Spojni element TECNO CONNECTOR

Opis

Omogućava siguran spoj između dva električna kabela zamjenjujući klasično spajanje pomoću termobužira ili izolacijskih traka.

spojni element TECHNO CONNECTOR

Omogućava siguran spoj između dva električna kabela zamjenjujući klasično spajanje pomoću termobužira ili izolacijskih traka. U tropolnoj verziji nema potrebe skidanja izolacije s vodiča jer je probija spojni vijak.

TOP

Tehničke specifikacije

Tehničke karakteristike spojnog elementa TECNO CONNECTOR:

TABLE IMAGE 02-09-00_13_SUPERTEC_hr_00

TOP

Jamstva

Proizvod je certificiran sukladno EN60529:1991+A1:2000 ; EN60998-1:2004 ; EN60998-2:2004

TOP