Servis

Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda i precrpne stanica moraju biti pravilno održavani i servisirani prema preporučenim uputstvima proizvođača, podložni su kvarovima, a popravak može biti skup, ako nije u garantnom roku ili pokriven drugim oblikom jamstva. Kako bi se izbjegli troškovi servisa (prvenstveno prevencija kvarova), AZU Voda nudi usluge održavanja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i precrpnih stanica.
AZU Voda vam nudi mogućnost izbora između tri ugovora o uslugama: Base, Comfort i Comfort Plus.
Sve tri opcije daju vam sigurnost naših 24 sat, 365 (isključujući državne praznike). Servisne usluge vršimo kvalitetno, brzo i učinkovito.

BASIC AZU SERVIS

AZUSERVICE Basic podrazumjeva ugovor o održavanju u periodu od 3 godine, a uključuje osnovne usluge održavanja sukladne uputama za uporabu ili prema potrebi, vašeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ili crpne stanice. S AZUSERVICE Basic uslugom možete biti sigurni da će vaš sustav uvijek biti u najboljem stanju i održavan u skladu s najvišim operativnim standardima. AZUSERVICE nudi raspon cijena prema usluzi, ovisno o vrsti uređaja, a svi djelovi koji iziskuju zamjenu bit će prvotno dogovoreni tako da su neočekivani računi isključeni.

UKLJUČENO

Električna ispitivanja:
Električna provjera stanja pumpi/motora, ispitivanje izolacije namotaja pumpi.
Kontrola i usporedba potrošnje struje s tehničkim podacima proizvođača.
Mjerenje napon / struja.
Kontrola integrirane upravljačke ploče, izmjena radnih parametara / operacija.
Provjera postojećih alarma: visoki nivo, aktivacija zaštitnih elemenata, gubitak tlaka, izostanak rotacije, izostanak napajanja.

Mehaničko ispitivanje sljedećih stavki ako je moguća primjena:
Blokada pumpi, kvarovi, curenje ulja itd.
Stanje lanaca za vađenje crpki
Radni nivoi nivostata, provjera mehaničkih oštećenja kabela
Moguća prisutnost korozije razvodnog cijevovoda
Provjera ručnih i nepovratnih ventila
Ispravnost kupling sistema
Biološka aktivnost, pravilan rast bakterijske populacije (uređaj za pročišćavanje otpadnih voda).
Kontrola poklopaca, revizijskih okana
Vizualano utvrđivanje mogućih ostalih nedostataka
Klijenta upoznati sa svim uočenim nedostatcima o utvrđenom stanju
Do jedan sat vremena na licu mjesta s detaljnim izvješćem o pruženoj usluzi.

OPCIJA

Uklanjanje viška mulja: Povećava učinkovitost uređaja i osigurava pražnjenje prema propisima.

Uzorkovanje: kvaliteta otpadnih voda analizirana od strane akreditiranog laboratorija

NIJE UKLJUČENO

Dodatno provedeno vrijeme na licu mjesta u slučaju nepredviđenih okolnosti, opis posjeta, dijelovi za ugradnju, ili posjet po pozivu, popravak u jamstvenom roku i rad – novi dijelovi za ugradnju pod jamstvom proizvođača bit će ugrađeni po uobičajenoj cijeni.

Uvjeti plaćanja
1. Cijene podliježu PDV-a
2. Plaćanje u cijelosti u roku od 28 dana od dana datuma računa
3. Uplata se vrši na račun AZU Voda d.o.o.
4. Sva ugrađena oprema i materijal ostaju vlasništvo AZU Vode d.o.o. do potpune isplate
5. AZU voda zadržava pravo na obračun zateznih kamata kod redovnih komercijalnih dugova na nenaplaćene račune čiji je rok za naplatu istekao po stopi od 8% iznad osnovne stope.

