Uređaj na bazi aktivnog mulja DomaPlant

Opis

Uređaj DomaPlant se koristi za pročišćavanje civilnih otpadnih voda kućanstava, vikendica, apartmana, turističkih objekata, pansiona, ureda, itd. Biološki pročistač DomaPlant je projektiran sa mogućnošću prilagodbe funkcionalnosti svakodnevnim potrebama korisnika pomoću dva zasebna ventila i timera. Biološki reaktor je sastavni dio polietilenskog monoblok spremnika za podzemnu ugradnju, pravokutnog ili vodoravnog cilindričnog oblika, ovisno o modelu, unutar kojeg su izvedeni odjeljci dimenzionirani za optimalno pročišćavanje otpadnih voda iz kupaonice, WC-a, kuhinje, perilice rublja i posuđa, zadržavajući niske eksploatacijske troškove.

Uređaj na bazi aktivnog mulja DomaPlant, mali sustav za tretman civilnih otpadnih voda kućanstava. Presjek modela.

DomaPlant – Presjek modela

Uređaj DomaPlant, namjenjen tretmanu otpadnih voda aktivnim muljem na principu potpune oksidacije, nastaje radi potrebe učinkovitog tehničkog rješenja sa visokom kvalitetom. Uređaj DomaPlant DP na bazi aktivnog mulja je proizveden iz izvornog, nerecikliranog visoko kvalitetnog materijala certificiranih dobavljača kako bi se osigurala dobra mehanička svojstva sukladna podzemnoj ugradnji.
Prednosti uređaja DomaPlant su; minimalni operativni troškovi koji su zajamčeni mogućnošću podešavanja načina rada ovisno o potrebama kupca i niska produkcija mulja zbog primjenjene tehnologije biološkog pročišćavanja, zbog čega su smanjeni troškovi održavanja i zbrinjavanja.

Uređaj na bazi aktivnog mulja DomaPlant, mali sustav za tretman civilnih otpadnih voda kućanstava. Tlocrt modela.

DomaPlant – Tlocrt modela

TOP

Karakteristike

Dotok otpadne vode kanalizacijskim cjevovodom ulazi u prvu komoru u kojoj se odvija faza odvajanja krutina i masnoća. Prvi odjeljak je izveden kao biološka ili septička jama s funkcijom predtretmana radi smanjenja ulaznog organskog opterećenja reaktora nakupinama kao što su krutine, masti i pjena, a mogu uzrokovati neispravan rad i kvarove. U ovoj zoni se također odvija postupak denitrifikacije koji je omogućen povratom mulja iz sekundarnog taložnika pomoću air-lift sustava. Tako pomiješana otpadna voda dolazi do oksidacijskog dijela gdje se smjesa pročišćene vode i aktivnog mulja aerira pomoću finih mjehurića preko EPDM cijevnog difuzora instaliranog na dnu spremnika. Iz oksidacijske zone preko antiturbulencijskog modula voda dolazi u područje završne sedimentacije u kojoj se odvaja mulj, a pročišćena voda izlazi preko preljevnog ruba.  Dva air-lift zračna sustava vraćaju nataloženi mulj u dva prethodna dijela; oksidaciju, kako bi se omogućilo učinkovito miješanje i zonu prethodne obrade, kako bi se omogućio proces denitrifikacije. Kompresor za upuhivanje osigurava količinu kisika potrebnu za održavanje bakterijske flore unutar zone oksidacije i potrebnu cirkulaciju zraka za recirkulaciju mulja pomoću AIR LIFT sustava.

TOP

Tehničke specifikacije

Pročistač DomaPlant tretira civilne otpadne vode ili vode sličnih osobina koje nastaju u kućama, vikendicama, apartmanima, malim poduzećima, farmama, sportskim objektima, a programiran je na određeni način rada. Optimizaciju rada uključivanja i isključivanja puhala kontrolira tvornički podešen timer, a moguće je podešavanje u skladu s potrebama i navikama korisnika. Izmjena parametara može se izvesti na osnovu jednostavnih korisničkih uputa koje su preporučene od strane naše tehničke službe. U slučaju potrebe, možete zatražiti posjet za kontrolu i podešavanje sustava.

Dimenzije su prikazane u tablici.

Modeli pravokutnog oblika
PEDNBLHH1H2
Name[-][mm][cm][cm][cm][cm][cm]
DomaPlant 331101151151159490
DomaPlant 6612513524011092.587.5
DomaPlant 88125140240132109.5104.5
Vodoravni cilindrični modeli
PEDNBLHH1H2
Name[-][mm][cm][cm][cm][cm][cm]
DomaPlant 1212125172250172150145
DomaPlant 1616125172350172150145
DomaPlant 2020160172400172150145
DomaPlant 2424160172450172150145
DomaPlant 2828160172500172150145
DomaPlant 3232160172550172150145
DomaPlant 3636160172650172150145

NAPOMENA: veličine se mogu mijenjati bez prethodne obavijesti.
Slova i brojke u tablici imaju značenja koja su navedena u nastavku:

PE – ekvivalent stanovnika
DN – nominalni promjer cijevi
L – ukupna duljina
B – ukupna širina
H – ukupna visina (bez poklopca)
H1 – visina ulazne cijevi
H2 – visina izlazne cijevi

Za dodatne informacije i rješenja prema zahtjevu, obratite se tehničkom uredu.

TOP

Tehnički nacrti

Uređaj na bazi aktivnog mulja DomaPlant je mali sustav za tretman civilnih otpadnih voda kućanstava. Tlocrt.

DomaPlant – Tlocrt

Uređaj na bazi aktivnog mulja DomaPlant je mali sustav za tretman civilnih otpadnih voda kućanstava. Bokocrt.

DomaPlant – Bokocrt

Uređaj na bazi aktivnog mulja DomaPlant je mali sustav za tretman civilnih otpadnih voda kućanstava. Nacrt.

DomaPlant – Nacrt

TOP

Jamstva

AZU voda jamči da je biološki uređaj tip DomaPlant, namjenjen civilnim mješovitim otpadnim vodama, izveden i dimenzioniran sukladno normama.
AZU Voda nudi mogućnost prilagođenih riješenja prema zahtjevu kupca.

TOP