Separator ulja SLIDE II BLACK

Opis

Separator ulja i ugljikovodika SLIDE II BLACK je uređaj za tretman lakih tekućina (npr. ulja i benzina), slivnih otpadnih voda sa betoniranih i asfaltiranih površina, kao što su trgovi, parkirališta automobila, podzemne garaže, itd.
Linija separatora lakih tekućina SLIDE II BLACK je projektirana za protoke od 10 do 30 l/s.

IMAGE

Statički separator ulja i lakih tekućina tipa SLIDE II BLACK je vodoravnog cilindričnog oblika, izveden iz polietilena i namjenjen podzemnoj ugradnji.

IMAGE

TOP

Karakteristike

Statički separator SLIDE II BLACK obrađuje slivne vode s betoniranih i asfaltiranih površina.
To je gravitacijski separator lakih tekućina s kontinuiranim tretmanom slivnih oborinskih voda s nepropusnih površina.
Namjenjen je uklanjanju mineralnih neemulgiranih ulja i ugljikovodika kao što su goriva, benzin i dizel.
Separator tipa SLIDE II BLACK je izveden iz polietilenske (PE) posude vodoravnog cilindričnog oblika.
Statički separator uklanja ulja i lake tekućine na principu prirodne flotacije: kapi ulja, lakše od vode, imaju tendenciju da isplivaju na površinu.
Na dnu se akumulira talog koji nije zaustavljen u muljnom taložniku.
Lake tekućine se nakupljaju na površini. Dimenzioniranje potrebnog volumena određuje se na osnovu norme HRN EN 858-1.
Kako bi se osigurala kvaliteta efluenta, sustav je opremljen ulaznim usmjeravajućim elementom koji omogućuje strujanje vode ispod površinskog sloja te se na taj način sprječava oticanje nakupljenog ulja.
Sustav može biti opremljen sa sigurnosnim by-pass sustavaom na ulaznom dijelu separatora radi onemogućavanja većih protoka od projektiranih.
U separator nije dopušteno upuštanje civilnih crnih i sivih otpadnih voda s organskim onečišćivačima, već samo oborinske slivne vode.
Prije separatora moguća je ugradnja pjeskolova ili taložnika što je definirano normom HRN EN 858-2.

TOP

Tehničke specifikacije

Statički separator tipa SLIDE II BLACK u izvedbi polietilenskog spremnika sa specifičnom rebrastom strukturom namjenjen je podzemnoj ugradnji.
Nazivna veličina separatora je ujedno parametar njegovog protoka definiran normom HRN EN 858-1.
Modeli linije separatora SLIDE II BLACK omogućuju nominalne protoke od 10 do 30 l/s, s volumenima od 4600 do 13000 lit.
Separator, ovisno o modelu, dolazi u izvedbi s jednim ili dva poklopca DN 600 za kontrolu i održavanje.
Separator SLIDE II BLACK je namjenjen podzemnoj ugradnji, ovisno o dubini ugradnje dostutupni su produžeci (dostupno kao dodatna oprema).
Tip separatora SLIDE II BLACK je dizajniran sukladno standardu DIN 1999 dio 1 i dio 2 , s adekvatnim vremenom hidrauličkog zadržavanja.

Vanjske dimenzije su prikazane u tablici.

NSDNVBLHH1H2
Name[-][mm][l][cm][cm][cm][cm][cm]
SLIDE II BLACK 10101604600172250172146141
SLIDE II BLACK 12122006600172350172142137
SLIDE II BLACK 15152007800172400172142137
SLIDE II BLACK 20202008500172450172142137
SLIDE II BLACK 252525010000172500172140135
SLIDE II BLACK 303025013000172650172140135

NAPOMENA: Podaci nisu obvezujući te je moguća izmjena bez prethodne najave.

NS – nominalni protok EN 1825-2
DN – nominalni promjer ulaza i izlaza
V – nazivni volumen
B – širina
L – dužina
H – ukupna visina (bez poklopca)
H1 – visina ulazne cijevi
H2 – visina izlazne cijevi

Dostupan je produžetak i poklopci DN 600 mm u odjeljku dodatna oprema.

Instalacija mora biti izvedena sukladno uputstvima za ugradnju: BLACK linija uputstvo za ugradnju.

Za manje kapacitete dostupna je linija separatora SLIDE II ORANGE

Također je dostupan separator s koalescentnim filterom klase I, CE označen, testiran i certificiran sukladno normama HRN EN 858-1 i HRN EN 858-2 iz linije SEPKO.

Za izvedbe separatora s inkorporiranim taložnikom za mulj, koji se koriste za tretman lakih tekućina, potražite informacije u odjeljku Constant Flow Rate (CFR), kao što je SEPKO ST.

Za ponude, dodatne informacije, nestandardna ili rješenja prema zahtjevu, molimo kontaktirajte naš tehnički odjel.

TOP

Jamstva

Separator ulja SLIDE II BLACK je dimenzioniran sukladno normi DIN 1999 dio 1 i dio 2.

AZU Voda nudi mogućnost prilagođenih riješenja prema zahtjevu kupca.

TOP