Troškovi otkazivanja:

Model A:

Bez mogućnosti izmjene i nadopune ugovora u roku od 30 dana prije ili nakon početka termina ugovora. Ako je ugovor otkazan u 1. godini naknada iznosi 100% ugovorene svote u 1. godini, 75% u 2. godini i 50% u 3. godini. Ako je otkazana u 2. godini naknada iznosi 100% od 2. godine i 75% 3. godini. Ako je otkazana u 3. godini naknada iznosi 100% ugovorene svote 3. godine.

Model B:

Izmjena i nadopuna ugovora moguća je periodu 30 dana prije ili nakon početka termina ugovora. Naknada za prekid ugovora iznosi 100% preostalih ugovorenih svota, bez obzira na godinu u kojoj je ugovor otkazan.

COMFORT AZU SERVIS

AZUSERVICE Comfort podrazumjeva ugovor o održavanju u periodu od 3 godine, a uključuje osnovne usluge održavanja sukladne uputama za uporabu ili prema potrebi, vašeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ili crpne stanice. S AZUSERVICE Comfort uslugom možete biti sigurni da će vaš sustav uvijek biti u najboljem stanju i održavan u skladu s najvišim operativnim standardima. AZUSERVICE nudi raspon cijena prema usluzi, ovisno o vrsti uređaja, a svi djelovi koji iziskuju zamjenu bit će prvotno dogovoreni tako da su neočekivani računi isključeni.

Stavke koje obuhvaća COMFORT AZU SERVIS
posjete u svhrhu nadzora (kontrola i održavanje)
svi zamjenski dijelovi (gdje je primjenjivo): motor, reduktor, kompresor, pumpe, ležajevi, električne komponente itd. (isključuje namjerna oštećenja)
besplatan out poziv
do * jedna * intervencija čišćenja radi blokiranja od strane trćeg sadržaja : uređaji za tretman otpadne vode i crpne stanice samo (ako je primjenjivo)
usluge godišnjih posjeta (n) s detaljnim izvješćima o izvršenim uslugama
svi putni troškovi i troškovi
sav potrošni materijal
svi troškovi rada
prekid ugovora model A / B – pogledajte u nastavku

UKLJUČENO

Električna ispitivanja:
Električna provjera stanja pumpi/motora, ispitivanje izolacije namotaja pumpi.
Kontrola i usporedba potrošnje struje s tehničkim podacima proizvođača.
Mjerenje napon / struja.
Kontrola integrirane upravljačke ploče, izmjena radnih parametara / operacija.
Provjera postojećih alarma: visoki nivo, aktivacija zaštitnih elemenata, gubitak tlaka, izostanak rotacije, izostanak napajanja.

Mehaničko ispitivanje sljedećih stavki ako je moguća primjena:
Blokada pumpi, kvarovi, curenje ulja itd.
Stanje lanaca za vađenje crpki
Radni nivoi nivostata, provjera mehaničkih oštećenja kabela
Moguća prisutnost korozije razvodnog cijevovoda
Provjera ručnih i nepovratnih ventila
Ispravnost kupling sistema
Biološka aktivnost, pravilan rast bakterijske populacije (uređaj za pročišćavanje otpadnih voda).
Kontrola poklopaca, revizijskih okana
Vizualano utvrđivanje mogućih ostalih nedostataka
Klijenta upoznati sa svim uočenim nedostatcima o utvrđenom stanju
Do jedan sat vremena na licu mjesta s detaljnim izvješćem o pruženoj usluzi.

OPCIJA

Uklanjanje viška mulja: Povećava učinkovitost uređaja i osigurava pražnjenje prema propisima.
Uzorkovanje: kvaliteta otpadnih voda analizirana od strane akreditiranog laboratorija

DOLAZCI U SKLOPU SERVISA

N.B. Vlasnicima uređaja za pročišćavanje otpadnih voda tipa DOMA PLANT, u sklopu ugovorene usluge Comfort uključena je godišnja izmjena filterskog seta.
Ako se pod ugovorenom uslugom COMFORT prilikom godišnjeg servisa ili dolaska na poziv u slučaju kvara, procjeni neispravnost uzrokovana poplavom, prodorom vode, začepljenjem odvoda, neispravnim napajanjem (udar groma) ili višom silom onda AZUSERVICE zadržava pravo na nadoknadu troškova popravka i mogućih troškova pražnjenja akomuliranih otpadnih voda.

