Azuwater and Azuvoda

Spojni element TECNO CONNECTOR

Opis

Omogućava siguran spoj između dva električna kabela zamjenjujući klasično spajanje pomoću termobužira ili izolacijskih traka. U tropolnoj verziji nema potrebe skidanja izolacije s vodiča jer je probija spojni vijak.

TOP

Tehničke specifikacije

Tehničke karakteristike spojnog elementa TECNO CONNECTOR:

TABLE IMAGE 02-09-00_13_SUPERTEC_hr_00

TOP

Jamstva

Proizvod je certificiran sukladno EN60529:1991+A1:2000 ; EN60998-1:2004 ;  EN60998-2:2004

TOP