Politika zaštite okoliša

Politika zaštite okoliša tvrtke AZU Voda.AZU Voda je predana pružanju kvalitetne usluge na način koji omogućuje sigurnu i zdravu radnu okolinu za naše zaposlenike i minimizira potencijalni utjecaj na okoliš. Djelujemo u skladu sa svim relevantnim propisima o zaštiti okoliša i nastojimo sprječiti njegovo onečišćavanje te iskoristiti najbolja riješenja.
Stoga jsu naši ciljevi:

Integracija temeljnih načela zaštite okoliša u naše odlučivanje i djelovanje.
Smanjiti prizvodnju otpadnih tvari, a njih reciklirati u maksimalnim mogućnostima, kako bi dobile novu uporabnu vrijednost.
Smanjiti količinu korištenja energije i vode u našim aktivnostima, procesima kako bi se sačuvale sirovine i smanjila potrošnja prirodnih resursa.
Korištenje i upotreba proizvoda i usluga koje imaju najmanji utjecaj na okoliš.
Odabirom i korištenjem opreme niskozahtjevne snage (velika efikasnost) , smanjiti emisije štetnih plinova.
Informiranje, edukacja i osposobljavanje zaposlenika po pitanjima zaštite okoliša i nihov utjecaj na njega.
Promicati ekološku svijest među zaposlenicima i potaknuti ih da djeluju na ekološki prihvatljiv način.
Promicati brigu za okoliš, te poticati javnost, klijente i kupce da je podržavaju.
Razvoj i održavanje učinkovitog plana i programa radi bržih intervencija, zbog poštovanja propisanih normi, mogućeg utjecaja na zdravlje i okoliš.
Održavanje i konstantno poboljšavanje postignutih rezultata u ispunjavanju standarda utjecaja na okoliš.