Septička jama SEPTIC BLACK

Opis

Septička jama proizvedena je tehnikom roto lijeva iz polietilena, namjenjena je tretmanu mješovite (sive i crne) otpadne vode kućanstava ili drugih objekata s otpadnom vodom sličnog sastava za kapacitet od 4 do 50 ekvivalenat stanovnika, a dolazi u različitim izvedbama kao što su: jednokomorna, dvokomorna ili trokomorna septička jama.

IMAGE

Septička jama se koristi kao primarni tretman otpadnih voda iz kućanstava, odnosno kao predobrada: prije spajanja na mali uređaj za pročišćavanje, za spajanje na sustav javne kanalizacije ili samostalno rješenje. Ugradnju septičkih jama odobravaju nadležna tijela.

IMAGE

TOP

Karakteristike

Proizvod SEPTIC BLACK dolazi u obliku polietilenskog spremnika u dvije različite izvedbe ovisno o nazivnoj veličini: vertikalni cilindrični, za male korisnike i horizontalni cilindrični za veće protoke. Septička jama je opremljena inspekcijskim poklopcima DN 600 za kontrolu i održavanje.
Septičke jame su idealno rješenje za tretman otpadnih voda kućanstava, manjih stambenih područja ili komercijalnih objekata. SEPTIC BLACK linija koristi se za tretman civilnih otpadnih voda ili voda sličnih osobina, koje sadrže crnu fekalnu vodu iz WC-a i sivu vodu iz tuševa, umivaonika i kuhinje. Nije dopušteno upuštanje vode onečišćene mineralnim uljima i ugljikovodicima.

TOP

Tehničke specifikacije

Septičke jame iz sastava SEPTIC BLACK linije proizvedene su sa specifičnom rebrastom strukturom radi otpornosti na naprezanja uslijed podzemne ugradnje.
Serija septičkih jama BLACK linije je projektirana prema broju ekvivalent stanovnika (ES) i potrebnom protoku..
Konstrukcija septičke jame omogućuje plutanje lakših tvari iz otpadne vode (kao što su pjena i masti) i sedimentaciju težih materijala (mulja i grubih tvari). U donjoj zoni odvija se anaerobna razgradnja organske tvari u nataloženom mulju.
Kako bi se zadovoljili različiti zahtjevi, septička jama SEPTIC BLACK dostupna je u tri verzije: jednokomorna, dvokomorna ili trokomorna.
Pomoću tablice moguća je indetifikacija različitih modela.
Veza između različitih komora izvedena je preko cijevi ili otvora na pregradi, koji se nalazi na pravilnom razmaku između površine i dna spremnika, kako bi se omogućili neometani procesi separacije (flotacija i taloženje).

Septička jama s jednom komorom ima jedinstveni volumen, a koristi se za predtretman. Zbog svoje jednostavnosti ima vrlo mali rizik od začepljenja.
Dvokomorna septička jama ima dva odjeljka istog volumena i poboljšano uklanjanje onečišćujućih tvari.
Trokomorne septičke jame imaju tri odjeljka od kojih je prvi (u kojem se zadržava najveća količina uklonjenih tvari) dvostruko veći od sljedeća dva, s tipičnim odnosom volumena ½ ¼ ¼.

SEPTIC ORANGE ovisno o dubini ugradnje može biti opremljen odgovarajućim nastavkom (dostupno kao dodatna oprema).

Septička jama mora biti odzračivana preko ulaznog cijevovoda i vertikalnog oduška, kako bi se izbjegli problemi neugodnih mirisa.

Veličine i karakteristike

Sljedeće veličine i karakteristike odnose se na tehničke crteže u nastavku.

