Trokomorna septička jama SEPTIC RS

Opis

Trokomorna septička jama linije SEPTIC RS je namjenjena za predtretman otpadnih voda kućanstava, posebice mješovitih (siva i crna) koje dolaze iz kupaonice i kuhinje, ili drugih voda sličnih osobina.

Trokomorna septička jama iz polietilena SEPTIC RS. Vertikalni presijek s linijama strujanja vodenog toka.

SEPTIC RS – presjek i smjer strujanja vodenog toka

Princip rada septičke jame temelji se na dva različita gravitacijska procesa: sedimentaciji i flotaciji. Akumulirani mulj smanjuje se biološkom anaerobnom razgradnjom. Otpadne vode se tretiraju u skladu s Direktivom 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. god., koja se odnosi na tretman komunalnih otpadnih voda.

TOP

Karakteristike

Trokomorna septička jama SEPTIC RS radi na principu separacije pjene i masti (lakih tekućina) i mulja. Otpadne vode prolaze kroz različite komore pri čemu najlakši materijal ostaje plutati, a teži materijali padaju na dno spremnika. Mulj akumuliran na dnu podvrgnut je anaerobnom procesu razgradnje gdje se organska tvar razgrađuje bakterijama.
Tretirana voda iz posljednje komore može biti ispuštena u tlo (ovisno o vodopravnim uvjetima koje propisuje zakonodavstvo) ili se dodatno tretira sekundarnim tretmanom, npr. aktivnim muljem ili pomoću fitoremedijacijskog uređaja.

TOP

Tehničke specifikacije

Trokomorna septička jama SEPTIC RS sastoji se od polietilenskog spremnika i namjenjena je podzemnoj ugradnji. Svojim horizontalnim kvadratnim oblikom ima prednost pri ugradnji jer ne zahtijeva znatno veći volumen iskopa od vlastitog i nudi manju ugradbenu površinu u odnosu na okomite ili vodoravne cilindrične spremnike.

Ugradnja

Za siguran i stručan način ugradnje prije početka, provjerite imate li svu potrebnu opremu. Radna površina mora biti čista i bez objekata koji bi mogli oštetiti spremnik i ometati radove tijekom manipulacije i instalacije.
Trokomorna septička jama SEPTIC RS mogu se ugrađivati sa ili bez sidrenja, ovisno o hidrogeološkim uvjetima tla (sastav i dubina ugradnje).
Ugrađuje se u iskop adekvatnih dimenzija polaganjem na nabijenu pješčanu posteljicu u sloju od 10 cm, nakon čega se puni spremnik do polovice razine. Prvenstveno je potrebno ispuniti međuprostor posteljice i rebraste strukture dna posude sa pijeskom , nakon čega se zasipava bočni prostor u slojevima 25 do 30 cm vlažnog pijeska, koji se periodično nabija do polovice visine posude. Ponavlja se postupak punjenja vodom, do razine izlazne cijevi, te se nastavlja potpuno zasipavanje u nabijenim slojevima.
Materijal za zasipavanje međuprostora ne smije sadržavati kamen i krutine (ili neki drugi materijal koji može oštetiti stijenke spremnika).
Poklopac šahta na spremniku mora biti zaštićen kako bi se spriječio mogući ulazak materijala tijekom postupka zasipavanja.
Gornju zonu zasipavanja polietilenskog spremnika nije moguće zbijati strojno mehanički.

Trokomorna septička jama SEPTIC RS ima prvu komoru dvostruko većeg kapaciteta što značajno smanjuje učestalost pražnjena i samim tim povećava kvalitetu obrađene vode.

Trokomorna septička jama SEPTIC RS testirana je na maksimalnu dubinu ugradnje od 1200 mm (između površine tla i vrha spremnika); u takvom slučaju proizvod mora biti opremljen odgovarajućim nastavkom (dostupan kao dodatna oprema).

Septička jama preko gravitacijskog cijevovoda mora biti povezana s vertikalnim oduškom na objektu. Provjerite ispravnost sustava ventiliranja preko odzrake kako bi se izbjegli problemi mirisa, posebno u ljetnim mjesecima.

Dimenzije su prikazane u sljedećoj tablici.

Br.OpisOznakaMj. jed.RS2000RS3000
1VolumenVm32.1 – 2.53.0 – 3.3
2Maksimalni protokQ maxl/s0,520,75
3ŠirinaBmm13501400
4DužinaLmm24002400
5prvi dioL1mm710
6drugi dioL2mm980
7treći dioL3mm710
8VisinaH1mm11001300
9Dužina nastavka (*)H2mm600850
10Ukupna visina (**)H totmm17002150
11Nazivni promjer cijeviDNmm110100
12Visina ulazne cijeviH inmm9701135
13Visina izlazne cijeviH outmm9101070
14Broj poklopaca2
15Promjer poklopacaDmm(400) 600600
16Broj komora33
17MaterijalPE
18Učinkovitost [5000]g<1.31<1.31

(*) – Nastavak nije uključen u standardnu verziju proizvoda, ali je dostupan kao dodatna oprema.
(**) – Prikaz ukupne visine, uključujući produžetak (opcija).

NAPOMENA: Podaci nisu obvezujući, moguća je izmjena bez prethodne najave.

Linija trokomornih septičkih jama SEPTIC RS testirana i certificirana sukladno europskoj normi – HRN EN 12566-1: 2000 I HRN EN 12566-1: 2000 / A1: 2000 – Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES — 1. dio: Tvornički izrađene septičke jame i CE označivanje.

Prilikom instalacije obavezno slijedite proceduru u uputstvima za podzemnu ugradnju modela ORANGE linije.

Linija septičkih jama SEPTIC BLACK omogućuje veći kapacitet odnosno veći broj korisnika (ES).

Za više informacija, podataka i nestandardnih zahtjeva, obratite se tehničkom odjelu.

TOP

Tehnički nacrti

Trokomorna septička jama iz polietilena SEPTIC RS. Tehnička shema, tlocrt i presjek.

SEPTIC RS – Tlocrt i presjek

Septička jama SEPTIC RS, ugradnja u pješačku zonu.

SEPTIC RS – ugradnja u pješačku zonu

Septička jama SEPTIC RS, ugradnja u povoznu zonu s betonskom pločom.

SEPTIC RS – ugradnja u povoznu zonu

 

TOP

Jamstva

Linija trokomornih septičkih jama SEPTIC RS testirana i certificirana sukladno europskoj normi – HRN EN 12566-1: 2000 i HRN EN 12566-1: 2000 / A1: 2000 – Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES — 1. dio: Tvornički izrađene septičke jame i CE označivanje.

TOP