Azuwater and Azuvoda

Septička jama SEPTIC BLACK

Opis

Septička jama proizvedena je tehnikom roto lijeva iz polietilena, namjenjena je tretmanu mješovite (sive i crne) otpadne vode kućanstava ili drugih objekata s otpadnom vodom sličnog sastava za kapacitet od 4 do 50 ekvivalenat stanovnika, a dolazi u različitim izvedbama kao što su: jednokomorna, dvokomorna ili trokomorna septička jama.

IMAGE

Septička jama se koristi kao primarni tretman otpadnih voda iz kućanstava, odnosno kao predobrada: prije spajanja na mali uređaj za pročišćavanje, za spajanje na sustav javne kanalizacije ili samostalno rješenje. Ugradnju septičkih jama odobravaju nadležna tijela.

IMAGE

TOP

Karakteristike

Proizvod SEPTIC BLACK dolazi u obliku polietilenskog spremnika u dvije različite izvedbe ovisno o nazivnoj veličini: vertikalni cilindrični, za male korisnike i horizontalni cilindrični za veće protoke. Septička jama je opremljena inspekcijskim poklopcima DN 600 za kontrolu i održavanje.
Septičke jame su idealno rješenje za tretman otpadnih voda kućanstava, manjih stambenih područja ili komercijalnih objekata. SEPTIC BLACK linija koristi se za tretman civilnih otpadnih voda ili voda sličnih osobina, koje sadrže crnu fekalnu vodu iz WC-a i sivu vodu iz tuševa, umivaonika i kuhinje. Nije dopušteno upuštanje vode onečišćene mineralnim uljima i ugljikovodicima.

TOP

Tehničke specifikacije

Septičke jame iz sastava SEPTIC BLACK linije proizvedene su sa specifičnom rebrastom strukturom radi otpornosti na naprezanja uslijed podzemne ugradnje.
Serija septičkih jama BLACK linije je projektirana prema broju ekvivalent stanovnika (ES) i potrebnom protoku..
Konstrukcija septičke jame omogućuje plutanje lakših tvari iz otpadne vode (kao što su pjena i masti) i sedimentaciju težih materijala (mulja i grubih tvari). U donjoj zoni odvija se anaerobna razgradnja organske tvari u nataloženom mulju.
Kako bi se zadovoljili različiti zahtjevi, septička jama SEPTIC BLACK dostupna je u tri verzije: jednokomorna, dvokomorna ili trokomorna.
Pomoću tablice moguća je indetifikacija različitih modela.
Veza između različitih komora izvedena je preko cijevi ili otvora na pregradi, koji se nalazi na pravilnom razmaku između površine i dna spremnika, kako bi se omogućili neometani procesi separacije (flotacija i taloženje).

Septička jama s jednom komorom ima jedinstveni volumen, a koristi se za predtretman. Zbog svoje jednostavnosti ima vrlo mali rizik od začepljenja.
Dvokomorna septička jama ima dva odjeljka istog volumena i poboljšano uklanjanje onečišćujućih tvari.
Trokomorne septičke jame imaju tri odjeljka od kojih je prvi (u kojem se zadržava najveća količina uklonjenih tvari) dvostruko veći od sljedeća dva, s tipičnim odnosom volumena ½ ¼ ¼.

SEPTIC ORANGE ovisno o dubini ugradnje može biti opremljen odgovarajućim nastavkom (dostupno kao dodatna oprema).

Septička jama mora biti odzračivana preko ulaznog cijevovoda i vertikalnog oduška, kako bi se izbjegli problemi neugodnih mirisa.

Veličine i karakteristike

Sljedeće veličine i karakteristike odnose se na tehničke crteže u nastavku.

