Separator ulja SLIDE II ORANGE

Opis

Separator ulja i ugljikovodika SLIDE II ORANGE je uređaj za tretman lakih tekućina (npr. ulja i benzina), slivnih otpadnih voda sa betoniranih i asfaltiranih površina, kao što su trgovi, parkirališta automobila, podzemne garaže, itd.
Linija separatora lakih tekućina SEPKO je projektirana za protoke od 1,5 do 30 l/s.

Separator SLIDE II ORANGE je namjenjen tretmanu oborinskih slivnih voda. Presjek modela.

SLIDE II ORANGE – Presijek modela

Separator ulja i lakih tekućina tipa SLIDE II ORANGE je izveden iz polietilenske posude tlocrtno pravokutnog oblika s maksimalnom visinom od 120 cm. Preporučuje se za ugradnje kod kojih je problematična dubina iskopa zbog podzemnih voda ili nepristupačnosti terena. Specifična rebrasta struktura omogućuje ugradnju bez betoniranja u slučaju prisustva podzemnih voda.

Separator SLIDE II ORANGE je namjenjen tretmanu oborinskih slivnih voda. Tlocrt modela.

SLIDE II ORANGE – Tlocrt modela

TOP

Karakteristike

Statički separator SLIDE II ORANGE obrađuje slivne vode s betoniranih i asfaltiranih površina.
To je gravitacijski separator lakih tekućina s kontinuiranim tretmanom slivnih oborinskih voda s nepropusnih površina.

Namjenjen je uklanjanju mineralnih neemulgiranih ulja i ugljikovodika kao što su goriva benzin i dizel.
Separator tipa SLIDE II ORANGE je izveden iz polietilenske (PE) posude tlocrtno pravokutnog oblika.
Statički separator uklanja ulja i lake tekućine na principu prirodne flotacije: kapi ulja, lakše od vode, imaju tendenciju da isplivaju na površinu.
Na dnu se akumulira talog koji nije zaustavljen u muljnom taložniku.
Lake tekućine se nakupljaju na površini. Dimenzioniranje potrebnog volumena određuje se na osnovu norme HRN EN 858-1.

Kako bi se osigurala kvaliteta efluenta, sustav je opremljen ulaznim usmjeravajućim elementom koji omogućuje strujanje vode ispod površinskog sloja te se na taj način sprječava oticanje nakupljenog ulja.
Sustav može biti opremljen sa sigurnosnim by-pass sustavaom na ulaznom dijelu separatora radi onemogućavanja većih protoka od projektiranih.
Nije dopušteno upuštanje civilnih crnih i sivih otpadnih voda s organskim onečišćivačima, već samo oborinske slivne vode.
Prije separatora moguća je ugradnja pjeskolova ili taložnika što je definirano normom HRN EN 858-2.

TOP

Tehničke specifikacije

Statički separator tipa SLIDE II ORANGE u izvedbi polietilenskog spremnika sa specifičnom rebrastom strukturom namjenjen je podzemnoj ugradnji.
Modeli linije separatora SLIDE II ORANGE omogućuju nominalne protoke od 3 do 10 l/s, s volumenima od 1000 do 3000 lit.
Nazivna veličina separatora je ujedno parametar njegovog protoka definiran normom HRN EN 858-1.
Separator ovisno od modela dolazi u izvedbi s jednim ili 2 kom. poklopca DN 600 za kontrolu i održavanje.
Separator je namjenjen podzemnoj ugradnji, a ovisno o dubini ugradnje dostutupni su produžeci (dostupno kao dodatna oprema).
Tip separatora SLIDE ORANGE II je dizajniran sukladno standardu DIN 1999 dio 1 i dio 2 , s adekvatnim vremenom hidrauličkog zadržavanja.

Vanjske dimenzije su prikazane u tablici.

NSDNBLHH1H2
Name[-][mm][cm][cm][cm][cm][cm]
SLIDE II ORANGE 331001151151159590
SLIDE II ORANGE 661251352401109489
SLIDE II ORANGE 1010160140240132106.5101.5

NAPOMENA: Podaci nisu obvezujući te je moguća izmjena bez prethodne najave.

NS – nominalni protok EN 1825-2
DN – nominalni promjer ulaza i izlaza
B – širina
L – dužina
H – ukupna visina (bez poklopaca)
H1 – visina ulazne cijevi
H2 – visina izlazne cijevi

Dostupan je produžetak i poklopci DN 600 mm u odjeljku dodatna oprema.

Instalacija mora biti izvedena sukladno uputstvima za ugradnju: ORANGE linija uputstvo za ugradnju.

Za veće kapacitete dostupna je linija separatora SLIDE II BLACK

Također je dostupan separator s koalescentnim filterom klase I, CE označen, testiran i certificiran sukladno normama HRN EN 858-1 i HRN EN 858-2 iz linije SEPKO.

Za izvedbe separatora s inkorporiranim taložnikom za mulj, koji se koriste za tretman lakih tekućina, potražite informacije u odjeljku Constant Flow Rate (CFR) kao što je SEPKO ST.

Za ponude, dodatne informacije, nestandardna ili rješenja prema zahtjevu, molimo kontaktirajte naš tehnički odjel.

TOP

Tehnički nacrti

Separator ulja SLIDE II ORANGE, gravitacijsko uklanjanje mineralnih ulja i lakih tekućina. Tlocrt.

SLIDE II ORANGE – Tlocrt

Separator ulja SLIDE II ORANGE, gravitacijsko uklanjanje mineralnih ulja i lakih tekućina. Bokocrt.

SLIDE II ORANGE – Bokocrt

Separator ulja SLIDE II ORANGE, gravitacijsko uklanjanje mineralnih ulja i lakih tekućina. Nacrt.

SLIDE II ORANGE – Nacrt

TOP

Jamstva

Separator ulja SLIDE II ORANGE je dimenzioniran sukladno normi DIN 1999 dio 1 i dio 2.
AZU Voda nudi mogućnost prilagođenih riješenja prema zahtjevu kupca.

TOP