Septičke jame SEPTIC BLACK vertikalne cilindrične jednokomorne

TUCCNDHH1H2DN
Name[-][-][-][l][cm][cm][cm][cm][mm]
SEPTIC BLACK M1000M11100013010080.075.0100
SEPTIC BLACK M1600M111600130150127.5122.5125
SEPTIC BLACK M2200M112200130200177.5172.5125

Septičke jame SEPTIC BLACK horizontalne cilindrične jednokomorne

TUCVBLHH1H2DN
Name[-][-][-][l][cm][cm][cm][cm][cm][mm]
SEPTIC BLACK M4600M114600172250172146141160
SEPTIC BLACK M6600M116600172350172146141160
SEPTIC BLACK M7800M117800172400172146141160
SEPTIC BLACK M8500M118500172450172146141160
SEPTIC BLACK M10000M1110000172500172146141160
SEPTIC BLACK M11000M1111000172550172142137200
SEPTIC BLACK M13000M1113000172650172145140200

Septičke jame SEPTIC BLACK horizontalne cilindrične dvokomorne

TUCVBLHH1H2DN
Name[-][-][-][l][cm][cm][cm][cm][cm][mm]
SEPTIC BLACK B4600B114600172250172146141160
SEPTIC BLACK B6600B116600172350172146141160
SEPTIC BLACK B7800B117800172400172146141160
SEPTIC BLACK B8500B118500172450172146141160
SEPTIC BLACK B10000B1110000172500172146141160
SEPTIC BLACK B13000B1113000172650172149144160

Septičke jame SEPTIC BLACK horizontalne cilindrične trokomorne

TUCVBLHH1H2DN
Name[-][-][-][l][cm][cm][cm][cm][cm][mm]
SEPTIC BLACK T4600T114600172250172146141160
SEPTIC BLACK T6600T116600172350172146141160
SEPTIC BLACK T7800T117800172400172146141160
SEPTIC BLACK T8500T118500172450172146141160
SEPTIC BLACK T10000T1110000172500172146141160
SEPTIC BLACK T13000T1113000172650172149144160

NAPOMENA: Podaci nisu obvezujući, moguća je izmjena bez prethodne najave.
Slova na slikama i u tablici imaju značenja navedena u nastavku:

T – izvedba prema broju komora (M – jednokomorna, B – dvokomorna T – trokomorna)
U – broj spremnika u sastavu proizvoda
V – nazivni volumen
D – promjer (vertikalni cilindrični spremnik)
B – ukupna širina (horizontalni cilindrični spremnik)
L – ukupna duljina (horizontalni cilindrični spremnik)
H – ukupna visina (bez nastavka)
H1 – visina ulazne cijevi
H2 – visina izlazne cijevi
DN – nominalni promjer cijevi

Manje izvedbe i kapaciteti dostupni su u SEPTIC ORANGE liniji. U slučaju posebnih potreba radi zahtjevne ugradnje, konfiguracije terena ili prostornih ograničenja moguća su prilagođena riješenja prema zahtjevu.
SEPTIC BLACK se isporučuje s poklopcem promjera 600 mm (standardna verzija) ili teleskopskim produžetkom s brtvom i pješačkim poklopcem proizvedenim i ispitanim u skladu sa zahtjevima najnovije međunarodne norme ISO 15398: 2012 (dodatna oprema; teleskopski produžetak BLACK linija).

Prilikom instalacije obavezno slijedite proceduru u uputstvima za podzemnu ugradnju modela BLACK linije.
Za proizvode testirane i certificirane prema EN 12566-1 i CE dostupna je linija septičkih jama SEPTIC RS.
Za kapacitet s manjim brojem korisnika na raspolaganju je raspon septičkih jama SEPTIC ORANGE linije.

Za dodatne informacije i rješenja prema zahtjevu, obratite se tehničkom uredu.

TOP

Jamstva

AZU voda jamči da je septička jama, namjenjena civilnim mješovitim otpadnim vodama, izvedena i dimenzionirana sukladno normama.

AZU Voda nudi mogućnost prilagođenih riješenja prema zahtjevu kupca.

TOP