Septičke jame SEPTIC BLACK vertikalne cilindrične jednokomorne

T U C CN D H H1 H2 DN
Name [-] [-] [-] [l] [cm] [cm] [cm] [cm] [mm]
SEPTIC BLACK M1000 M 1 1 1000 130 100 80.0 75.0 100
SEPTIC BLACK M1600 M 1 1 1600 130 150 127.5 122.5 125
SEPTIC BLACK M2200 M 1 1 2200 130 200 177.5 172.5 125

Septičke jame SEPTIC BLACK horizontalne cilindrične jednokomorne

T U C V B L H H1 H2 DN
Name [-] [-] [-] [l] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [mm]
SEPTIC BLACK M4600 M 1 1 4600 172 250 172 146 141 160
SEPTIC BLACK M6600 M 1 1 6600 172 350 172 146 141 160
SEPTIC BLACK M7800 M 1 1 7800 172 400 172 146 141 160
SEPTIC BLACK M8500 M 1 1 8500 172 450 172 146 141 160
SEPTIC BLACK M10000 M 1 1 10000 172 500 172 146 141 160
SEPTIC BLACK M11000 M 1 1 11000 172 550 172 142 137 200
SEPTIC BLACK M13000 M 1 1 13000 172 650 172 145 140 200

Septičke jame SEPTIC BLACK horizontalne cilindrične dvokomorne

T U C V B L H H1 H2 DN
Name [-] [-] [-] [l] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [mm]
SEPTIC BLACK B4600 B 1 1 4600 172 250 172 146 141 160
SEPTIC BLACK B6600 B 1 1 6600 172 350 172 146 141 160
SEPTIC BLACK B7800 B 1 1 7800 172 400 172 146 141 160
SEPTIC BLACK B8500 B 1 1 8500 172 450 172 146 141 160
SEPTIC BLACK B10000 B 1 1 10000 172 500 172 146 141 160
SEPTIC BLACK B13000 B 1 1 13000 172 650 172 149 144 160

Septičke jame SEPTIC BLACK horizontalne cilindrične trokomorne

T U C V B L H H1 H2 DN
Name [-] [-] [-] [l] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [mm]
SEPTIC BLACK T4600 T 1 1 4600 172 250 172 146 141 160
SEPTIC BLACK T6600 T 1 1 6600 172 350 172 146 141 160
SEPTIC BLACK T7800 T 1 1 7800 172 400 172 146 141 160
SEPTIC BLACK T8500 T 1 1 8500 172 450 172 146 141 160
SEPTIC BLACK T10000 T 1 1 10000 172 500 172 146 141 160
SEPTIC BLACK T13000 T 1 1 13000 172 650 172 149 144 160

NAPOMENA: Podaci nisu obvezujući, moguća je izmjena bez prethodne najave.
Slova na slikama i u tablici imaju značenja navedena u nastavku:

T – izvedba prema broju komora (M – jednokomorna, B – dvokomorna T – trokomorna)
U – broj spremnika u sastavu proizvoda
V – nazivni volumen
D – promjer (vertikalni cilindrični spremnik)
B – ukupna širina (horizontalni cilindrični spremnik)
L – ukupna duljina (horizontalni cilindrični spremnik)
H – ukupna visina (bez nastavka)
H1 – visina ulazne cijevi
H2 – visina izlazne cijevi
DN – nominalni promjer cijevi

Manje izvedbe i kapaciteti dostupni su u SEPTIC ORANGE liniji. U slučaju posebnih potreba radi zahtjevne ugradnje, konfiguracije terena ili prostornih ograničenja moguća su prilagođena riješenja prema zahtjevu.
SEPTIC BLACK se isporučuje s poklopcem promjera 600 mm (standardna verzija) ili teleskopskim produžetkom s brtvom i pješačkim poklopcem proizvedenim i ispitanim u skladu sa zahtjevima najnovije međunarodne norme ISO 15398: 2012 (dodatna oprema; teleskopski produžetak BLACK linija).

Prilikom instalacije obavezno slijedite proceduru u uputstvima za podzemnu ugradnju modela BLACK linije.
Za proizvode testirane i certificirane prema EN 12566-1 i CE dostupna je linija septičkih jama SEPTIC RS.
Za kapacitet s manjim brojem korisnika na raspolaganju je raspon septičkih jama SEPTIC ORANGE linije.

Za dodatne informacije i rješenja prema zahtjevu, obratite se tehničkom uredu.

TOP

Jamstva

AZU voda jamči da je septička jama, namjenjena civilnim mješovitim otpadnim vodama, izvedena i dimenzionirana sukladno normama.

AZU Voda nudi mogućnost prilagođenih riješenja prema zahtjevu kupca.

TOP