Uređaji za prikupljanje kišnice NANO STORM

Opis

Korištenje kišnice je najjednostavniji, najdjelotvorniji i najekonomičniji način zaljevanja vrtnog bilja, povrća i ostalog raslinja. Kišnica je idealna za mnoge biljke u vrtu, poput rododendrona i pelargonija zbog svoje mekoće i velike higijenske sigurnosti.
Međutim, postoje i krovne površine koje nisu pogodne za prikupljanje, poput pocinčanih i bakrenih, koje mogu otpuštati topljive i netopljive spojeve metala ili krovne površine s bitumenskim premazom koji sadrže biocide.
S klasičnih krovnih površina, koje su bez ili s neznatnim količinama bakra, cinka i olova, kišnica se može koristiti i bez prethodne filtracijske obrade. U nekim slučajevima, potrebno je provjeriti moguća onečišćenja površina štetnim tvarima uslijed okolne ljudske aktivnosti, kao što su industrijska i građevinska područja u kojima se obavljaju proizvodne djelatnosti.
Prilikom korištenja sakupljene kišnice u kućanstvu neophodne su dvostruke linije koje su drukčije boje radi razlikovanja te je obavezno označavanje priključnih mjesta oznakom da voda nije za piće. Pravilno ugrađen uređaj iziskuje minimalnu pažnju i održavanje.
Korištenje kišnice za pranje odjeće je ekološki veoma korisno jer smanjuje upotrebu i do 20% deterdženta.

IMAGE

Djelovi sustava za prikupljanje i korištenje kišnice NANO STORM su površina za sakupljanje, pocinčani ili PVC krovni žljebovi i oluci koji su dimenzionirani na osnovu maksimalnog inteziteta oborina, a usmjeravaju vodu prema spremniku. Na osnovu slijedeće tablice moguće je odrediti potreban promjer cjevovoda čiji se izračun temelji na intezitetu kiše i površini krova.

Približne dimenzije cjevovoda krovnog sliva
Promjer cijevi (mm)Srednja količina oborina u mm/h
5075100125150200
5013.48.96.65.34.43.3
6524.116129.686
7540.82720.416.313.610.2
10085.45742.734.228.521.3
12580.564.353.540
15083.662.7
mm/h – milimetara po satu; mm – milimetara

TOP

Karakteristike

Uređaj za prikupljanje kišnice NANO STORM proizlazi iz potrebe da se objedini kapacitet sakupljanja kišnice s teškoćama izvedbe iskopa.Visina spremnika uređaja NANO STORM je vrlo niska, a zahvaljujući paralelnom spajanju više spremnika moguća je realizacija većih volumena multipliciranih sa spremnicima zapremine dva ili tri kubična metra.
Izbor finalnih volumena temelji se na osnovi standardnih veličina površine krova obiteljskih kuća s jednim ili dva domaćinstva odnosno površine krova od 180-220 m2. Ostali bitni parametri su veličina zaljevane površine i prosječna količina ljetnih oborina. Za vrt površine 150 m2, s prosječnom količinom oborina 800 mm, minimalni potrebni volumen je 2000 litara.

TOP

Tehničke specifikacije

Uređaj za prikupljanje i korištenje kišnice NANO STORM je izveden iz polietilenskih spremnika pravokutno tlocrtnog oblika, opremljen ulaznim i izlaznim priključcima koji omogućuju spajanje na cijevovod oborinskih krovnih voda. Unutar prvog poklopca se nalazi filter koji onemogućuje prolaz većih grubih čestica i lišća s krova u spremnik, a ispire se s istim vodenim tokom. Filter je izrađen od nehrđajućeg materijala, a njegov način ugradnje omogućuje jednostavnu demontažu i čišćenje s obzirom na veličinu šahta DN 600 mm, što sugeriraju različiti standardi kao što su HRN EN 12566 i HRN EN 858.
Uređaj za reutilizaciju kišnice NANO STORM može biti opremljen ostalom dodatnom opremom, ovisno o namjeni korištenja, npr. u slučaju kada voda sadrži koloidne čestice koje se ne mogu ukloniti finom filterskom rešetkom, a postoji potreba za većim stupnjem pročišćenosti. Obično je takva situacija kad se kišnica koristi u kućanstvu; nakon tlačne stanice potrebna je filtracija vode kako bi se uklonila boja i miris. Sustav za filtraciju može biti jednostruki, dvostruki ili s tri stupnja, ovisno o materijalu koji se koristi. Općenito se koristi filterski materijal finije granulacije, a stupanj filtracije završava s aktivnim ugljenom kao filterskim materijalom pomoću kojeg se procesom adsorpcije mogu ukloniti organske koloidne tvari i klor.
Sustav za podizanje akumulirane vode nudi se prema potrebama kupca, uronjene crpke ugrađene unutar spremnika ili samousisne crpke ugrađene u blizini spremnika.
Uronjena crpka ne zahtjeva nikakve početne radnje prije korištenja dok je kod samousisnih potrebno ispuniti usisni vod vodom, kako bi se omogućila normalna funkcionalnost.
Alternativno rješenje je podzemna mini strojarnica opremljena crpkama, sustavom za filtraciju i ventilima za navodnjavanje, a električni upravljački ormarić i senzor kiše nalaze se izvana (u slučaju izbora sustava SMART).
Sustav za sakupljanje kišnice NANO STORM je opremljen različitim senzorima kojima uparavlja električni ormarić s automatskim načinom rada. Isti sustav omogućuje različite stupnjeve automatizacije.

Dimenzije su prikazane u sljedećoj tablici.

VnV totBLH
Name[l][-][l][cm][cm][cm]
NANO STORM 1×2000200012000135240110
NANO STORM 1×3000300013000140240132
NANO STORM 2×2000200024000135240110
NANO STORM 2×3000300026000140240132
NANO STORM 3×2000200036000135240110
NANO STORM 3×3000300039000140240132
NANO STORM 4×2000200048000135240110
NANO STORM 4×30003000412000140240132

NAPOMENA: veličine se mogu mijenjati bez prethodne obavijesti.
Slova i brojke u tablici imaju značenja koja su izdvojena u nastavku:

V – nominalni volumen elementa (PE spremnik)
n – broj spremnika koji sadržava uređaj
Vtot – nominalni volumen uređaja
B – širina pojedinačnog elementa
L – dužina pojedinačnog elementa
H – visina pojedinačnog elementa

Za ponude, dodatne informacije, nestandardna ili rješenja prema zahtjevu, molimo kontaktirajte naš tehnički odjel.

TOP

Jamstva

AZU Voda nudi mogućnost prilagođenih riješenja prema zahtjevu kupca.

TOP