Septička jama SEPTIC ORANGE

Opis

Polietilenska septička jama namjenjena je obradi civilnih mješovitih otpadnih voda kućanstava ili sličnih objekata za kapacitete od 5 do 20 ES. Mješovite otpadne vode podrazumjevaju pomiješane sive i crne vode. Septička jama dolazi u izvedbi kao jednokomorna, dvokomorna ili trokomorna septička jama.

Septička jama SEPTIC ORANGE, predtretman za civilne otpadne vode malih domaćinstava. Presjek modela.

SEPTIC ORANGE – Presjek

Septička jama je primarni tretman obrade civilnih otpadnih voda koje dolaze iz kućanstva, a koriste se kao samostalno rješenje, predtretman za spajanje na sustav javne kanalizacije ili predtretman u sklopu malog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Ugradnju septičkih jama odobravaju nadležna tijela.

Septička jama SEPTIC ORANGE, predtretman za civilne otpadne vode malih domaćinstava. Tlocrt modela.

SEPTIC ORANGE – Tocrt

TOP

Karakteristike

Linija septičkih jama SEPTIC ORANGE dolazi u obliku pravokutnog, polietilenskog (PE) spremnika opremljenog revizijskim poklopcem DN600 za kontrolu i održavanje. Septička jama je povoljno rješenje za obradu otpadnih voda koje dolaze iz vikendica, obiteljskih kuća, manjih stambenih ili komercijalnih objekata. Septičke jame smanjuju stupanj onečišćenja u crnoj vodi WC-a i sivoj vodi iz tuševa, umivaonika i kuhinje. Otpadne vode koje sadrže mineralna ulja i ugljikovodike ne smiju se upuštati u septičke jame.

TOP

Tehničke specifikacije

Septičke jame SEPTIC ORANGE su polietilenski proizvodi sa specifičnom rebrastom strukturom otpornom na naprezanja uslijed podzemne ugradnje.
Linija septičkih jama ORANGE dimenzionirana je na osnovu broja ekvivalent stanovnika (ES) i potrebnog protoka.
Septička jama omogućuje flotaciju lakših tvari u otpadnoj vodi (kao što su pjena i masnoće) i sedimentaciju težih tvari (mulja i grubih tvari). U donjoj zoni, organskom mulju, odvija se anaerobna razgradnja organske tvari.
Kako bi se zadovoljili zahtijevi, septička jama SEPTIC ORANGE dostupna je u tri verzije: jednokomorna, dvokomorna ili trokomorna.
Pomoću tablice moguće je razlikovati različite modele.
Komore su međusobno povezane pomoću cijevi i otvora koji se nalaze na ispravnoj visini između dna i površine, a kako bi se omogućio nesmetan proces taloženja i flotacije.

Septička jama s jednom komorom je uređaj za predtretman koji se sastoji od jedinstvenog volumena, a zbog svoje jednostavnosti ima vrlo mali rizik od začepljenja.
Dvokomorna septička jama ima dva jednaka odjeljka koji poboljšano uklanjanjaju štetne tvari.
Trokomorne septičke jame imaju tri odjeljka od kojih je prvi (u kojem se zadržava najveći dio onečišćujućih tvari) dvostruko veći od sljedeća dva, zatim ostala dva. Tipični odnos volumena komora je ½ ¼ ¼.

SEPTIC ORANGE ovisno o dubini ugradnje može biti opremljen odgovarajućim nastavcima koji su dostupni kao dodatna oprema.

Septička jama preko gravitacijskog cijevovoda mora biti povezana s vertikalnim oduškom na objektu. Provjerite ispravnost sustava ventiliranja preko odzrake, kako bi se izbjegli problemi mirisa, posebno u ljetnim mjesecima.

Sljedeće veličine i karakteristike odnose se na tehničke crteže u nastavku.

TUVLBHH1H2DN
Name[-][-][l][cm][cm][cm][cm][cm][mm]
SEPTIC ORANGE M1000M110001151151109288125
SEPTIC ORANGE M2000M120001352401109287125
SEPTIC ORANGE M3000M13000140240127109104125
SEPTIC ORANGE B2000B120001352401109287125
SEPTIC ORANGE B3000B13000140240127109104125
SEPTIC ORANGE T2000T120001352401109287125
SEPTIC ORANGE T3000T13000140240127109104125

NAPOMENA: Podaci nisu obvezujući i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Znakovi prikazani na slikama i u tablici imaju sljedeća značenja:

T – vrsta rješenja (M – jedna komora, B – dvostruka komora T – tri komore)
U – broj jedinica koje čine proizvod
V – nazivni volumen
L – duljina
B – širina
H – visina
H1 – visina ulazne cijevi
H2 – visina izlazne cijevi
DN – nominalni promjer cijevi

Dodatna oprema: šaht DN600 dostupan u odjeljku dodatna oprema: produžetak ORANGE.

Instalaciju izvršiti prema uputama za podzemnu ugradnju Orange linije.

Proizvodi testirani i certificirani prema EN 12566-1 i CE označeni dostupni su na: SEPTIC RS.

Za veći kapacitet i protoke dostupna je SEPTIC BLACK linija.

Za više informacija, ponuda, nestandardnih ili prilagođenih rješenja, molimo kontaktirajte naš tehnički odjel.

TOP

Tehnički nacrti

Septička jama SEPTIC ORANGE, predtretman za civilne otpadne vode malih domaćinstava. Bokocrt.

SEPTIC ORANGE – Bokocrt

Septička jama SEPTIC ORANGE, predtretman za civilne otpadne vode malih domaćinstava. Tlocrt.

SEPTIC ORANGE – Tocrt

Septička jama SEPTIC ORANGE, predtretman za civilne otpadne vode malih domaćinstava. Nacrt.

SEPTIC ORANGE – Nacrt

 

TOP

Jamstva

AZU voda jamči da je septička jama, namjenjena civilnim mješovitim otpadnim vodama, izvedena i dimenzionirana sukladno normama.
AZU Voda nudi mogućnost prilagođenih riješenja prema zahtjevu kupca.

TOP