalni ili horizontalni)
A – ukupna visina (bez produžetaka)
L – ukupna dužina (horizontalni cilindrični spremnik)
n – broj revizijskih okana
A1 – visina ulazne cijevi
A2 – visina izlazne cijevi

Za dodatne informacije i rješenja prema zahtjevu, obratite se tehničkom uredu.

Održavanje SEPKO separatora ulje/voda je vrlo jednostavano i ne iziskuje mnogo rada i materijalne troškove. Glavni postupci održavanja su:
pražnjenje i zbrinjavanje akumuliranog ulja i mulja pomoću vakuum cisterne.
ispiranje koalescentnog modula od krutih tvari pomoću visokotlačnog čistača.
izvedba modula omogućuje jednostavno vađenje i njegovo ispiranje sa sve četri strane.
Nakon pravilnog čišćenja separator ulje/voda je vraćen u 100%-tnu funkciju.
SEPKO ne sadrži nikakve zamjenske filtere koje treba zbrinuti kao opasan otpad.

Dodatna oprema

Teleskopski nastavak s poklopcem

U teleskopskom nastavku su integrirane ljestve koje omogućuju siguran i jednostavan pristup spremniku gdje je to zakonski dopušteno. Teleskopski produžetak je izveden da omogući prilagodbu poklopca na šahti s ravninom površine tla u rasponu od 200 mm. Šahta s teleskopskim produžetkom predviđena je za ugradnju standardnog polietilenskog ili lijevanoželjeznog poklopca za opterećenja od klase A35 do D400 prema normi EN 124. Teleskopski nastavak za revizijska okna opremljen je sa dvije posebne brtve. Prva se brtva nalazi između tijela spremnika i teleskopskog produžetka, a druga brtva između produžetka šahte i kliznog teleskopa. Brtve sprečavaju propuštanje tekućine u spremnik ili iz spremnika.

Bypass sustav

Sustav sa zaobilaznim vodom koristi se kad postoji mogućnost prekoračenja projektiranog protoka te je prihvatljivo da višak nije podvrgnut tretmanu separacije. Npr., gdje postoji nizak rizik od onečišćenja lakim tekućinama kroz zaobilazni vod, pošto je većina onečišćenja sadržana u prethodnom dotoku. Sustav odvaja vršni oborinski sliv u slučaju velikih oborina. Samo je 1/3 (u nekim slučajevima čak i manje) od prosječnog maksimalnog protoka oborina usmjerena kroz separator ulje/voda, a višak protoka se usmjerava kroz zaobilazni vod. Moguće je ostvariti znatne investicijske uštede korištenjem sustava sa zaobilaznim vodom u usporedbi sa konvencionalnim sustavom koji tretira ukupan protok. Sustav sa zaobilaznim vodom dopušta upotrebu manjeg i ekonomičnijeg separatora ulje/voda. Prema istraživanjima najveći dio nafte i drugih onečišćujućih tvari ispere se prvim vodenim naletom, dok se separatorom obrađuje kompletan vodeni protok. Iako se samo dio protoka obrađuje, sustav sa zaobilaznim vodom osigurava vrlo efikasno uklanjanje koje je dostatno za izdvajanje ulja.

TOP

Jamstva

SEPKO separatori su uspješno testirani i odobreni u skladu s odredbama Europske norme HRN EN 858-1. Ispitivanje učinkovitosti tretmana, odnosno određivanje nazivne veličine separatora, vodonepropusnost i čvrstoća spremnika provedeni su od strane neovisnih tijela.
Nakon tretmana SEPKOM postiže se vrijednost zaostalog sadržaja ugljikovodika u vodi manjoj od 5 mg/I. Ova granična vrijednost na ispustu odnosi se na separatore ulje/voda klase I prema zahtjevu norme HRN EN 858-1. CE oznake su odobrene na temelju rezultata ispitivanja separatora. Dobru izvedbu seporatora potvrđuje i sukladnost sa standardima Ruske Federacije.
ZU Voda nudi mogućnost prilagođenih riješenja prema zahtjevu kupca.

TOP