NIJE UKLJUČENO

Dijelovi i oštećenja strukture, uključujući posljedičnu štetu.

UVJETI PLAĆANJA

  1. Cijene podliježu PDV-a gdje je to primjenjivo
  2. Plaćanje u cijelosti u roku od 28 dana od dana datuma računa
  3. Uplata se vrši na račun AZU Voda d.o.o.
  4. Sva ugrađena oprema i materijal ostaju vlasništvo AZU Vode d.o.o. do potpune isplate
  5. AZU voda zadržava pravo na obračun zateznih kamata kod redovnih komercijalnih dugova na nenaplaćene račune čiji je rok za naplatu istekao po stopi od 8% iznad osnovne stope. 6. Sustav je potrebno periodično prazniti prema preporukamai upustvima proizvođača. AZU Voda ima pravo zatražiti pravo na uvid račune pražnjenja kako bi se potvrdile radnje pražnjenja i isključili mogući uzroci. 7. Svi novo sklopljeni ugovori o pružanju usluga održavanja s AZU Voda d.o.o. valoriziraju se istraživanjem putem ankete o zadovoljstvu na stranici, kako bi se utvrdio stupanj operativnosti. Ukoliko ovo istraživanje otkriva potrebu za izmjenama, ugovor će biti upotpunjen dok se ne osigura zadovoljavajući model.

Troškovi otkazivanja:

Model A:

Bez mogućnosti izmjene i nadopune ugovora u roku od 30 dana prije ili nakon početka termina ugovora. Ako je ugovor otkazan u 1. godini naknada iznosi 100% ugovorene svote u 1. godini, 75% u 2. godini i 50% u 3. godini. Ako je otkazana u 2. godini naknada iznosi 100% od 2. godine i 75% 3. godini. Ako je otkazana u 3. godini naknada iznosi 100% ugovorene svote 3. godine.

Model B:

Izmjena i nadopuna ugovora moguća je periodu 30 dana prije ili nakon početka termina ugovora. Naknada za prekid ugovora iznosi 100% preostalih ugovorenih svota, bez obzira na godinu u kojoj je ugovor otkazan.

COMFORT PLUS AZU SERVIS

COMFORT PLUS održavanje je namjenjeno za korisnicima starijih uređaja za obradu otpadnih voda i crpnih stanica, čija sanacija i održavanje u izvornom obliku ne zadovoljava ili nije moguća. Prilagodbom i adaptacijom moguće je postići funkcionalno (up to date ) stanje.Trošak sanacije može biti odmah obračunat ili sproveden u sklopu održavanje kroz period 3 do 5 godina. Ova opcija nudi najdužu jamstvenu shemu na tržištu.

Sa COMFORT PLUS jamstvom od AZU vode d.o.o. u slučaju bilo kakvih problema s vašim uređajem za tretman otpadnih voda i crpnom stanicom sve što trebate učiniti je nazvati nas. U periodu od 3 dana mi ćemo poslati stručno, iskusno tehničko osoblje bez dodatnih troškova dijelova i rada, bez obzira na broj intervencija. Uštede su značajne, ako usporedite troškove kvarova koji uključuju dijelove i rad.
Nećete morati platiti nikakve dodatne troškove za dijelove i rad, bez obzira na broj vaših poziva za intervenciju. Vaš COMFORT PLUS plan također daje vam pravo na godišnju sigurnost i kontrolu performansi koji povećavaju operativnu učinkovitost.